เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดอนหัวฬ่อ
ตราอย่างเป็นทางการของดอนหัวฬ่อ
ตรา
คำขวัญ: ดอนหัวฬ่อน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล สุขอนามัยดีเยี่ยม
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด18.50 ตร.กม. (7.14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด11,779 คน
 • ความหนาแน่น636 คน/ตร.กม. (1,650 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เลขที่ 49 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์0 3819 3115
โทรสาร0 3819 3115 ต่อ 312
เว็บไซต์http://www.dhr.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร

ประวัติเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ในวันที่ 5 ตุลาคม 2553[1]

ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ถนนวิบูลประชารักษ์ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ตราสัญลักษณ์[แก้]

 • หัวกวาง ในอดีตชาวบ้านได้ทำเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ชาวบ้านได้จัดทำสวมศีรษะ มีลักษณะคล้ายกวาง เพื่อใช้ล่อดักสัตว์ในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบลคือ "ดอนหัวฬ่อ"
 • พื้นที่สีเขียว และต้นข้าว แสดงถึงอาชีพหลักของประชาชนในตำบลในสมัยโบราณ คือการทำนา
 • รวงข้าว 7 เมล็ด 2 ข้าง แสดงถึงหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้ง 7 หมู่บ้าน

ประวัติพื้นที่[แก้]

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พื้นที่นี้ มีลักษณะเป็นป่า มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยจำนวนมาก มีหนองน้ำกว้างใหญ่หนึ่งแห่ง ซึ่งมีสัตว์อยู่ชุกชุม ประชาชนในพื้นที่ล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร ด้วยวิธีการทำหุ่นรูปสัตว์หลายชนิด เพื่อสวมศีรษะในการใช้หลอกล่อสัตว์ให้หลงกลมาติดกับ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบล "ดอนหัวล่อ"

[2]

เนื้อที่และอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีพื้นที่ทั้งหมด 18.50 ตารางกิโลเมตร (11,562.5 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ตำบลดอนหัวฬ่อ 7 หมู่บ้าน
  • หมู่ที่ 1 บ้านชากสมอ
  • หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่กลางดอน
  • หมู่ที่ 3 บ้านหนองกงฉาก
  • หมู่ที่ 4 บ้านดอนบน
  • หมู่ที่ 5 บ้านดอนหัวฬ่อ
  • หมู่ที่ 6 บ้านดอนล่าง
  • หมู่ที่ 7 บ้านมาบสามเกลียว

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ แบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชนจำนวน 8 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนที่ 1 สุขใจวิลล่า 1
 • ชุมชนที่ 2 บ้านชากสมอ
 • ชุมชนที่ 3 บ้านหนองไผ่กลางดอน
 • ชุมชนที่ 4 บ้านหนองกงฉาก
 • ชุมชนที่ 5 บ้านดอนบน
 • ชุมชนที่ 6 บ้านดอนหัวฬ่อ
 • ชุมชนที่ 7 บ้านดอนล่าง
 • ชุมชนที่ 8 บ้านมาบสามเกลียว

ภูมิประเทศ[แก้]

ประชากร[แก้]

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรในปลายปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,779 คน แบ่งเป็นชาย 5,779 คน และเป็นหญิง 6,000 คน[3] มีจำนวนบ้านทั้งหมด 12,622 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 636 คนต่อตารางกิโลเมตร สามารถแยกออกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้[4]

ตำบล หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวมประชากร (คน)
ดอนหัวฬ่อ 1 ชากสมอ 2,479 2,011 1,978 3,989
2 หนองไผ่กลางดอน 1,159 545 568 1,113
3 หนองกงฉาก 1,355 774 830 1,604
4 ดอนบน 2,775 960 1,032 1,992
5 ดอนหัวฬ่อ 2,565 816 888 1,704
6 ดอนล่าง 1,428 269 264 553
7 มาบสามเกลียว 861 404 440 844

จากข้อมูลประชากรจะเห็นได้ว่า บางหมู่บ้านจะมีจำนวนบ้านมากกว่าจำนวนประชากร ทั้งนี้ เป็นเพราะมีประชากรแฝงจากต่างท้องที่มาเช่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีบ้านในเขตเทศบาลจำนวนมากที่เป็นบ้านว่าง (ไม่มีรายชื่อผู้อาศัยในบ้าน) ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อให้เช่าอาศัย ทั้งในรูปแบบของห้องแถว คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังมีบ้านที่ไม่มีเลขที่ที่ได้สร้างหรือต่อเติมอาคารจากเดิมและแบ่งให้เช่าอีกด้วย ส่งผลให้ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อนั้นมีประชากรแฝงไม่ต่ำกว่า 15,000 คน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เดิมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีลักษณะเป็นไร่นา แต่ปัจจุบันพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยการและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การประกอบอาชีพของประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลมีดังนี้

 • การประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีการอยู่อาศัยของประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประชากรที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยประชากรเหล่านี้จะทำการเช่าบ้าน ห้องแถว หรือหอพัก เพื่ออยู่อาศัย ประชากรในพื้นที่ที่มีที่ดินหรืออาคารอยู่ก็พัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อให้ผู้อื่นเช่าอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
 • พาณิชยกรรม เนื่องด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ประชากรในพื้นที่ได้มีการเปิดร้านค้าขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ริมถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์ อีกทั้งยังมีศูนย์การค้าโรงบินสัน สาขาชลบุรีอยู่ในพื้นที่อีกด้วย
 • การบริการ เช่น รถรับจ้าง ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ บริการทำความสะอาด
 • แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจำนวนนี้รวมไปถึงประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว

สถาบันการเงิน[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีธนาคารจำนวน 8 แห่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 111/4 หมู่ที่ 6 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตั้งอยู่เลขที่ 68/16 หมู่ที่ 5 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 6 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโรบินสัน ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 4 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร
 • ธนาคารทหารไทย สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 64/14 หมู่ที่ 4 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สาขาเพื่อรายย่อย ดอนหัวฬ่อ (ชลบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 87/35 หมู่ที่ 5 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร-ชลบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 64/16 หมู่ที่ 4 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร
 • ธนาคารธนชาต สาขาโรบินสัน ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร
 • ธนาคารออมสิน สาขาดอนหัวฬ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 68/7 หมู่ที่ 5 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์
 • ธนาคารออมสิน สาขาอมตะนคร ตั้งอยู่เลขที่ 69/18 หมู่ที่ 4 ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์

การศึกษา[แก้]

มีสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

 • โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 บ้านมาบสามเกลียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (บ้านมาบสามเกลียว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1

 • โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

การสาธารณสุข[แก้]

ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีการใช้บริการจากหน่วยงานสาธารณสุขจากภาครัฐ ดังนี้

หน่วยบริการปฐมภูมิ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

หน่วยบริการทุติยภูมิ

ศาสนสถาน[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 4 วัด

 • วัดดอน ดำรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 • วัดสังกะสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 • วัดมาบสามเกลียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 • วัดชากสมอ (สุขใจดี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก

 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์) เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพนัสนิคม ในการเข้าออกทางพิเศษนี้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ถนนศุขประยูร) เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี
 • ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3022 (ถนนเทศบาลหนองตำลึง 2 หรือถนนบ้านเก่า 11) เป็นเส้นทางเข้าสุ่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส 6-9) และเข้าสู่ตำบลหนองตำลึง และตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
 • ถนนวิบูลประชารักษ์ เป็นเส้นทางเข้าสู่ตำบลหนองไม้แดง
 • ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์ (ถนนบ้านเก่า 5) เป็นเส้นทางสายหลักของเทศบาล โดยมีลักษณะพาดผ่านกึ่งกลางของเขตเทศบาล

ถนนสายรอง

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 1633ก ชลบุรี-หัวไผ่
 • สาย 1633ข ชลบุรี-ปรกฟ้า
 • สาย 1633ข ขลบุรี-หนองตำลึง
 • สาย 1633ข ขลบุรี-สัตพงษ์
 • สาย - ขลบุรี-หนองไม้แดง-ดอนหัวฬ่อ
 • สาย 265 ชลบุรี-นครราชสีมา
 • สาย 52 กรุงเทพ-พนัสนิคม

สาธารณูปโภค[แก้]

ไฟฟ้า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง โดยมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ประปา ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในบางหมู่บ้านยังใช้ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่

อ้างอิง[แก้]