เทศบาลตำบลหนองตำลึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลหนองตำลึง
จังหวัดชลบุรี
อำเภอพานทอง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายนิรันดร์ ฤทธิ์นภา
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.50 ตร.กม. (9.46 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด18,744 คน
 • ความหนาแน่น765 คน/ตร.กม. (1,980 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตำลึง เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์038-206592
โทรสาร038-206592
เว็บไซต์http://www.nongtumlueng.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองตำลึง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพานทองประมาณ 11 กิโลเมตร

ประวัติเทศบาล[แก้]

พื้นที่เทศบาลตำบลหนองตำลึง ถูกประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหนองตำลึงในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2519[1] และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลหนองตำลึง ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[2] มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน จากนั้นในวันที่ 6 กันยายน 2547 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตำลึงเพื่อรวมเข้ากับกับเทศบาลตำบลหนองตำลึง[3] ส่งผลให้เทศบาลตำบลหนองตำลึงมีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตำลึง ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนศุขประยูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315) ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ประวัติพื้นที่[แก้]

ตามคำบอกเล่าในพื้นที่ ที่มาของคำว่า "หนองตำลึง" นั้น มีความเชื่ออยู่ 2 แบบ คือ

 • เพี้ยนมาจากคำว่า หนึ่งตำลึง ตามคำบอกเล่ากล่าวว่า มีพระรูปหนึ่งเดินทางมาจากลาว รอนแรมมาถึงบ้านหนองมะเขือ (หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตำลึง) แล้วได้ทำเงินหล่นหายระหว่างเดินทางจำนวน 1 ตำลึง ต่อมาพระรูปนี้ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมา และตั้งชื่อวัดว่า "วัดหนึ่งตำลึง" และเพี้ยนมาเป็น "วัดหนองตำลึง" ในปัจจุบัน
 • มาจากชื่อต้นตำลึง ตามคำบอกเล่ากล่าวว่า เดิมพื้นที่นี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีต้นตำลึงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นมีพระรูปหนึ่งได้มาสร้างวัดใกล้กับหนองน้ำแห่งนี้ จึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดหนองตำลึง"

เนื้อที่และอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลหนองตำลึงมีพื้นที่ทั้งหมด 24.50 ตารางกิโลเมตร (15,312.5 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองตำลึงมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ตำบลหนองตำลึง 9 หมู่บ้าน [4]
  • หมู่ที่ 1 บ้านหนองจับอื่ง
  • หมู่ที่ 2 บ้านแสนแสบ (ตรอกประดู่) หรือบ้านแตน
  • หมู่ที่ 3 บ้านตลาดหนองตำลึง
  • หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะเขือ (รับโอนจาก อบต.หนองตำลึง)
  • หมู่ที่ 5 บ้านซอยพัฒนา 3
  • หมู่ที่ 6 บ้านบ่อ
  • หมู่ที่ 7 บ้านหนองบก
  • หมู่ที่ 8 บ้านห้วยตากด้ายบน (รับโอนจาก อบต.หนองตำลึง)
  • หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตากด้ายล่าง (รับโอนจาก อบต.หนองตำลึง)
 • ตำบลหนองกะขะ 3 หมู่บ้าน
  • หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะขะ
  • หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม
  • หมู่ที่ 4 บ้านกระโดน

สำหรับหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ของตำบลหนองกะขะ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองกะขะ และเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบเป็นเป็น อบต.พานทอง และอบต.พานทองหนองกะขะ ตามลำดับ

 • ตำบลมาบโป่ง 2 หมู่บ้าน
  • หมู่ที่ 6 บ้านไร่
  • หมู่ที่ 7 บ้านฟากห้วย

สำหรับหมู่บ้านอื่นอีก 8 หมู่บ้านของตำบลมาบโป่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มาบโป่ง

เทศบาลตำบลหนองตำลึง แบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชนจำนวน 11 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนที่ 1 บ้านหนองจับอึ่ง (หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 2 บ้านแตน แสนแสบ (หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 3 บ้านตลาดหนองตำลึง (หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 4 บ้านหนองมะเขือ (หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 5 บ้านซอยพัฒนา 3 (หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 6 บ้านบ่อ (หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 7 บ้านหนองกระบก (หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 8 บ้านห้วยตากด้าย (หมู่ที่ 8 - 9 ตำบลหนองตำลึง)
 • ชุมชนที่ 9 บ้านหนองกะขะ (หมู่ที่ 1 , 4 ตำบลหนองกะขะ)
 • ชุมชนที่ 10 บ้านไร่-ฟากห้วย (หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลมาบโป่ง)
 • ชุมชนที่ 11 บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกะขะ)

ภูมิประเทศ[แก้]

ประชากร[แก้]

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรปลายปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,744 คน แบ่งเป็นชาย 9,258 คน และเป็นหญิง 9,486 คน[5] มีจำนวนบ้านทั้งหมด 14,013 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 765 คนต่อตารางกิโลเมตร สามารถแยกออกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้[6]

ตำบล หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวมประชากร (คน)
หนองตำลึง 1 หนองจับอึ่ง 1,360 843 886 1,729
2 แสนแสบ 1,913 922 1,000 1,922
3 ตลาดหนองตำลึง 1,193 599 601 1,200
4 หนองมะเขือ 610 482 502 984
5 ซอยพัฒนา 3 1,405 778 796 1,574
6 บ่อ 1,641 1,339 1,282 2,621
7 หนองกระบก 2,006 965 896 1,861
8 ห้วยตากด้ายบน 111 133 145 278
9 ห้วยตากด้ายล่าง 146 124 125 249
หนองกะขะ 1 หนองกะขะ 795 580 616 1,196
2 หนองกระทุ่ม 1,628 1,322 1,333 2,655
4 กระโดน 365 212 201 413
มาบโป่ง 6 ไร่ 818 728 814 1,542
7 มาบโป่ง 865 602 612 1,214
รวม 14,013 9,258 9,486 18,744

จากข้อมูลประชากรจะเห็นได้ว่า บางหมู่บ้านจะมีจำนวนบ้านมากกว่าจำนวนประชากร ทั้งนี้ เป็นเพราะมีประชากรแฝงจากต่างท้องที่มาเช่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีบ้านในเขตเทศบาลจำนวนมากที่เป็นบ้านว่าง (ไม่มีรายชื่อผู้อาศัยในบ้าน) ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อให้เช่าอาศัย ทั้งในรูปแบบของห้องแถว คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังมีบ้านที่ไม่มีเลขที่ที่ได้สร้างหรือต่อเติมอาคารจากเดิมและแบ่งให้เช่าอีกด้วย ส่งผลให้ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึงนั้นมีประชากรแฝงไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เดิมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึงมีลักษณะเป็นไร่นา แต่ปัจจุบันพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยการและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การประกอบอาชีพของประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลมีดังนี้

 • การประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึงมีการอยู่อาศัยของประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประชากรที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยประชากรเหล่านี้จะทำการเช่าบ้าน ห้องแถว หรือหอพัก เพื่ออยู่อาศัย ประชากรในพื้นที่ที่มีที่ดินหรืออาคารอยู่ก็พัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อให้ผู้อื่นเช่าอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
 • พาณิชยกรรม เนื่องด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ประชากรในพื้นที่ได้มีการเปิดร้านค้าทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ในละแวกชุมชนและริมถนนสุขประยูร อีกทั้งในเขตเทศบาลยังมีตลาดสดจำนวน 3 แห่ง และตลาดนัด 2 แห่ง
 • การบริการ เช่น รถรับจ้าง ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ บริการทำความสะอาด
 • แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจำนวนนี้รวมไปถึงประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว
 • ปศุสัตว์ ถือเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชากรในพื้นที่ คือ การเลี้ยงเป็ด ไก่ และสุกร

สถาบันการเงิน[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลหนองตำลึง มีธนาคารจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

การศึกษา[แก้]

มีสถานศึกษาจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

สังกัดเทศบาลตำบลหนองตำลึง[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตำลึง ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลึง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18[แก้]

 • โรงเรียนพานทอง ตั้งอยู่เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 231/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 • โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำลึง เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกะขะ เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบโป่ง เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

สังกัดกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[แก้]

 • สถานรับเลี้ยงเด็กตะวันยิ้ม เนอสเซอรี่ ตั้งอยุ่เลขที่ 31/7 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกะขะ

การสาธารณสุข[แก้]

ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตำลึง มีการใช้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ดังนี้

หน่วยบริการปฐมภูมิ[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง (สถานีอนามัยบ้านตรอกประดู่ เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ (สถานีอนามัยตำบลหนองกะขะ เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกะขะ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง (สถานีอนามัยตำบลมาบโป่ง เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง

หน่วยบริการทุติยภูมิ[แก้]

คลินิกเอกชน[แก้]

 • คลินิกหมอเบญจวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ 116/16 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง
 • คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์จุฬา ตั้งอยู่เลขที่ 116/12 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง

ศาสนสถาน[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 3 วัด

 • วัดหนองตำลึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง
 • วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกะขะ
 • วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลมาบโป่ง

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก[แก้]

ถนนสายรอง[แก้]

 • ถนนเทศบาล 1 (หนองตำลึง-หนองแฟบ)
 • ถนนเทศบาล 3
 • ถนนเทศบาล 4 (บ้านบ่อ)
 • ถนนเทศบาล 8 (หนองกะขะล่าง)
 • ถนนเทศบาล 10 (วัดบ้านงิ้ว)
 • ถนนเทศบาล 13 (วัดหนองกะขะ)
 • ถนนเทศบาล 17
 • ถนนหนองตำลึง-เขานกยูง
 • ถนนโรงเรียนพานทอง 1
 • ถนนโรงเรียนพานทอง 2
 • ถนนโรงเรียนพานทอง 3

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

 • สาย 1633ก ชลบุรี-หัวไผ่
 • สาย 1633ข ชลบุรี-ปรกฟ้า
 • สาย 1633ข ขลบุรี-หนองตำลึง
 • สาย 265 ชลบุรี-นครราชสีมา
 • สาย 52 กรุงเทพ-พนัสนิคม
 • บ้านบึง-สี่แยกปุนเท่าม้า

สาธารณูปโภค[แก้]

ไฟฟ้า[แก้]

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตำลึง ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง โดยมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ประปา[แก้]

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตำลึง ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในบางหมู่บ้านยังใช้ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]