ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอดงหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอดงหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Dong Luang
อุทยานแห่งชาติภูผายล
คำขวัญ: 
น้ำตกห้วยเลาแก่งโพธิ์ แหล่งวัฒนธรรมไทโซ่
คชสารไม้โบราณ พระอวตารประทับบาท
งามพิลาสอ่างชะโนด โขดหินภูเขาไฟ ทรามวัยนอนสำราญ
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอดงหลวง
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอดงหลวง
พิกัด: 16°48′54″N 104°32′18″E / 16.81500°N 104.53833°E / 16.81500; 104.53833
ประเทศ ไทย
จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,076.2 ตร.กม. (415.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด39,119 คน
 • ความหนาแน่น36.34 คน/ตร.กม. (94.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 49140
รหัสภูมิศาสตร์4904
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอดงหลวง ถนนเปรมพัฒนา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดงหลวง เป็นอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอดงหลวง มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

อุทยานแห่งชาติภูผายล

ประวัติ[แก้]

พื้นที่อำเภอดงหลวงเดิมอยู่ในเขตของเมืองมุกดาหาร โอนไปขึ้นกับอำเภอนาแกในปี พ.ศ. 2450[1] จึงมีฐานะเป็นตำบลในอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีชาวผู้ไทยเป็นส่วนใหญ่กระจายอยู่ใน 13 หมู่บ้าน คือ บ้านก้านเหลืองดง บ้านหนองแคน บ้านหนองบัว บ้านหนองหนาว บ้านชะโนด บ้านกกตูม บ้านกกกุง บ้านขัวสูง บ้านแก่งนาง บ้านกกกอก บ้านส้านแว้ บ้านคำผักกูด และบ้านนาหินกอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการพิจารณาสภาพพื้นที่ทางด้านใต้ของอำเภอนาแกห่างไกลคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยียนราษฎรไม่ทั่วถึง พื้นที่ด้านใต้ 3 ตำบลมีพื้นที่มากกว่า 1,071.1 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่มากกว่าสังกัดอำเภอเดิม ปี พ.ศ. 2520 จึงแยกตำบลดงหลวง ตำบลกกตูม และตำบลหนองบัว ของอำเภอนาแก ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ 1 แห่ง เรียกว่า กิ่งอำเภอดงหลวง[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน

รวมทั้งปี พ.ศ. 2523 ได้ตั้งตำบลหนองแคน โดยแยก 11 หมู่บ้านออกจากตำบลดงหลวง[3] ก่อนที่ปี พ.ศ. 2524 เขตหมู่ 7 บ้านมะนาว ตำบลคำพี้ ของอำเภอนาแกได้แจ้งแก่ทางราชการว่าไปติดต่อราชการกับกิ่งอำเภอดงหลวงซึ่งมีระยะทางเพียง 36 กิโลเมตร สะดวกกว่าไปติดต่อกับอำเภอนาแกที่มีระยะทางถึง 56 กิโลเมตร จึงแยกพื้นที่หมู่ 7 บ้านมะนาว ของตำบลคำพี้ อำเภอนาแก มาขึ้นกับตำบลหนองแคน กิ่งอำเภอดงหลวง[4] ในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร ยกฐานะอำเภอมุกดาหารเป็นจังหวัด รวมกับอำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย กิ่งอำเภอดงหลวง และกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 โดยการโอนกิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มาขึ้นกับอำเภอเมืองมุกดาหาร[5]แทน

กิ่งอำเภอดงหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งตำบลเพิ่ม โดยในปี พ.ศ. 2526 ได้แยก 7 หมู่บ้านของตำบลหนองบัว ตั้งเป็น ตำบลชะโนดน้อย[6] เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอต้องมีตำบลไม่น้อยกว่า 5 ตำบล ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดงหลวง[7] พร้อมกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 และตั้งตำบลลำดับที่ 6 ของทางอำเภอ โดยแยก 8 หมู่บ้านในเขตตำบลหนองแคน ตั้งเป็น ตำบลพังแดง ในปี พ.ศ. 2527[8] จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอดงหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดงหลวง (Dong Luang) 12 หมู่บ้าน
2. หนองบัว (Nong Bua) 8 หมู่บ้าน
3. กกตูม (Kok Tum) 16 หมู่บ้าน
4. หนองแคน (Nong Khaen) 7 หมู่บ้าน
5. ชะโนดน้อย (Chanot Noi) 9 หมู่บ้าน
6. พังแดง (Phang Daeng) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอดงหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลดงหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองแคน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแคนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกกตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะโนดน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังแดงทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "รวมเผ่าไทยมุกดาหาร" (PDF). กรมศิลปากร. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (26 ง): 1316. วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2520
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคำชะอี กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (118 ง): 2672–2680. วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2523
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (190 ง): 4024. วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
 5. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (121 ก): (ฉบับพิเศษ) 14-17. วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2525
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (141 ง): 3087–3089. วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2526
 7. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลานกระบือ อำเภอดงหลวง อำเภอทรายมูล อำเภอแม่เมาะ และอำเภอบัวเชด พ.ศ. ๒๕๒๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (96 ก): (ฉบับพิเศษ) 10-12. วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (154 ง): 4114–4116. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527