อำเภอปลวกแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอปลวกแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pluak Daeng
คำขวัญ: 
อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด
งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอปลวกแดง
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอปลวกแดง
พิกัด: 12°58′20″N 101°12′55″E / 12.97222°N 101.21528°E / 12.97222; 101.21528
ประเทศ ไทย
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด618.341 ตร.กม. (238.743 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด78,531 คน
 • ความหนาแน่น127.00 คน/ตร.กม. (328.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 21140
รหัสภูมิศาสตร์2106
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ถนนรื่นรมย์ประชาราษฎร์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปลวกแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2513 แยกพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ และตำบลละหาร อำเภอบ้านค่าย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปลวกแดง ขึ้นกับอำเภอบ้านค่าย[1]
 • วันที่ 22 กันยายน 2513 โอนพื้นที่หมู่ 1,2,3 (ในขณะนั้น) ของตำบลละหาร กิ่งอำเภอปลวกแดง ไปตั้งเป็นหมู่ 5,6,7 ของตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย และ โอนพื้นที่หมู่ 1,2 (ในขณะนั้น) ของตำบลตาสิทธิ์ กิ่งอำเภอปลวกแดง ไปตั้งเป็นหมู่ 7,8 ของตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย[2]
 • วันที่ 14 มีนาคม 2515 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านปลวกแดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลตาสิทธิ์ (ในขณะนั้น)[3]
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2518 ตั้งตำบลปลวกแดง แยกออกจากตำบลตาสิทธิ์[4]
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ตั้งตำบลแม่น้ำคู้ แยกออกจากตำบลปลวกแดง[5]
 • วันที่ 25 มีนาคม 2522 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย เป็น อำเภอปลวกแดง[6]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2523 จัดตั้งสุขาภิบาลจอมพลเจ้าพระยา ในท้องที่บางส่วนของตำบลตาสิทธิ์[7]
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลมาบยางพร แยกออกจากตำบลปลวกแดง[8]
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2528 จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง กิ่งอำเภอวังจันทร์ และอำเภอเมืองระยอง[9]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลหนองไร่ แยกออกจากตำบลละหาร[10]
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2539 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง กิ่งอำเภอวังจันทร์ และอำเภอเมืองระยอง วันที่ 16 มิถุนายน 2528 และจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเมืองระยอง อีกครั้ง[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านปลวกแดง และสุขาภิบาลจอมพลเจ้าพระยา เป็นเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง และเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ตามลำดับ


ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอปลวกแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอปลวกแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปลวกแดง (Pluak Daeng) 6 หมู่บ้าน
2. ตาสิทธิ์ (Ta Sit) 4 หมู่บ้าน
3. ละหาร (Lahan) 4 หมู่บ้าน
4. แม่น้ำคู้ (Maenam Khu) 7 หมู่บ้าน
5. มาบยางพร (Map Yang Phon) 7 หมู่บ้าน
6. หนองไร่ (Nong Rai) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอปลวกแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์
 • เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลวกแดง (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบยางพรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไร่ทั้งตำบล

กีฬา[แก้]

อำเภอปลวกแดงมีสโมสรฟุตบอลอาชีพหนึ่งแห่ง คือ สโมสรฟุตบอลปลวกแดง ยูไนเต็ด ซึ่งปัจจุบันแข่งขันในไทยลีก 3 โซนภาคตะวันออก

อ้างอิง[แก้]

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ กิ่งอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านปลวกแดง กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 6. [6]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 9. [9]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง กิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๘
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 11. [11]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๙