อำเภอกุดบาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกุดบาก
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอกุดบาก
ดินแดนแห่งที่ราบหุบเขา แหล่งปลูกข้าวปลูกหวาย
หลากหลายวัฒนธรรม ชุมชนผู้นำเสรีไทย
ระบือไกลหมูกี้ ถิ่นผู้ดีเผ่ากะเลิง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกุดบาก
อักษรโรมัน Amphoe Kut Bak
จังหวัด สกลนคร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 455.0 ตร.กม.
ประชากร 32,697 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 71.86 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4703
รหัสไปรษณีย์ 47180
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกุดบาก เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล
กุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
พิกัด 17°5′14″N 103°49′21″E / 17.08722°N 103.82250°E / 17.08722; 103.82250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4278 4043
หมายเลขโทรสาร 0 4278 4043

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กุดบาก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกุดบากตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกุดบากแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดบาก (Kut Bak) 10 หมู่บ้าน
2. นาม่อง (Na Mong) 19 หมู่บ้าน
3. กุดไห (Kut Hai) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกุดบากประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกุดบาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดบาก
  • เทศบาลตำบลกุดแฮด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบาก (นอกเขตเทศบาลตำบลกุดบาก)
  • เทศบาลตำบลกุดไห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดไหทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนาม่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาม่องทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอกุดบาก พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 นาม่อง 12,157 12,125 12,083 12,015 11,956 11,891 11,911 11,923 11,872
2 กุดบาก 11,197 11,185 11,146 11,082 11,082 10,996 10,999 10,957 10,966
3 กุดไห 9,526 9,512 9,468 9,423 9,371 9,322 9,349 9,349 9,328
รวม 32,880 32,822 32,697 32,520 32,409 32,209 32,259 32,229 32,166