อำเภอบึงบูรพ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอบึงบูรพ์
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอบึงบูรพ์
บึงบูรพ์ถิ่นบัวบาน คนรักบ้าน ข้าวสารขาว
สาวแสนสวย ร่ำรวยน้ำใจ ผ้าไหมเนื้อดี
มากมีวิชา พัฒนาทุกทาง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบึงบูรพ์
อักษรโรมันAmphoe Bueng Bun
จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่49.582 ตร.กม.
ประชากร10,632 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น214.43 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3311
รหัสไปรษณีย์33220
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ หมู่ที่ 7 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
พิกัด15°19′49″N 104°02′42″E / 15.3303°N 104.0449°E / 15.3303; 104.0449
โทรศัพท์0 4568 9055
โทรสาร0 4568 9055
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บึงบูรพ์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จัดเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบึงบูรพ์เมื่อปี พ.ศ. 2537

ประวัติ[แก้]

อำเภอบึงบูรพ์จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 โดยแยกตำบลเป๊าะ ตำบลโดด ตำบลเสียว และตำบลหนองม้าออกจากอำเภออุทุมพรพิสัย[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศให้ตำบลโดด ตำบลเสียว และตำบลหนองม้า กลับไปขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัยเช่นเดิม[2] ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งตำบลบึงบูรพ์ขึ้นอีกตำบลหนึ่ง

บึงบูรพ์ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบึงบูรพ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบึงบูรพ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เป๊าะ (Po) 16 หมู่บ้าน
2. บึงบูรพ์ (Bueng Bun) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบึงบูรพ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงบูรพ์ทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลเป๊าะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเป๊าะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบึงบูรพ์)

สภาพภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่ของอำเภอบึงบูรพ์มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยทับทันไหลผ่านทางทิศตะวันตกและเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอบึงบูรพ์กับอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

 • ทรัพยากรป่าไม้
  • ป่าสงวนแแห่งชาติโนนลาน มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่
  • ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่

ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 แห่งนี้ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปทำกินได้บางส่วน โดยการออกใบอนุญาตเช่าที่ทำกินให้

 • ทรัพยากรน้ำ
  • ลำห้วยทับทัน เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของอำเภอบึงบูรพ์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาสร้างฝายทดน้ำขึ้น 2 แห่ง คือ ฝายโนนลาน ในตำบลเปีะ และฝายหนองหล่ม ในตำบลบึงบูรพ์
  • หนองบึงบูรพ์ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลบึงบูรพ์
  • หนองหล่ม มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบึงบูรพ์

การศึกษา[แก้]

 • ระดับประถมศึกษา อำเภอบึงบูรพ์มีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้
  • โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ (ประจำอำเภอ)
  • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (ขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านม่วง (ขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านหาด (อสพป.13)
  • โรงเรียนบ้านโนนลาน
  • โรงเรียนบ้านหมากยาง
 • ระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอบึงบูรพ์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่เพียงแห่งเดียวและมีชื่อเดียวกันกับชื่ออำเภอ คือ โรงเรียนบึงบูรพ์

การสาธารณสุข[แก้]

อำเภอบึงบูรพ์มีโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 30 เตียง นอกจากนี้ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 2 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ

อ้างอิง[แก้]