อำเภอหนองไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอหนองไผ่
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอหนองไผ่
สระหลวงคู่หนองไผ่ น้ำใสฝายคลองยาง พระปรางค์เก่าบ้านโภชน์ วังโบสถ์ผ้าทอพื้นบ้าน งามตระการน้ำตกชับชมภู
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอหนองไผ่
อักษรโรมัน Amphoe Nong Phai
จังหวัด เพชรบูรณ์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6707
รหัสไปรษณีย์ 67140
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,360.2 ตร.กม.
ประชากร 112,757 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 82.89 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
พิกัด 15°59′25″N 101°3′45″E / 15.99028°N 101.06250°E / 15.99028; 101.06250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5678 1741
หมายเลขโทรสาร 0 5678 1741

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอหนองไผ่ เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 1,360.2 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรอาศัยอยู่ 112,757 คน

ประวัติ[แก้]

บริเวณหนองไผ่ในสมัยก่อนเรียกว่า "โคกหมาหิว" หรือ "ทุ่งหมาหิว" อยู่ในเขตตำบลกองทูล อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นจึงเรียกกันต่อ ๆ มาว่า "บ้านหนองไผ่" ซึ่งมีที่มาจากภายในบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำเดิมเป็นหนองช้างนอนในสมัยโบราณจึงเกิดเป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำเล็ก ๆ มีต้นไผ่ขึ้นล้อมรอบ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ มีชื่อว่า สระหลวง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 หนองไผ่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหนองไผ่ โดยมีนายสมบูรณ์ อมรบุตร เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอหนองไผ่คนแรก มีเขตการปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลกองทูล ตำบลกันจุ และตำบลบ้านโภชน์ และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ได้รับโอนตำบลนาเฉลียง ตำบลท่าแดง ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มาขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองไผ่ด้วย และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองไผ่เป็นอำเภอหนองไผ่ โดยมี ร.ต.ต.ประทวน สิทธิธูรณ์ (หรือสิทธิกุล) เป็นนายอำเภอคนแรกและมีการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลได้ตัดถนนเป็นเส้นทางจากตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ไปอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อมาเรียกว่า ถนนสระบุรี–หล่มสัก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองไผ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองไผ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 135 หมู่บ้าน ได้แก่

# อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน
1. กองทูล (Kong Thun) 1. บ้านวังชงโค 2. บ้านกองทูลเหนือ 3. บ้านกองทูลใต้ 4. บ้านน้ำเขียว 5. บ้านน้ำเนินมะเกลือ 6. บ้านท่าทอง 7. บ้านเนินพัฒนา 8. บ้านหนองบัวทอง
2. นาเฉลียง (Na Chaliang)
3. บ้านโภชน์ (Ban Phot)
4. ท่าแดง (Tha Daeng) 1. บ้านท่าแดง 2. บ้านท่าสวาย 3. บ้านลำกง 4. บ้านท่าเยี่ยม 5. บ้านไร่ขอนยางขวาง 6. บ้านนาทุ่ง 7. บ้านโคกสูง 8. บ้านเนินคนธา 9. บ้านเนินสะเดา 10. บ้านโคกสระแก้ว 11. บ้านหนองม่วง 12. บ้านปากโบสถ์ 13. บ้านโคกพัฒนา 14. บ้านหนองระหาร 15. บ้านโพธิ์เงิน[1]
5. เพชรละคร (Phet Lakhon)
6. บ่อไทย (Bo Thai)
7. ห้วยโป่ง (Huai Pong)
8. วังท่าดี (Wang Tha Di)
9. บัววัฒนา (Bua Watthana)
10. หนองไผ่ (Nong Phai)
11. วังโบสถ์ (Wang Bot)
12. ยางงาม (Yang Ngam)
13. ท่าด้วง (Tha Duang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหนองไผ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาเฉลียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเฉลียงและตำบลยางงาม
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองไผ่
 • เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเฉลียง (นอกเขตเทศบาลตำบลนาเฉลียง)
 • เทศบาลตำบลบ่อไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อไทยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบัววัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัววัฒนาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโภชน์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองทูลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพชรละครทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโป่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังท่าดีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโบสถ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางงาม (นอกเขตเทศบาลตำบลนาเฉลียง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าด้วงทั้งตำบล


 1. ประวัติความเป็นมาบ้านท่าแดงจากเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง