อำเภอโพธิ์ไทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอโพธิ์ไทร
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอโพธิ์ไทร
เสาเฉลียงสูงสง่า หน้าผาสูงชัน
มากพันธุ์ผลไม้ โพธิ์ไทรร่มรื่น ชื่นตาชายโขง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอโพธิ์ไทร
อักษรโรมัน Amphoe Pho Sai
จังหวัด อุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 301.0 ตร.กม.
ประชากร 45,238 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 150.29 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3421
รหัสไปรษณีย์ 34340
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
พิกัด 15°49′33″N 105°15′39″E / 15.82583°N 105.26083°E / 15.82583; 105.26083
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4549 6048
หมายเลขโทรสาร 0 4549 6153

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอโพธิ์ไทร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ริมแม่น้ำโขง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอโพธิ์ไทรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด 96 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 725 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2321-2322 ท้าวคำผง ท้าวทิดพรม และท้าวก่ำ บุตรของพระวอ พระตา ได้หนีภัยสงครามพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้านครเวียงจันทน์ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาสร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้ลำน้ำมูล (ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี) ต่อมาได้มีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอยู่ในท้องที่ของเมืองเขมราฐ โดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านซังและบ้านเก่า ห่างจากบ้านโพธิ์ไทรไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อมีผู้คนมากขึ้นจึงได้เคลื่อนย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกลางและบ้านหนองคูณ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2365 และตั้งชื่อบ้านว่า บ้านโพธิ์ไทร โดยถือเอาความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของต้นโพธิ์และต้นไทรซึ่งอยู่ตั้งที่วัดศรีบุญเรือง และมีนายอิธิราช คุณพาที เคยเป็นผู้ปกครองบ้านโพธิ์ไทรในยุดหนึ่ง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งท้องที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็น กิ่งอำเภอโพธิ์ไทร และต่อมาก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโพธิ์ไทร ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพบพระ อำเภอทับคล้อ อำเภอบ้านโคก และอำเภอโพธิ์ไทร เมื่อปี พ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2530

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอโพธิ์ไทรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพธิ์ไทร (Pho Sai) 17 หมู่บ้าน
2. ม่วงใหญ่ (Muang Yai) 15 หมู่บ้าน
3. สำโรง (Samrong) 11 หมู่บ้าน
4. สองคอน (Song Khon) 9 หมู่บ้าน
5. สารภี (Saraphi) 10 หมู่บ้าน
6. เหล่างาม (Lao Ngam) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอโพธิ์ไทรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์ไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองคอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสารภีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่างามทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้ไขต้นฉบับ]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอโพธิ์ไทร พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 โพธิ์ไทร 11,698 11,619 11,593 11,547 11,409 11,390 11,328 11,327
2 สำโรง 7,772 7,568 7,482 7,419 7,329 7,266 7,184 7,128
3 สารภี 7,753 7,666 7,563 7,451 7,364 7,210 7,109 7,048
4 สองคอน 6,790 6,448 6,342 6,324 6,261 6,189 6,161 6,178
5 ม่วงใหญ่ 6,123 6,062 6,049 6,041 5,994 6,024 5,959 5,924
6 เหล่างาม 6,061 5,875 5,811 5,730 5,651 5,572 5,504 5,407
รวม 46,197 45,238 44,840 44,512 44,008 43,651 43,245 43,012

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้ไขต้นฉบับ]

 • สามพันโบก
 • หาดสลึง
 • ภูสมุย
 • ผาชัน
 • ภูป้อม
 • เสาเฉลียงใหญ่
 • วัดป่าภูสูง เครือข่ายวัฒนธรรมตำบลเหล่างาม

สถานศึกษา[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ โรงเรียนบ้านคำกลาง โรงเรียนบ้านโสกชัน โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง โรงเรียนบ้านโป่งเป้า โรงเรียนวุฒิศึกษา


 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.