อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Kalasin
จังหวัด กาฬสินธุ์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 649.9 ตร.กม.
ประชากร 146,443 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 225.33 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4601
รหัสไปรษณีย์ 46000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
พิกัด 16°25′57″N 103°30′22″E / 16.43250°N 103.50611°E / 16.43250; 103.50611
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 1560
หมายเลขโทรสาร 0 4381 1560

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140-200 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 17 ตำบล 180 หมู่บ้าน

1. กาฬสินธุ์ (Kalasin) - 10. ภูปอ (Phu Po) 9 หมู่บ้าน
2. เหนือ (Nuea) 12 หมู่บ้าน 11. ภูดิน (Phu Din) 14 หมู่บ้าน
3. หลุบ (Lup) 15 หมู่บ้าน 12. หนองกุง (Nong Kung) 8 หมู่บ้าน
4. ไผ่ (Phai) 9 หมู่บ้าน 13. กลางหมื่น (Klang Muen) 12 หมู่บ้าน
5. ลำปาว (Lam Pao) 11 หมู่บ้าน 14. ขมิ้น (Khamin) 11 หมู่บ้าน
6. ลำพาน (Lam Phan) 16 หมู่บ้าน 15. โพนทอง (Phon Thong) 8 หมู่บ้าน
7. เชียงเครือ (Chiang Khruea) 10 หมู่บ้าน 16. นาจารย์ (Na Chan) 9 หมู่บ้าน
8. บึงวิชัย (Bueng Wichai) 9 หมู่บ้าน 17. ลำคลอง (Lam Khlong) 10 หมู่บ้าน
9. ห้วยโพธิ์ (Huai Pho) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาฬสินธุ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาจารย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจารย์ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลไผ่ และบางส่วนของตำบลภูปอ
 • เทศบาลตำบลหนองสอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำปาวทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลลำคลอง
 • เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลลำคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ)
 • เทศบาลตำบลเชียงเครือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงเครือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหลุบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุบทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงวิชัยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์)
 • เทศบาลตำบลลำพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลภูปอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูปอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์)
 • เทศบาลตำบลภูดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูดินทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขมิ้นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกลางหมื่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางหมื่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล

ประชากร[แก้]

 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 150,221 คน
 • จำนวนประชากรชาย รวม 74,841 คน
 • จำนวนประชากรหญิง รวม 75,380 คน
 • ความหนาแน่น 220 คน/ตร.กม.

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

วัด[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

โรงเรียน[แก้]

อาชีวศึกษา

 • วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์

โรงเรียนมัธยม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

โรงพยาบาล[แก้]

ธนาคาร[แก้]