อำเภอเมืองนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเมืองนครสวรรค์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอเมืองนครสวรรค์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองนครสวรรค์
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Nakhon Sawan
จังหวัด นครสวรรค์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 748.27 ตร.กม.
ประชากร 243,459 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 324.97 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6001
รหัสไปรษณีย์ 60000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ เลขที่ 7/19 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 1116
หมายเลขโทรสาร 0 5622 1116

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมืองนครสวรรค์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยหลวงสรรพากรซึ่งเป็นนายอำเภอคนแรก ได้สร้างขึ้นที่ว่าการอำเภอที่ตำบลบ้านแก่ง จึงเรียกชื่ออำเภอว่า อำเภอบ้านแก่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาที่ตำบลปากน้ำโพ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อำเภอปากน้ำโพ เมื่อ พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอตามที่ตั้งศาลากลาง จึงเรียกว่า อำเภอเมืองนครสวรรค์

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ตำบล 172 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัสตำบล อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
600101 ปากน้ำโพ Paknam Pho - 41,334
600102 กลางแดด Klang Daet 7 3,559
600103 เกรียงไกร Kriangkrai 12 5,756
600104 แควใหญ่ Khwae Yai 5 2,453
600105 ตะเคียนเลื่อน Takhian Luean 12 6,039
600106 นครสวรรค์ตก Nakhon Sawan Tok 10 47,664
600107 นครสวรรค์ออก Nakhon Sawan Ok 7 18,582
600108 บางพระหลวง Bang Phra Luang 6 2,328
600109 บางม่วง Bang Muang 12 7,406
600110 บ้านมะเกลือ Ban Makluea 12 9,482
600111 บ้านแก่ง Ban Kaeng 12 7,951
600112 พระนอน Phra Non 15 8,620
600113 วัดไทร Wat Sai 15 23,479
600114 หนองกรด Nong Krot 17 19,575
600115 หนองกระโดน Nong Kradon 16 15,265
600116 หนองปลิง Nong Pling 8 15,021
600117 บึงเสนาท Bueng Senat 6 4,881

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำโพ ตำบลแควใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 4, 7, 10) ตำบลนครสวรรค์ตก (เฉพาะหมู่ที่ 1, 4, 5, 9, 10) ตำบลนครสวรรค์ออก (เฉพาะหมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7) และตำบลวัดไทร (เฉพาะหมู่ที่ 10, 11, 12, 13)
 • เทศบาลตำบลหนองเบน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองกรดและตำบลหนองกระโดน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางแดดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกรียงไกรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแควใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ออก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพระหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระนอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดไทร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกรด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองเบน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระโดน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองเบน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเสนาททั้งตำบล