อำเภอจุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอจุน
แผนที่จังหวัดพะเยา เน้นอำเภอจุน
พระธาตุขิงแกง แหล่งปลาเค้า ค่าวหงส์หิน ถิ่นเวียงลอ พืชผลเกษตรมีเพียงพอ ข้าวก่ำงาม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอจุน
อักษรโรมัน Amphoe Chun
จังหวัด พะเยา
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5602
รหัสไปรษณีย์ 56150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 571.2 ตร.กม.
ประชากร 50,312 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 88.08 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจุน เลขที่ 361 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
พิกัด 19°20′12″N 100°8′6″E / 19.33667°N 100.13500°E / 19.33667; 100.13500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5445 9234
หมายเลขโทรสาร 0 5445 9234

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอจุน (คำเมือง: Lanna-Chun.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา

ประวัติ[แก้]

อำเภอจุน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย แยก ตำบลจุน และตำบลลอ อำเภอเชียงคำ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2506[1] และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี 2508 [2] อำเภอจุนเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเวียงลอ ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับเมืองพะเยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอจุนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ห้วยข้าวก่ำ LN-Tambon-Huai Khao Kam.png Huai Khao Kam 12 3,507 9,159
2. จุน LN-Tambon-Chun.png Chun 17 3,376 9,463
3. ลอ LN-Tambon-Lo.png Lo 11 2,332 6,447
4. หงส์หิน LN-Tambon-Hong Hin.png Hong Hin 13 2,430 7,007
5. ทุ่งรวงทอง LN-Tambon-Thung Ruang Thong.png Thung Ruang Thong 13 2,528 7,957
6. ห้วยยางขาม LN-Tambon-Huai Yang kham.png Huai Yang Kham 11 2,124 5,835
7. พระธาตุขิงแกง LN-Tambon-Phra That Khing Kaeng.png Phra That Khing Kaeng 9 1,721 5,116

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอจุนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอจุน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 จุน 9,325 9,365 9,366 9,373 9,403 9,412 9,463 9,527 9,542
2 ห้วยข้าวก่ำ 8,409 8,485 8,498 8,577 8,609 9,067 9,159 9,241 9,307
3 ทุ่งรวงทอง 7,897 7,976 7,923 7,878 7,896 7,885 7,957 8,098 8,146
4 หงส์หิน 6,903 6,919 6,960 6,975 6,941 6,999 7,007 7,034 6,999
5 ลอ 6,275 6,303 6,314 6,316 6,356 6,381 6,447 6,448 6,506
6 ห้วยยางขาม 5,720 5,750 5,757 5,815 5,829 5,834 5,835 5,884 5,893
7 พระธาตุขิงแกง 5,470 5,510 5,494 5,501 5,496 5,103 5,116 5,128 5,125
รวม 49,999 50,308 50,312 50,435 50,530 50,681 50,984 51,360 51,518

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษา[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์[แก้]

  1. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  2. กล้วยหอมทองยัดเยียด
  3. น้ำพริกข่า
  4. แจกันไม้มะม่วง
  5. ข้าวแตน


  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ (กิ่งอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองเชียงราย กิ่งอำเภอแม่ใจ อำเภอพาน กิ่งอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ,กิ่งอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และกิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม)
  2. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘
  3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย