อำเภอสำโรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสำโรงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสำโรงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สำโรง (Samrong) 15 หมู่บ้าน 6. โคกสว่าง (Khok Sawang) 12 หมู่บ้าน
2. โคกก่อง (Khok Kong) 17 หมู่บ้าน 7. โนนกลาง (Non Klang) 10 หมู่บ้าน
3. หนองไฮ (Nong Hai) 12 หมู่บ้าน 8. บอน (Bon) 7 หมู่บ้าน
4. ค้อน้อย (Kho Noi) 17 หมู่บ้าน 9. ขามป้อม (Kham Pom) 9 หมู่บ้าน
5. โนนกาเล็น (Non Ka Len) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสำโรงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกก่องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไฮทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลค้อน้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกาเล็นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสว่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนกลางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบอนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามป้อมทั้งตำบล