เทศบาลตำบลตาลสุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เขตการปกครองของเทศบาลตำบลตาลสุม

เทศบาลตำบลตาลสุม เป็นเทศบาลเดียวในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมตำบลตาลสุมบางส่วนหมู่ที่ 3, 5, 10 และ 11 ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 34 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำมูล
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลตาลสุมเป็นที่ราบลุ่มแม่นำมูล มีแหล่งน้ำเอื้ออำนวยในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและประมงเป็นอย่างมาก เพราะมีแม่นำมูลไหลผ่านด้านใต้ และมีลำห้วยหลายสายไหลผ่านและส่วนใหญ่มีนำขังตลอดปี

ภูมิอากาศ[แก้]

แบ่งสภาพอากาศในตำบลออกเป็น 3 ฤดู คือ

 • ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
 • ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม - มีนาคม
 • ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลตาลสุมแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดประมาณ 3,252 คน ดังนี้

 • หมู่ที่ 3
 • หมู่ที่ 5
 • หมู่ที่ 10
 • หมู่ที่ 11

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

 • โรงเรียนตาลสุมพัฒนา

โรงเรียนประถม สพฐ.

 • โรงเรียนบ้านนามน
 • โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

อ้างอิง[แก้]