อำเภอบางคนที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอบางคนที
แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เน้นอำเภอบางคนที
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°28′6″N 99°56′24″E / 13.46833°N 99.94000°E / 13.46833; 99.94000
อักษรไทยอำเภอบางคนที
อักษรโรมันAmphoe Bang Khonthi
จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่
 • ทั้งหมด68.89 ตร.กม. (26.60 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด31,346 คน
 • ความหนาแน่น455.02 คน/ตร.กม. (1,178.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 75120
รหัสภูมิศาสตร์7502
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางคนที เลขที่ 10
หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บางคนที เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อ อำเภอสี่หมื่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2457 มาเป็นชื่อ บางคณฑี

ประวัติ[แก้]

อำเภอบางคนที เดิมอยู่ในอำเภอสี่หมื่น มณฑลราชบุรี ซึ่งชื่ออำเภอยังไม่ตรงกับตำบลที่ตั้งอยู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอสี่หมื่น เรียกว่า ที่ว่าการอำเภอบางคณฑี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่ออำเภอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2457 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2457[1]

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2454 โอนพื้นที่อำเภอสี่หมื่น และอำเภอแม่น้ำอ้อม เมืองราชบุรี ไปขึ้นกับเมืองสมุทรสงคราม[2]
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2456 ยกเลิกอำเภอสี่หมื่น อำเภอแม่น้ำอ้อม เมืองราชบุรี เนื่องจากได้โอนไปอยู่ในการปกครองของเมืองสมุทรสงคราม[3]
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2457 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอสี่หมื่น มณฑลราชบุรี เป็น อำเภอบางคณฑี[4][5]
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2483 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางคนที (1,2,3)[6] รวมตำบลบ้านฝรั่ง กับตำบลบางยี่รงค์ แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลบางยี่รงค์ รวมตำบลโพธิ์งาม กับตำบลบางนกแขวก แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลบางนกแขวก และรวมตำบลวัดโบสถ์ กับตำบลไทรโยค แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลบางกุ้ง
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2483 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางคนที (1,2,3,4)[7] ยุบตำบลบางพลับ รวมเข้ากับตำบลบางพรม ยุบตำบลบางน้อย รวมเข้ากับตำบลกระดังงา ยุบตำบลบางกล้วย รวมเข้ากับตำบลบางคนที และรวมตำบลสำโรง กับตำบลโรงหวี แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลบางสะแก
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลยายแพง แยกออกจากตำบลกระดังงา และตำบลจอมปลวก ตั้งตำบลบางกระบือ แยกออกจากตำบลบางพรม และตำบลจอมปลวก[8]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลกระดังงา ในท้องที่บางส่วนของตำบลกระดังงา[9]
 • วันที่ 26 มีนาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลบางนกแขวก ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลบางนกแขวก และพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางคนที[10]
 • วันที่ 7 กันยายน 2525 ตั้งตำบลบ้านปราโมทย์ แยกออกจากตำบลบางยี่รงค์ และตำบลบางสะแก[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลกระดังงา และสุขาภิบาลบางนกแขวก เป็นเทศบาลตำบลกระดังงา และเทศบาลตำบลบางนกแขวก ตามลำดับ
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล (1,2,3)[12]
  • (1) ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปราโมทย์ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
  • (2) ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
  • (3) ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลยายแพง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางคนทีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ที่ว่าการอำเภอบางคนที ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75120 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3476-1572

นายอำเภอบางคนที ท่านปัจจุบันเป็นลำดับที่ 43 ชื่อนายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

อำเภอบางคนทีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน

 แผนที่
1. กระดังงา (Kradangnga) 13 หมู่บ้าน 8. บางกุ้ง (Bang Kung) 7 หมู่บ้าน
2. บางสะแก (Bang Sakae) 7 หมู่บ้าน 9. จอมปลวก (Chom Pluak) 7 หมู่บ้าน
3. บางยี่รงค์ (Bang Yi Rong) 10 หมู่บ้าน 10. บางนกแขวก (Bang Nok Khwaek) 7 หมู่บ้าน
4. โรงหีบ (Rong Hip) 9 หมู่บ้าน 11. ยายแพง (Yai Phaeng) 5 หมู่บ้าน
5. บางคนที (Bang Khonthi) 9 หมู่บ้าน 12. บางกระบือ (Bang Krabue) 5 หมู่บ้าน
6. ดอนมะโนรา (Don Manora) 8 หมู่บ้าน 13. บ้านปราโมทย์ (Ban Pramot) 6 หมู่บ้าน
7. บางพรม (Bang Phrom) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางคนทีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระดังงา
 • เทศบาลตำบลบางนกแขวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนกแขวกทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางคนที
 • เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระดังงา (นอกเขตเทศบาลตำบลกระดังงา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสะแกและตำบลบ้านปราโมทย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงหีบและตำบลบางกุ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคนที (นอกเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก) และตำบลยายแพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะโนราทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพรมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมปลวกทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

อำเภอบางคนทีเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553[13]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1]ข้อมูลทั่วไปอำเภอบางคนที
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศยกเขตอำเภอแม่น้ำอ้อม อำเภอสี่หมื่น จากเมืองราชบุรีไปขึ้นเมืองสมุทรสงคราม
 3. [3]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำเภอแม่น้ำอ้อม กับ อำเภอสี่หมื่น เมืองราชบุรีมาเป็นเขตเมือง สมุทรสงคราม
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ (เปลี่ยนชื่ออำเภอสี่หมื่น เป็นอำเภอบางคณฑี ในมณฑลราชบุรี)
 5. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ
 6. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดสมุทรสงคราม
 7. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดสมุทรสงคราม
 8. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่างๆ
 9. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกระดังงา อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม
 10. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม
 11. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 12. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]