เทศบาลตำบลเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด28 ตร.กม. (11 ตร.ไมล์)
ประชากร (2556)
 • ทั้งหมด10,298 คน
 • ความหนาแน่น824 คน/ตร.กม. (2,130 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนช้างเผือก ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
โทรศัพท์0 4362 5074
โทรสาร0 4362 5009
เว็บไซต์www.govesite.com/chiangmai
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลเชียงใหม่ทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา เป็นเมืองขนาดกลาง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเชียงใหม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อ พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2546 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบสภาตำบลรวมกับเทศบาลตำบล ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เครื่องหมาย/ ตราประจำเทศบาล[แก้]

ดวงตราเทศบาลเป็นรูปศาลหลักเมืองเชียงใหม่อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพื้นทางเดินเพื่อเข้าสู่ศาลหลักเมือง

ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาเขต[แก้]

ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง

ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารตำบลดอนโอง

จำนวนพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงใหม่[แก้]

ประกาศด้วย 6 ชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน มี พื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร

1.ชุนชนเชียงใหม่

2.ชุมชนหนองหูลิง

3.ชุมชนพานลุย

4.ชุมชนหนองอึ่ง

5.ชุมชนเทวาประสิทธิ์

6.ชุมชนโนนสว่าง

จำนวนประชากร และครัวเรือน[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2561

มีประชากร จำนวน 8,262 คน

ชาย จำนวน 4,082 คน

หญิง จำนวน 4,180 คน

จำนวนครัวเรือน 2,176

อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป[แก้]

ศาสนาสถาน จำนวน 9 แห่ง

ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

สุสานและฌาปนสถาน จำนวน 7 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1แห่ง

โบราณสถาน จำนวน 1 แห่ง

ห้างร้านสรรพสินค้า 3 แห่ง

อาคารสถานที่ของทางราชการ[แก้]

โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง

การประกอบอาชีพ[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังนี้

1.เกษตรกรรม

2.ค้าขาย

3.รับจ้างทั่วไป

4.รับราชการ

5.อื่นๆ

การศึกษา[แก้]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

กศน.ตำบล จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/054/13.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/30.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/058/801.PDF