อำเภอกุดบาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอกุดบาก
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอกุดบาก
คำขวัญ: ดินแดนแห่งที่ราบหุบเขา แหล่งปลูกข้าวปลูกหวาย
หลากหลายวัฒนธรรม ชุมชนผู้นำเสรีไทย
ระบือไกลหมูกี้ ถิ่นผู้ดีเผ่ากะเลิง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°5′14″N 103°49′21″E / 17.08722°N 103.82250°E / 17.08722; 103.82250
อักษรไทยอำเภอกุดบาก
อักษรโรมันAmphoe Kut Bak
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด455.0 ตร.กม. (175.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด33,094
 • ความหนาแน่น72.73 คน/ตร.กม. (188.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์47180
รหัสภูมิศาสตร์4703
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล
กุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กุดบาก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507 แยกพื้นที่ตำบลกุดบาก ตำบลโคกภู และตำบลนาม่อง อำเภอเมืองสกลนคร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอกุดบาก ขึ้นกับอำเภอเมืองสกลนคร[1]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2510 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอกุดบาก อำเภอเมืองสกลนคร เป็น อำเภอกุดบาก[2]
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลสร้างค้อ แยกออกจากตำบลโคกภู[3]
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2520 จัดตั้งสุขาภิบาลกุดบาก ในท้องที่หมู่ที่ 1 ของตำบลกุดบาก[4]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2523 โอนพื้นที่หมู่ 7 บ้านกุดน้ำใส (ในขณะนั้น) ของตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ไปขึ้นกับตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก[5]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2525 ตั้งตำบลกุดไห แยกออกจากตำบลกุดบาก[6]
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2534 ตั้งตำบลหลุบเลา แยกออกจากตำบลสร้างค้อ และตำบลโคกภู[7]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลสร้างค้อ ตำบลหลุบเลา และตำบลโคกภู อำเภอกุดบาก มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูพาน ขึ้นกับอำเภอกุดบาก[8]
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2539 โอนพื้นที่ตำบลกกปลาซิว อำเภอเมืองสกลนคร ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก[9]
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก เป็น อำเภอภูพาน[10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลกุดบาก เป็นเทศบาลตำบลกุดบาก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกุดบากตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกุดบากแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดบาก (Kut Bak) 10 หมู่บ้าน
2. นาม่อง (Na Mong) 19 หมู่บ้าน
3. กุดไห (Kut Hai) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกุดบากประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่การปกครองอำเภอเมืองสกลนครตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกุดบาก และอำเภอกุสุมาลย์ พ.ศ. ๒๕๑๐
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่นแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุดบาก และอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอพรรณานิคม กับอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๒๓
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุดบาก อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุดบาก และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอภูพาน
 9. [9]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอเมืองสกลนครกับกิ่งอำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๙
 10. [10]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐