อำเภอปทุมราชวงศา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอปทุมราชวงศา
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอปทุมราชวงศา
พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย
หลากหลายด้วยวัฒนธรรม งามล้ำผ้าทอมือ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอปทุมราชวงศา
อักษรโรมัน Amphoe Pathum Ratchawongsa
จังหวัด อำนาจเจริญ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 520.8 ตร.กม.
ประชากร 48,753 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 93.61 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3703
รหัสไปรษณีย์ 37110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
พิกัด 15°53′30″N 104°54′18″E / 15.89167°N 104.90500°E / 15.89167; 104.90500
โทรศัพท์ 0 4546 5223, 0 4546 5402
โทรสาร 0 4546 5223

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปทุมราชวงศา [ปะ-ทุม-ราด-ชะ-วง-สา] เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอปทุมราชวงศาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ในโอกาสฉลอง 200 ปีของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2535 นายสายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้น มีดำริจะจัดตั้งอำเภอใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระจังหวัดอุบลราชธานีครบ 200 ปีเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ โดยจัดตั้งอำเภอใหม่ให้ชื่อว่า อำเภอปทุมราชวงศา มีสถานที่ตั้ง ณ บ้านนาหว้าใหญ่ ตำบลนาหว้า อำเภอพนา โดยใช้ชื่อของพระปทุมราชวงศา (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกเป็นชื่อของอำเภอ คำว่า "ปทุม" เป็นคำนามมาจากภาษาบาลีมีความหมายว่า บัวหลวง คำว่า "ปทุมราชวงศา" หมายถึง ราชวงศ์ดอกบัวหลวง ถ้าหากจะใช้ชื่อตำบลนาหว้าซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่เป็นชื่ออำเภอ จะเป็นการซ้ำซ้อนกับอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดตั้งอำเภอปทุมราชวงศาเรื่อยมาจนกระทั่ง ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา อำเภอปทุมราชวงศาจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยรวมท้องที่ตำบลลือ ตำบลห้วย และตำบลนาหว้าจากอำเภอพนา ตำบลโนนงามจากอำเภออำนาจเจริญ ตำบลหนองข่าและตำบลคำโพนจากอำเภอชานุมานเข้าด้วยกัน โดยมีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2536 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 87 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]

จนกระทั่งถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผลบังคับใช้ ทำให้อำเภอปทุมราชวงศาย้ายมาขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญจนถึงปัจจุบัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอปทุมราชวงศาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองข่า (Nong Kha) 9 หมู่บ้าน 5. ห้วย (Huai) 13 หมู่บ้าน
2. คำโพน (Kham Phon) 10 หมู่บ้าน 6. โนนงาม (Non Ngam) 8 หมู่บ้าน
3. นาหว้า (Na Wa) 9 หมู่บ้าน 7. นาป่าแซง (Na Pa Saeng) 10 หมู่บ้าน
4. ลือ (Lue) 14 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอปทุมราชวงศาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาหว้าและตำบลนาป่าแซง
 • เทศบาลตำบลหนองข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองข่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาป่าแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาป่าแซง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำโพนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหว้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนงามทั้งตำบล

สถาบันการศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ธนาคาร[แก้]

อำเภอปทุมราชวงศามีธนาคารที่เปิดให้บริการ 5 แห่ง ประกอบด้วย

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมราชวงศา
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมราชวงศา
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมราชวงศา
 4. ธนาคารออมสิน สาขาปทุมราชวงศา
 5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาปทุมราชวงศา (ปัจจุบันปิดทำการสาขานี้ไปแล้ว 2561)

สถานีตำรวจ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 87 ก): 1–2. July 2, 1993.
 2. http://www.amphoe.com/menu.php?am=769&pv=71

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]