อำเภอหัวตะพาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอหัวตะพาน
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอหัวตะพาน
พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์ ผ้าลายขิด
เลอเลิศ แหล่งกำเนิดนักปราชญ์
มรดกชาติป่าดงใหญ่ งามวิไล
หนองสามขา ปวงประชาใฝ่ธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอหัวตะพาน
อักษรโรมัน Amphoe Hua Taphan
จังหวัด อำนาจเจริญ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 533.0 ตร.กม.
ประชากร 50,071 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 93.94 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3706
รหัสไปรษณีย์ 37240
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน
ถนนหัวตะพาน-บ้านขมิ้น ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
พิกัด 15°41′48″N 104°29′30″E / 15.69667°N 104.49167°E / 15.69667; 104.49167
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4546 9034-5
หมายเลขโทรสาร 0 4546 9034

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอหัวตะพาน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหัวตะพานมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหัวตะพานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หัวตะพาน (Hua Taphan) 9 หมู่บ้าน 5. โพนเมืองน้อย (Phon Mueang Noi) 12 หมู่บ้าน
2. คำพระ (Kham Phra) 12 หมู่บ้าน 6. สร้างถ่อน้อย (Sang Tho Noi) 13 หมู่บ้าน
3. เค็งใหญ่ (Kheng Yai) 10 หมู่บ้าน 7. จิกดู่ (Chik Du) 12 หมู่บ้าน
4. หนองแก้ว (Nong Kaeo) 10 หมู่บ้าน 8. รัตนวารี (Rattanawari) 7 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหัวตะพานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหัวตะพาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวตะพาน บางส่วนของตำบลหนองแก้ว และบางส่วนของตำบลรัตนวารี
 • เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวตะพานและตำบลรัตนวารี (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน)
 • เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเค็งใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวตะพาน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนเมืองน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจิกดู่ทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอหัวตะพาน พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 สร้างถ่อน้อย 7,708 7,728 7,760 7,798 7,820 7,839 7,838 7,897
2 โพนเมืองน้อย 6,955 7,001 7,008 6,992 6,980 6,972 6,964 6,967
3 คำพระ 6,856 6,829 6,833 6,841 6,856 6,816 6,835 6,779
4 จิกดู่ 6,591 6,648 6,701 6,745 6,751 6,801 6,835 6,864
5 เค็งใหญ่ 6,210 6,189 6,164 6,165 6,150 6,165 6,172 6,158
6 หัวตะพาน 6,111 6,121 6,090 6,087 6,112 6,164 6,171 6,193
7 รัตนวารี 5,102 5,092 5,077 5,095 5,076 5,040 5,037 5,077
8 หนองแก้ว 4,475 4,463 4,452 4,429 4,430 4,436 4,424 4,404
รวม 50,008 50,071 50,085 50,152 50,175 50,233 50,276 50,339
 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.