อำเภอหนองมะโมง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอหนองมะโมง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Mamong
คำขวัญ: 
เห็ดโคนของแท้ ถิ่นแย้เก่าก่อน หินอ่อนงามตา ผ้าทอพื้นเมือง ลื่อเลื่องไม้กวาด ประวัติศาสตร์ด็อกเตอร์ป๋วย
แผนที่จังหวัดชัยนาท เน้นอำเภอหนองมะโมง
แผนที่จังหวัดชัยนาท เน้นอำเภอหนองมะโมง
พิกัด: 15°16′36″N 99°52′0″E / 15.27667°N 99.86667°E / 15.27667; 99.86667
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยนาท
พื้นที่
 • ทั้งหมด291.0 ตร.กม. (112.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด19,429 คน
 • ความหนาแน่น66.77 คน/ตร.กม. (172.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 17120
รหัสภูมิศาสตร์1807
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หนองมะโมง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวัดสิงห์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นในปี พ.ศ. 2539[1] ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2550[2] เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค และถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองมะโมงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

"ประวัติศาสตร์ด็อกเตอร์ป๋วย" ในคำขวัญอำเภอ เป็น "วีรบุรุษบ้านวังน้ำขาว" ตำบลวังตะเคียน ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ในปี พ.ศ.2510 ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งภายหลังการก่อตั้ง อาจารย์ป๋วยยังคงกลับไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านอยู่เนืองๆ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก

ประวัติ[แก้]

"หนองมะโมง" เดิมเป็นหมู่บ้านของตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ ชนเผ่าที่เป็นบรรพบุรุษของอำเภอหนองมะโมง โดยส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวลาวที่เรียกตัวเองว่า “ลาวครั่ง” ได้อพยพย้ายถิ่นมาจากบ้านเก่าเขากระจิว จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านกุดจอก ในราวปี พ.ศ. 2427 เมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงได้มีการขยายพื้นทีทํากินและกระจายตั้งบ้านเรือนไปยังพื้นทีใกล้เคียง ชื่อ “หนองมะโมง” เกิดจากการตั้งชือตามสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านซึ่งได้มาตั้งบ้านเรือนและทํามาหากินบริเวณรอบหนองน้ำที มีต้นมะโมงขึ้นอยู่ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองมะโมง” และแยกออกเป็นตำบล โดยแบ่งหมู่บ้านบางส่วนของตำบลตำบลกุดจอกตั้งเป็นตำบลหนองมะโมง ในปี พ.ศ. 2473[3] ในปี พ.ศ. 2483 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลเนื่องจากมีตำบลมากเกินไปจึงยุบตำบลหนองมะโมงเข้ากับตำบลกุดจอก ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2490 ได้แบ่งหมู่บ้านบางส่วนของตำบลตำบลกุดจอกตั้งเป็นตำบลหนองมะโมงอีกครั้ง[4] ในปี พ.ศ. 2522 ได้ตั้งตำบลวังตะเคียน โดยแยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองตำบลหนองมะโมง[5] และในปี พ.ศ. 2526 มีการแยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองตำบลกุดจอกตั้งเป็นตำบลสะพานหิน[6]

ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศท้องที่ฝั่งทิศตะวันตกของอำเภอวัดสิงห์ทั้ง 4 ตำบล คือ ตำบลกุดจอก ตำบลวังตะเคียน ตำบลหนองมะโมง ตำบลสะพานหิน ตั้งขึ้นเป็น กิ่งอำเภอหนองมะโมง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองมะโมง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองมะโมงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองมะโมง (Nong Mamong) 12 หมู่บ้าน
2. วังตะเคียน (Wang Takhian) 13 หมู่บ้าน
3. สะพานหิน (Saphan Hin) 10 หมู่บ้าน
4. กุดจอก (Kut Chok) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหนองมะโมงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลวังตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะเคียนทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลหนองมะโมง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองมะโมงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพานหินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดจอกทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองมะโมง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 18 ง): 25. วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  3. "ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลหนองน้อย ซึ่งแยกจากตำบลวัดสิงห์และตำบลหนองขุ่น และตำบลหนองมะโมง ซึ่งแยกจากตำบลกุดจอก ท้องที่อำเภอวัดสิงห์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 47 (0 ก): 341–342. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2473
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (184 ง): 3929–3932. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2522
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (114 ง): 2226–2229. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2526