อำเภอหนองฮี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอหนองฮี
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอหนองฮี
หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่
พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่
ประชาชีใผ่คุณธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอหนองฮี
อักษรโรมัน Amphoe Nong Hi
จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4519
รหัสไปรษณีย์ 45140
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 132.0 ตร.กม.
ประชากร 24,722 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 187.28 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหนองฮี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
พิกัด 15°36′37″N 103°59′26″E / 15.61028°N 103.99056°E / 15.61028; 103.99056
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4350 6114
หมายเลขโทรสาร 0 4350 6114

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอหนองฮี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอหนองฮีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอหนองฮีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนมไพร ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองฮี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองฮีขึ้นเป็น อำเภอหนองฮี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอหนองฮีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองฮี (Nong Hi) 17 หมู่บ้าน
2. สาวแห (Sao Hae) 7 หมู่บ้าน
3. ดูกอึ่ง (Duk Ueng) 17 หมู่บ้าน
4. เด่นราษฎร์ (Den Rat) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอหนองฮีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฮีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาวแหทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดูกอึ่งทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้ไขต้นฉบับ]

ระดับมัธยมศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]