ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีสองระดับ ได้แก่ ระดับบน และระดับล่าง ซึ่งระดับบนประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนระดับล่างประกอบด้วย เทศบาล 90 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาลตำบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 243 แห่ง[1] รายชื่อต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างในจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง[แก้]

ที่ตั้งของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ อำเภอ ประเภท พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(คน)[# 1]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนคร 37.50 128,217
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 3.00 7,268
โคกสูง เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 30.56 10,736
จอหอ เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 9.50 16,662
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 16.63 9,802
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 55.23 29,019
หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 43.44 6,158
หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 17.89 17,307
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 15.59 27,565
เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 64.17 14,607
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 19.55 19,175
สุรนารี เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 49.90 19,585
พุดซา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 39.36 10,093
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 44.36 9,994
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 60.18 8,263
ตลาด เมืองนครราชสีมา เทศบาลตำบล 22.19 8,661
หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอ เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
มะเริง เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
สีมุม เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
พะเนา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
พลกรัง เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี เทศบาลตำบล 5.78 3,501 605.71
จระเข้หิน ครบุรี เทศบาลตำบล 6,196
แชะ ครบุรี เทศบาลตำบล 2.50 6,005 2,906.58
ครบุรีใต้ ครบุรี เทศบาลตำบล 91.60 7,778 84.91
อรพิมพ์ ครบุรี เทศบาลตำบล 47.20 5,912 125.25
แชะ ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียง ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
ครบุรี ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกระชาย ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
จระเข้หิน ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
มาบตะโกเอน ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่ ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำเพียก ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
สระว่านพระยา ครบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล
เสิงสาง เสิงสาง เทศบาลตำบล 13 7,733 595
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง เทศบาลตำบล 5,974
เสิงสาง เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบล
สระตะเคียน เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบล 273 11,714 43
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดโบสถ์ เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบล
สุขไพบูลย์ เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านราษฎร์ เสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองคง คง เทศบาลตำบล 1.16 2,313 2,002.60
เทพาลัย คง เทศบาลตำบล 5.20 2,855 549.04
เมืองคง คง องค์การบริหารส่วนตำบล
คูขาด คง องค์การบริหารส่วนตำบล
เทพาลัย คง องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาจั่น คง องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์ คง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองมะนาว คง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว คง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเต็ง คง องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนใหญ่ คง องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ คง องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม เทศบาลตำบล 3.25 3,700 1,138.46
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่อระกา บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบล
จักราช จักราช เทศบาลตำบล 4 4,174 1,044
จักราช จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
ทองหลาง จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
สีสุก จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขาม จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพลวง จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีละกอ จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเมือง จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
หินโคน จักราช องค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย โชคชัย เทศบาลตำบล 4 12,562 3,140
ด่านเกวียน โชคชัย เทศบาลตำบล 10.17 9,518 936
ท่าเยี่ยม โชคชัย เทศบาลตำบล 80.00 10,075 125.94
กระโทก โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าอ่าง โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งอรุณ โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาดขาว โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
โชคชัย โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน โชคชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด ด่านขุนทด เทศบาลตำบล 4.39 6,514 1,484
หนองกราด ด่านขุนทด เทศบาลตำบล 8.24 3,258 359.38
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด เทศบาลตำบล 70.73 8,721 123.29
กุดพิมาน ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านนอก ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านใน ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะเคียน ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเก่า ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแปรง ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
พันชนะ ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
สระจรเข้ ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกราด ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวละคร ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
หินดาด ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยบง ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไทร ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนไทย โนนไทย เทศบาลตำบล 1.75 3,384 1,933.71
โคกสวาย โนนไทย เทศบาลตำบล 9.66 5,479 567.18
บัลลังก์ โนนไทย เทศบาลตำบล 85.346 7,979 93.49
โนนไทย โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านจาก โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
กำปัง โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
ค้างพลู โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านวัง โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
สายออ โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
ถนนโพธิ์ โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
มะค่า โนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสูง โนนสูง เทศบาลตำบล 12.95 7,005 540.93
ดอนหวาย โนนสูง เทศบาลตำบล 20.49 3,440 148.36
ตลาดแค โนนสูง เทศบาลตำบล 6.89 3,608 523.66
มะค่า โนนสูง เทศบาลตำบล 4.85 1,974 407.01
ด่านคล้า โนนสูง เทศบาลตำบล 29.00 8,567 295.41
ใหม่ โนนสูง เทศบาลตำบล 66.46 12,772 192.18
โตนด โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
บิง โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนชมพู โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
ธารปราสาท โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุมข้าว โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
มะค่า โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
พลสงคราม โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
จันอัด โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามเฒ่า โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำคอหงษ์ โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองปราสาท โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำมูล โนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง เทศบาลตำบล 3.11 5,480 1,762.05
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง เทศบาลตำบล 35.45 4,853 112.92
โนนเมือง ขามสะแกแสง เทศบาลตำบล 35.45 4,006 113
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองนาท ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตำบล
ชีวึก ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตำบล
พะงาด ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเกษตร ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวใหญ่ บัวใหญ่ เทศบาลเมือง 10.63 12,578 1,183
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ เทศบาลตำบล 46.40 6,833 147
บัวใหญ่ บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนทองหลาง บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดจอก บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนทอง บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ประทาย ประทาย เทศบาลตำบล 4.80 6,307 1,318.12
ประทาย ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
กระทุ่มราย ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
วังไม้แดง ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ตลาดไทร ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพลวง ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค่าย ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
หันห้วยทราย ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมัน ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
นางรำ ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเพ็ด ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งสว่าง ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองโดน ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองปัก ปักธงชัย เทศบาลเมือง 12.41 14,448 1,164.22
ปักธงชัย ปักธงชัย เทศบาลตำบล 17.92 5,241 292.47
ตะขบ ปักธงชัย เทศบาลตำบล 5,396
นกออก ปักธงชัย เทศบาลตำบล 60.00 6,053 100.88
บ่อปลาทอง ปักธงชัย เทศบาลตำบล 49.00 3,511 71.65
ลำนางแก้ว ปักธงชัย เทศบาลตำบล 84.60 4,572 54.04
ตะคุ ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไทย ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะขบ ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอน ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
งิ้ว ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
สะแกราช ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูหลวง ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเกษม ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาย พิมาย เทศบาลตำบล 2.16 8,843 4,101.57
รังกาใหญ่ พิมาย เทศบาลตำบล 74.35 14,471 194.64
ในเมือง พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
สัมฤทธิ์ พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
โบสถ์ พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
กระเบื้องใหญ่ พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหลวง พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ชีวาน พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมสร้างตนเอง พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
กระชอน พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงใหญ่ พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ธารละหลอด พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง พิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง ห้วยแถลง เทศบาลตำบล 2.13 3,572 1468
หินดาด ห้วยแถลง เทศบาลตำบล 2,811
กงรถ ห้วยแถลง เทศบาลตำบล 4,433
ห้วยแถลง ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับสวาย ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
หินดาด ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
งิ้ว ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะโก ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแคน ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล
ชุมพวง ชุมพวง เทศบาลตำบล 9.11 9,477 1,040.28
ชุมพวง ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
ประสุข ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาด ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
สาหร่าย ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
ตลาดไทร ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนรัง ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลัก ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตูม ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ ชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบล
สูงเนิน สูงเนิน เทศบาลตำบล 12.38 10,165 820.68
กุดจิก สูงเนิน เทศบาลตำบล 5.92 2,604 439.86
สูงเนิน สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
เสมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
โคราช สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค่า สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
โค้งยาง สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
มะเกลือเก่า สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
นากลาง สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้ สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดจิก สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ เทศบาลตำบล 5.18 4,137 799
พันดุง ขามทะเลสอ เทศบาลตำบล 30.00 5,157 167.40
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งแดง ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงอ้อ ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนตำบล
สีคิ้ว สีคิ้ว เทศบาลเมือง 11.63 18,259 1,569
คลองไผ่ สีคิ้ว เทศบาลตำบล 7.68 3,874 504.42
ลาดบัวขาว สีคิ้ว เทศบาลตำบล 7.54 4,040 535.8
หนองน้ำใส สีคิ้ว เทศบาลตำบล 101.00 12,348 122.25
สีคิ้ว สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหัน สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
กฤษณา สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวขาว สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้อย สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
มิตรภาพ สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองไผ่ สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเมือง สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวน้อย สีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากช่อง ปากช่อง เทศบาลเมือง 15.25 40,185 2,635.34
กลางดง ปากช่อง เทศบาลตำบล 14.11 5,273 373.71
สีมามงคล ปากช่อง เทศบาลตำบล 185.00 8,256 44.62
หมูสี ปากช่อง เทศบาลตำบล 378.00 12,402 32.8
วังไทร ปากช่อง เทศบาลตำบล 134.34 11,358 84.54
ปากช่อง ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกะทะ ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสาหร่าย ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองม่วง ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองน้ำแดง ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
พญาเย็น ปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหัวแรต หนองบุญมาก เทศบาลตำบล 93.99 8,265 88
แหลมทอง หนองบุญมาก เทศบาลตำบล 69.22 5,667 82
หนองบุนนาก หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
สารภี หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยเจริญ หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก้ หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
ลุงเขว้า หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่ หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงสำโรง แก้งสนามนาง เทศบาลตำบล 43.00 5,484 127.53
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสำราญ แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงพะไล แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตำบล
สีสุก แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนแดง โนนแดง เทศบาลตำบล 6.00 5,016 836
วังหิน โนนแดง เทศบาลตำบล 47.00 4,500 96
โนนแดง โนนแดง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร โนนแดง องค์การบริหารส่วนตำบล
สำพะเนียง โนนแดง องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง องค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว เทศบาลตำบล 2.37 1,940 818.91
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล
วังหมี วังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล
ระเริง วังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงปรือ เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยายทอง เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองยาง เมืองยาง เทศบาลตำบล 68.54 8,363 122
กระเบื้องนอก เมืองยาง องค์การบริหารส่วนตำบล
ละหานปลาค้าว เมืองยาง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนอุดม เมืองยาง องค์การบริหารส่วนตำบล
พระทองคำ พระทองคำ เทศบาลตำบล 7.50 4,454 594
สระพระ พระทองคำ เทศบาลตำบล 48.80 5,551 114
มาบกราด พระทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล
พังเทียม พระทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพรั้ง พระทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย พระทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัววง ลำทะเมนชัย เทศบาลตำบล 4,598
ขุย ลำทะเมนชัย เทศบาลตำบล 52.00 3,918 75
ช่องแมว ลำทะเมนชัย เทศบาลตำบล 12,171
บ้านยาง ลำทะเมนชัย เทศบาลตำบล 7,064
ไพล ลำทะเมนชัย เทศบาลตำบล 4,781
หนองบัวลาย บัวลาย เทศบาลตำบล 2,567
เมืองพะไล บัวลาย องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนจาน บัวลาย องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวลาย บัวลาย องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า บัวลาย องค์การบริหารส่วนตำบล
สีดา สีดา เทศบาลตำบล 3,808
สีดา สีดา องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทอง สีดา องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนประดู่ สีดา องค์การบริหารส่วนตำบล
สามเมือง สีดา องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่ สีดา องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบล 8.00 5,028 629
ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบล
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเหตุ
  1. จำนวนประชากรปี พ.ศ. 2561

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น