อำเภอเขาฉกรรจ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอเขาฉกรรจ์
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอเขาฉกรรจ์
เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเขาฉกรรจ์
อักษรโรมัน Amphoe Khao Chakan
จังหวัด สระแก้ว
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 374.31 ตร.กม.
ประชากร 56,765 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 151.65 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2707
รหัสไปรษณีย์ 27000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 6 ถนนเขาฉกรรจ์-หนองใหญ่ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
พิกัด 13°39′6″N 102°5′48″E / 13.65167°N 102.09667°E / 13.65167; 102.09667
โทรศัพท์ 0 3751 1320
โทรสาร 0 3751 1320

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขาฉกรรจ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเขาฉกรรจ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเขาฉกรรจ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขาฉกรรจ์ (Khao Chakan) 11 หมู่บ้าน
2. หนองหว้า (Nong Wa) 28 หมู่บ้าน
3. พระเพลิง (Phra Phloeng) 19 หมู่บ้าน
4. เขาสามสิบ (Khao Sam Sip) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3-5 และบางส่วนของหมู่ที่ 6, 9 ตำบลเขาฉกรรจ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังรี, หมู่ที่ 2 บ้านนา, หมู่ที่ 7 บ้านนาบน, หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์, หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง, หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า รวมทั้งบางส่วนของหมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข และหมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระเพลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาสามสิบทั้งตำบล

การสาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ (รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน)
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์ (รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหว้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า (รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า (รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 ตำบลหนองหว้า (รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน กำลังจัดตั้งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนขนาดใหญ่)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ตำบลพระเพลิง (รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน กำลังจัดตั้งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนขนาดใหญ่)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาสามสิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลเขาสามสิบ (รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน)
 • สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  • สถานีอนามัย นาคันหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลพระเพลิง (รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน)

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์แบ่งตามสังกัดได้ดังนี้

1. มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.1 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
1.2 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

2. โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ได้แก่

2.1 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
2.2 โรงเรียนบ้านพระเพลิง
2.3 โรงเรียนบ้านซับมะนาว
2.4 โรงเรียนบ้านธารนพเกล้า
2.5 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
2.6 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
2.7 โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
2.8 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ