อำเภอย่านตาขาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอย่านตาขาว
แผนที่จังหวัดตรัง เน้นอำเภอย่านตาขาว
สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก
น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอย่านตาขาว
อักษรโรมัน Amphoe Yan Ta Khao
จังหวัด ตรัง
รหัสทางภูมิศาสตร์ 9203
รหัสไปรษณีย์ 92140
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 431.1 ตร.กม.
ประชากร 64,129 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 148.75 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ถนนตรัง-
ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
พิกัด 7°23′12″N 99°40′0″E / 7.38667°N 99.66667°E / 7.38667; 99.66667
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7528 1444
หมายเลขโทรสาร 0 7528 1444 ต่อ 2

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอย่านตาขาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอย่านตาขาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอย่านตาขาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ย่านตาขาว (Yan Ta Khao) 05 หมู่บ้าน
2. หนองบ่อ (Nong Bo) 06 หมู่บ้าน
3. นาชุมเห็ด (Na Chum Het) 09 หมู่บ้าน
4. ในควน (Nai Khuan) 09 หมู่บ้าน
5. โพรงจระเข้ (Phrong Chorakhe) 07 หมู่บ้าน
6. ทุ่งกระบือ (Thung Krabue) 09 หมู่บ้าน
7. ทุ่งค่าย (Thung Khai) 10 หมู่บ้าน
8. เกาะเปียะ (Ko Pia) 10 หมู่บ้าน
 Tambon 9203.png

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอย่านตาขาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลย่านตาขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลย่านตาขาว
 • เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งกระบือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านตาขาว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในควนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งค่ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเปียะทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ (ม.1-ม.6)
 • โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์(ม.1-ม.6)
 • โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ (ม.1-ม.6)
 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 (ม.1-ม.6)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง (ม.1-ม.6)
 • โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
 • โรงเรียนบ้านไทรงาม
 • โรงเรียนบ้านควนยวน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนา
 • โรงเรียนบ้านในควน
 • โรงเรียนบ้านโคกทราย
 • โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สาขาบ้านโหละหาร
 • โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สาขาวัดประชาบำรุง
 • โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ย่านตาขาว
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ย่านตาขาว
 • โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ย่านตาขาว
 • โรงเรียนบ้านควนโพธิ์สาขาวัดพิกุลทอง
 • โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สาขาบ้านควนโต๊ะทอง
 • โรงเรียนบ้านหนองชวด
 • โรงเรียนวัดโหละคล้า
 • โรงเรียนบ้านนาโตง
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
 • โรงเรียนวัดหนองเป็ด
 • โรงเรียนบ้านควนยาง
 • โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
 • โรงเรียนบ้านยูงงาม
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สาขาวัดช่องหาย
 • โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
 • โรงเรียนบ้านนายายหม่อม
 • โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สาขาบ้านพรุโต๊ะปุก
 • โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
 • โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
 • โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง
 • โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
 • โรงเรียนบ้านทอนพลา
 • โรงเรียนบ้านลำพิกุล
 • โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
 • โรงเรียนบ้านนานิน
 • โรงเรียนวัดอัมพวัน
 • โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
 • โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้
 • โรงเรียนบ้านท่าบันได
 • โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
 • โรงเรียนอัมพวันวิทยา
 • โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา