อำเภอกันทรารมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ กันทรารมย์
อำเภอกันทรารมย์
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอกันทรารมย์
กันทรารมย์อุดมหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมกลองตุ้ม
ปลาชุมมูลชี หม้อดินดีโพนทราย
มีฝายหัวนา งามสง่าพระมงคลมิ่งเมือง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกันทรารมย์
อักษรโรมัน Amphoe Kanthararom
จังหวัด ศรีสะเกษ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 664.21 ตร.กม.
ประชากร 100,193 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 150.84 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3303
รหัสไปรษณีย์ 33130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ หมู่ที่ 5 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
พิกัด 15°6′24″N 104°34′12″E / 15.10667°N 104.57000°E / 15.10667; 104.57000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4565 1008, 0 4565 1011
หมายเลขโทรสาร 0 4565 1011

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กันทรารมย์ [กัน-ทะ-รา-รม][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งการขนส่งทางบก และการขนส่งทางราง

อนึ่ง ในอำเภอกันทรารมย์ไม่มีตำบลที่ชื่อ "กันทรารมย์" ส่วนตำบลกันทรารมย์นั้นตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุขันธ์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกันทรารมย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 27 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกันทรารมย์แบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น 16 ตำบล 175 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดูน (Dun) 14 หมู่บ้าน 9. เมืองน้อย (Mueang Noi) 10 หมู่บ้าน
2. โนนสัง (Non Sang) 14 หมู่บ้าน 10. อีปาด (I Pat) 5 หมู่บ้าน
3. หนองหัวช้าง (Nong Hua Chang) 12 หมู่บ้าน 11. บัวน้อย (Bua Noi) 11 หมู่บ้าน
4. ยาง (Yang) 12 หมู่บ้าน 12. หนองบัว (Nong Bua) 7 หมู่บ้าน
5. หนองแวง (Nong Waeng) 11 หมู่บ้าน 13. ดู่ (Du) 8 หมู่บ้าน
6. หนองแก้ว (Nong Kaeo) 7 หมู่บ้าน 14. ผักแพว (Phak Phaeo) 18 หมู่บ้าน
7. ทาม (Tham) 11 หมู่บ้าน 15. จาน (Chan) 15 หมู่บ้าน
8. ละทาย (Lathai) 9 หมู่บ้าน 16. คำเนียม (Kham Niam) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกันทรารมย์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดูน (นอกเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละทายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอีปาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักแพวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเนียมทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.