เทศบาลตำบลท่าแลง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลท่าแลง
คำขวัญ: 
วัดเขางามเด่น น้ำเพชรไหลผ่าน มะนาวผลงาม กล้วยไข่หวีใหญ่ ประชาชื่นบาน คนงามท่าแลง
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสงวน จิตต์พุ่ม
ประชากร
 • ทั้งหมด5,726 คน
รหัส อปท.05760503
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์0 3246 8200
เว็บไซต์www.thalang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าแลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2551

ประวัติ[แก้]

ตำบลท่าแลง แต่ก่อนเป็นชื่อหมู่บ้านในตำบลยางหย่อง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอำเภอยางหย่อง (อำเภอท่ายาง ในปัจจุบัน) มาก่อน ก่อนที่จะย้ายไปตั้งอยู่ที่ปัจจุบันนี้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้มีการแบ่งแยกออกมาเป็นตำบลท่าแลง ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 26,961 ไร่ ชื่อของบ้านท่าแลงไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเหตุใดจึงตั้งชื่อว่า ท่าแลง แต่จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในพื้นที่ ทราบว่าบริเวณบ้านท่าแลง มีดินชนิดพิเศษที่เมื่อขุดขึ้นมาจากในดินแล้ว จะมีความแข็งแรงมาก หรือที่เรียกว่า ศิลาแลง นั่นเอง ชาวตำบลท่าแลงส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเกษตรกรชนบท เนื่องจากมีพื้นที่ขนานไปกับแม่น้ำเพชรบุรี ระยะเกินกว่า ครึ่งหนึ่งของระยะทางยาวทั้งตำบล และมีคลองส่งน้ำชลประทาน ตัดผ่านเป็นระยะทางยาวทุกหมู่บ้าน (ยกเว้นบ้านห้วยตะแกละ) ต่อมาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ตำบลท่าแลง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 กระทรวงมหาไทย ได้ประกาศ จัดตั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านชลประทานราษฎร์ขึ้นใหม่ โดย แยกจากหมู่ 1 บ้านคอละออม

พ.ศ. 2551 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีผลตั้งแต่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

อาณาเขต[แก้]

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไร่สะท้อน และตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังไคร้ และตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าคอย ตำบลท่าไม้รวก และตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]