เทศบาลตำบลโนนหัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลโนนหัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Non Han
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชุมแพ
ตำบล
 • โนนหัน (บางส่วน)
 • โนนสะอาด (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพิชัย แสงสว่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.075 ตร.กม. (1.959 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,848 คน
 • ความหนาแน่น955.27 คน/ตร.กม. (2,474.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05400503
ทางหลวงThai Highway-12.svg Thai Highway-201.svg
ที่อยู่
สำนักงาน
454 หมู่ 6 ถนนมลิวรรณ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
โทรศัพท์043-391364
โทรสาร043-391364-12
เว็บไซต์www.gaoda2017.com/nonhan/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลโนนหัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตที่ราบ สลับที่ราบลุ่มน้ำขัง และที่ดอนขนาดเล็ก อยู่ในเขตอิทธิพลของภูมิประเทศลุ่มน้ำชีตอนบน มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และลาดเอียงไปทางด้านตะวันออก ทำให้ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่เทศบาลเป็นแหล่งรองรับน้ำ และเกิดเป็นลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยใหญ่

ประวัติ[แก้]

 • เทศบาลตำบลโนนหัน แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2507[1] กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ชุมชนตลาดโนนหัน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนหนาแน่น โดยมีทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น-หล่มสัก และสายขอนแก่น-เลย ผ่าน ประกอบกับมีรายได้มากพอสมควรและมีแนวผังเมืองที่เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้ยกฐานะเป็น สุขาภิบาลโนนหัน เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป โดยมีนายจอม แสงพันธุ์ เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโนนหัน คนแรก 
 • ต่อมาในเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542[2] กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลโนนหัน เป็น "เทศบาลตำบลโนนหัน" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองไผ่

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลโนนหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหันบางส่วน และตำบลโนนสะอาดบางส่วน ได้แก่[3]

ตำบลโนนหัน
 • บ้านโนนหัน หมู่ 1
 • บ้านโนนชัย หมู่ 2
 • บ้านร่องแซง หมู่ 3
 • บ้านโนนเมือง หมู่ 5
 • บ้านโนนหันใน หมู่ 10
ตำบลโนนสะอาด
 • บ้านแสนสุข หมู่ 5
 • บ้านสมบูรณ์สุข หมู่ 6
 • บ้านมิตรภาพ หมู่ 9

สาธารณสุข[แก้]

ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสาธารณสุขฯ ของเอกชนและผู้ประกอบการ คือ คลินิก ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 81 (2):28. 7 มกราคม 2507
 2. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542.PDF เก็บถาวร 2008-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.
 3. เทศบาลตำบลโนนหัน จังหวัดขอนแก่น. "ที่ตังและอาณาเขต" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nonhanlocal.org/index.php?page=1&id=1 (ม.ป.ป.)[ลิงก์เสีย]. สืบค้น 9 กันยายน 2560.