อำเภอศรีรัตนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอศรีรัตนะ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอศรีรัตนะ
แดนข้าวโพดหวาน ข้าวสารหอม
พร้อมผลไม้ ไร่กระเทียมดี ศรีรัตนะ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอศรีรัตนะ
อักษรโรมัน Amphoe Si Rattana
จังหวัด ศรีสะเกษ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 236.684 ตร.กม.
ประชากร 52,885 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 223.44 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3314
รหัสไปรษณีย์ 33240
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
พิกัด 14°47′36″N 104°28′12″E / 14.79333°N 104.47000°E / 14.79333; 104.47000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4567 7080
หมายเลขโทรสาร 0 4567 7080

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศรีรัตนะ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีรัตนะมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีรัตนะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศรีแก้ว (Si Kaeo) 15 หมู่บ้าน 5. เสื่องข้าว (Sueang Khao) 11 หมู่บ้าน
2. พิงพวย (Phing Phuai) 14 หมู่บ้าน 6. ศรีโนนงาม (Si Non Ngam) 10 หมู่บ้าน
3. สระเยาว์ (Sa Yao) 14 หมู่บ้าน 7. สะพุง (Saphung) 14 หมู่บ้าน
4. ตูม (Tum) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีรัตนะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีแก้วและบางส่วนของตำบลสะพุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิงพวยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระเยาว์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสื่องข้าวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีโนนงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพุง (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ)

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอศรีรัตนะ พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 ศรีแก้ว 9,524 9,504 9,501 9,470 9,417 9,432 9,406 9,352
2 ตูม 9,211 9,172 9,112 9,068 9,002 8,942 8,867 8,769
3 พิงพวย 8,998 9,012 9,006 9,046 9,001 8,991 8,929 8,934
4 สระเยาว์ 7,570 7,540 7,500 7,456 7,461 7,425 7,359 7,325
5 สะพุง 6,814 6,756 6,749 6,728 6,723 6,724 6,707 6,681
6 เสื่องข้าว 6,447 6,415 6,411 6,413 6,394 6,366 6,318 6,274
7 ศรีโนนงาม 4,474 4,486 4,473 4,499 4,545 4,573 4,565 4,598
รวม 53,038 52,885 52,752 52,680 52,543 52,453 52,151 51,933


 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.