ข้ามไปเนื้อหา

เทศบาลตำบลตลาดไชยา

พิกัด: 9°23′28″N 99°12′3″E / 9.39111°N 99.20083°E / 9.39111; 99.20083
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
วัดหลง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดไชยา
วัดหลง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดไชยา
ทต.ตลาดไชยาตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทต.ตลาดไชยา
ทต.ตลาดไชยา
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลตลาดไชยา
พิกัด: 9°23′28″N 99°12′3″E / 9.39111°N 99.20083°E / 9.39111; 99.20083
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอไชยา
จัดตั้ง • 30 พฤษภาคม 2499 (สุขาภิบาลตลาดไชยา)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.ตลาดไชยา)
พื้นที่
 • ทั้งหมด29.64 ตร.กม. (11.44 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[1]
 • ทั้งหมด5,121 คน
 • ความหนาแน่น172.77 คน/ตร.กม. (447.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05840602
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 600 หมู่ 1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เว็บไซต์www.chaiyacity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตลาดไชยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดไชยาทั้งตำบลรวมทั้งพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1, 4–5 ของตำบลเลม็ด ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตลาดไชยาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499[2] ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตสุขาภิบาลให้มีเนื้อที่เพิ่ม 4.12 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ไปถึงฝั่งตะวันออกของคลองท่าโพธิ์ของเขตตำบลเลม็ด ในปี พ.ศ. 2502[3]

สุขาภิบาลตลาดไชยาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลในปี พ.ศ. 2542[4] ต่อมาปี พ.ศ. 2546 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไชยาที่มีประชากร 2,016 คน และ 387 ครัวเรือน[5] ควบรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบลตลาดไชยาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[6] เนื่องจากเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไชยามีเจตนารมณ์ในการรวมพื้นที่เข้ากับเขตเทศบาล

โดยการควบรวมนี้ทำให้เทศบาลตำบลตลาดไชยา มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลตลาดไชยาทั้งหมด และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25.52 ตารางกิโลเมตร รวมแล้วเป็นพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมดของเทศบาลตำบลตลาดไชยาประมาณ 29.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,525.1 ไร่ ปัจจุบันเทศบาลเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ ศาลจังหวัดไชยา สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา สถานีตำรวจภูธรไชยา ที่ว่าการอำเภอไชยา โรงพยาบาลไชยา และมีสถานีรถไฟไชยา เป็นสถานีชั้น 1 มีขบวนรถให้บริการทั้งหมด 18 ขบวน

อ้างอิง

[แก้]
  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (45 ง): (ฉบับพิเศษ) 85-86. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลตลาดไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (42 ง): 1020–1022. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2502
  4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
  5. ประชากรรายตำบลในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (เขตตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 75 ง): 19–21. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547