เทศบาลตำบลน้ำพอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลน้ำพอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Nam Phong
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลน้ำพอง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอน้ำพอง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนิธิศ พรสุวรรณ
พื้นที่
 • ทั้งหมด4 ตร.กม. (2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,450 คน
 • ความหนาแน่น1,362.50 คน/ตร.กม. (3,528.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05400701
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำพอง หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์0-4344-1000
โทรสาร0-4344-1647
เว็บไซต์www.nampongcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลน้ำพอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลน้ำพอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลน้ำพองเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

อาณาเขต[แก้]

  • ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาตำบลลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  • ทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก ติดกับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ[แก้]

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพองไหลผ่าน ลักษณะภูมิอากาศ

  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม–พฤษภาคม
  • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน–ตุลาคม
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์