เทศบาลตำบลไร่ใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลไร่ใหม่
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ตั้งอยู่ใน Thailand Prachuap Khiri Khan
เทศบาลตำบลไร่ใหม่
เทศบาลตำบลไร่ใหม่
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°11′55.7″N 99°51′21.4″E / 12.198806°N 99.855944°E / 12.198806; 99.855944พิกัดภูมิศาสตร์: 12°11′55.7″N 99°51′21.4″E / 12.198806°N 99.855944°E / 12.198806; 99.855944
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอสามร้อยยอด, กุยบุรี
ตำบลไร่ใหม่ (บางส่วน), สามกระทาย (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลไร่ใหม่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีว่าที่ ร.ต. ดนัย ปาน้อยนนท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.500 ตร.กม. (8.301 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด7,905 คน
 • ความหนาแน่น367.67 คน/ตร.กม. (952.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
 365 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์0 3268 9268 - 9
เว็บไซต์http://www.raimai.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 47.5 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 8.7 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 โดยจัดตั้งท้องถิ่นหมู่ที่ 1,2,6,7,8 และ 9 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ขึ้นเป็น สุขาภิบาลไร่ใหม่[2] อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลสามกระทาย

ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลสามกระทาย จัดตั้งเป็น ตำบลไร่ใหม่[3] จึงทำให้พื้นที่สุขาภิบาลไร่ใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่บางส่วนของตำบลไร่ใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2518 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ปีเดียวกัน

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกุยบุรี และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี โดยโอนตำบลไร่ใหม่จากอำเภอกุยบุรี มาอยู่ในเขตการปกครองของทางกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2538[4] ทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสุขาภิบาลไร่ใหม่ ที่อยู่ในเขตตำบลไร่ใหม่ มาขึ้นกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลไร่ใหม่ จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลไร่ใหม่[5] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และได้พระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี ขึ้นเป็น อำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[6] ทำให้เทศบาลตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี บางส่วนของเทศบาล (เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตตำบลไร่ใหม่) โอนเข้ามาอยู่ในเขตของอำเภอสามร้อยยอด

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขาตะนาวศรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึงและมีความลาดเอียงมาทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านชุมชนในแนวเหนือ -ใต้ ขนานไปกับทางรถไฟสายใต้ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน นอกจากนี้ยังมีลำห้วยขนาดเล็ก และคลองชลประทานไหลผ่าน

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด และบางส่วนของตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ได้แก่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497

 • หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหม่ ตำบลไร่ใหม่
 • หมู่ที่ 2 บ้านสิบสองหุ้น ตำบลไร่ใหม่
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหม่ ตำบลไร่ใหม่
 • หมู่ที่ 6 บ้านสามกระทาย ตำบลสามกระทาย (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย (บางส่วน)

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 7,903 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[7][8] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง ไร่ใหม่ - 208 208 416 3
ไร่ใหม่ ไร่ใหม่ 1 1,331 1,445 2,776 1,033
สิบสองหุ้น ไร่ใหม่ 2 736 776 1,512 558
หนองแก ไร่ใหม่ 3 226 235 461 137
ไร่ใหม่ ไร่ใหม่ 6 622 667 1,289 562
สามกระทาย สามกระทาย 2 4 7 11 5
ป่าถล่ม สามกระทาย 6 685 755 1,440 474
รวม - - 3,812 4,093 7,905 2,772

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลไร่ใหม่ พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (93 ง): 3209–3210. 28 ตุลาคม 2512. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (84 ง): 1099–1103. 29 เมษายน 2518. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอกุยบุรีกับกิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (58 ก): 28–29. 31 ธันวาคม 2538. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. Check date values in: |date= (help)
 7. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลไร่ใหม่ (ตำบลไร่ใหม่) พ.ศ. 2562
 8. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลไร่ใหม่ (ตำบลสามกระทาย) พ.ศ. 2562