ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอปลวกแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอปลวกแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pluak Daeng
คำขวัญ: 
อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด
งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอปลวกแดง
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอปลวกแดง
พิกัด: 12°58′20″N 101°12′55″E / 12.97222°N 101.21528°E / 12.97222; 101.21528
ประเทศ ไทย
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด618.341 ตร.กม. (238.743 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด85,663 คน
 • ความหนาแน่น138.54 คน/ตร.กม. (358.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 21140
รหัสภูมิศาสตร์2106
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ถนนรื่นรมย์ประชาราษฎร์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปลวกแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอปลวกแดงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ปลวกแดง เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลละหาร อำเภอบ้านค่าย ต่อมาได้แยกหมู่ที่ 6–12 ของตำบลละหารตั้งเป็นตำบลตาสิทธิ์[1] บ้านปลวกแดงจึงย้ายมาขึ้นกับตำบลตาสิทธิ์ ต่อมา พ.ศ. 2513 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลละหาร กับตำบลตาสิทธิ์ รวม 2 ตำบล ได้พิจารณาว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ แนวโน้มมีความเจริญในอนาคต และความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ จังหวัด สภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศเขตท้องที่อำเภอบ้านค่ายแยกพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ และตำบลละหาร ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปลวกแดง[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอและศูนย์ราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์

ขณะจัดตั้งกิ่งอำเภอได้เพียง 3 เดือน ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1–3 (ในขณะนั้น) ตำบลละหาร และหมู่ที่ 1–2 (ในขณะนั้น) ตำบลตาสิทธิ์ได้แจ้งแก่ทางราชการว่า ยังสะดวกในการติดต่อราชการกับอำเภอบ้านค่าย ใน พ.ศ. 2513 จึงแยกพื้นที่ 5 หมู่บ้านกลับเข้าเขตการปกครองของทางอำเภอบ้านค่าย[3] โดย 3 หมู่บ้านของตำบลละหาร ตั้งเป็นหมู่ที่ 5–7 ตำบลบางบุตร และ 2 หมู่บ้านของตำบลตาสิทธิ์ ตั้งเป็นหมู่ที่ 7–8 ตำบลหนองละลอก

ใน พ.ศ. 2518 ทางราชการเห็นว่าตำบลตาสิทธิ์มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงแยก 10 หมู่บ้าน ตั้งเป็นตำบลปลวกแดง[4] ต่อมาใน พ.ศ. 2521 ได้ตั้งตำบลแม่น้ำคู้ แยกออกจากตำบลปลวกแดง[5] เนื่องจากหลักเกณฑ์ต้องมีตำบลไม่น้อยกว่า 4 ตำบล (ในพื้นที่ห่างไกล) ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นอำเภออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522[6] ก่อนที่จะตั้งตำบลลำดับที่ 5 โดยแยก 4 หมู่บ้านของตำบลปลวกแดง ตั้งเป็นตำบลมาบยางพร ใน พ.ศ. 2525[7] และตั้งตำบลหนองไร่ ใน พ.ศ. 2531 โดยแยก 6 หมู่บ้านของตำบลละหาร[8]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอปลวกแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปลวกแดง (Pluak Daeng) 6 หมู่บ้าน
2. ตาสิทธิ์ (Ta Sit) 4 หมู่บ้าน
3. ละหาร (Lahan) 4 หมู่บ้าน
4. แม่น้ำคู้ (Maenam Khu) 7 หมู่บ้าน
5. มาบยางพร (Map Yang Phon) 7 หมู่บ้าน
6. หนองไร่ (Nong Rai) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอปลวกแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3
 • เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลวกแดง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลวกแดง (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบยางพรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไร่ทั้งตำบล

กีฬา[แก้]

อำเภอปลวกแดงมีสโมสรฟุตบอลอาชีพหนึ่งแห่ง คือ สโมสรฟุตบอลปลวกแดง ยูไนเต็ด ซึ่งปัจจุบันแข่งขันในไทยลีก 3 โซนภาคตะวันออก

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ กิ่งอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (47 ง): (ฉบับพิเศษ) 12. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (88 ง): 2688–2691. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2513
 4. "ระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (170 ง): 2094–2097. วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2518
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (49 ง): 1359–1360. วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): (ฉบับพิเศษ) 19-23. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (75 ง): 1940–1943. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2525
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (143 ง): (ฉบับพิเศษ) 194-203. วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531