อำเภอแหลมงอบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอแหลมงอบ
แผนที่จังหวัดตราด เน้นอำเภอแหลมงอบ
แหลมงอบทะเลงาม เลื่องลือนามอ่าวตาลคู่
งอบใบจากงามสวยหรู แดนประดู่ยุทธนาวี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแหลมงอบ
อักษรโรมันAmphoe Laem Ngop
จังหวัดตราด
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่154.0 ตร.กม.
ประชากร19,246 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น124.97 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2305
รหัสไปรษณีย์23120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ หมู่ที่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
พิกัด12°10′18″N 102°23′36″E / 12.17167°N 102.39333°E / 12.17167; 102.39333
โทรศัพท์0 3951 0490-1, 0 3959 7022
โทรสาร0 3951 0491, 0 3959 7022
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแหลมงอบ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อ "อำเภอเกาะช้าง" จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2440 ตั้งอยู่ที่บ้านด่านเก่า ตำบลเกาะช้าง มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะทั้งหมดและพื้นดินบนฝั่งแต่เนื่องจากที่ตั้งที่ว่าการ อำเภอเกาะช้าง อยู่บนเกาะ การคมนาคม ไป - มา ลำบาก เพราะมีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี ทำให้ประชาชนจากตำบลแหลมงอบไม่ค่อยเดินทางไปติดต่อราชการที่ อำเภอเกาะช้าง ทางราชการจึงย้ายที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ไปตั้งอยู่ที่ฝั่งบ้านแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ แต่ยังใช้ชื่อว่าอำเภอเกาะช้างอยู่ ต่อมาเพื่อให้ชื่ออำเภอสอดคล้องกับสถานที่ตั้ง ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอแหลมงอบ" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2482[1]

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2495 ตั้งตำบลเกาะหมาก แยกออกจากตำบลเกาะช้าง[2]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมงอบ ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมงอบ[3]
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2504 จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว ในท้องที่บางส่วนของตำบลน้ำเชี่ยว[4]
 • วันที่ 30 กันยายน 2523 ตั้งตำบลเกาะกูด แยกออกจากตำบลเกาะหมาก[5]
 • วันที่ 26 กันยายน 2529 ตั้งตำบลคลองใหญ่ แยกออกจากตำบลแหลมงอบ[6]
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 แยกพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และตำบลเกาะกูด อำเภอแหลมงอบ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะกูด ขึ้นกับอำเภอแหลมงอบ[7]
 • วันที่ 12 กันยายน 2533 ตั้งตำบลเกาะช้างใต้ แยกออกจากตำบลเกาะช้าง[8]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอแหลมงอบ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะช้าง ขึ้นกับอำเภอแหลมงอบ[9]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลแหลมงอบ และสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว เป็นเทศบาลตำบลแหลมงอบ และเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ตามลำดับ
 • วันที่ 7 กันยายน 2546 ให้พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ ตำบลน้ำเชี่ยว ซึ่งมีพื้นที่ทั้งในเขต และนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โดยส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสภาพไม่เข้าองค์ประกอบความเป็นหมู่บ้าน ไปรวมกับพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านท่าประดู่ ตำบลน้ำเชี่ยว[10]
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเชี่ยว รวมกับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว[11]
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะกูด อำเภอแหมงอบ เป็น อำเภอเกาะกูด และยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ เป็น อำเภอเกาะช้าง[12]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแหลมงอบมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแหลมงอบแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แหลมงอบ (Laem Ngop)
2. น้ำเชี่ยว (Nam Chiao)
3. บางปิด (Bang Pit)
4. คลองใหญ่ (Khlong Yai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแหลมงอบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแหลมงอบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมงอบ
 • เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมงอบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปิดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ทั้งตำบล


 1. [1]อำเภอแหลมงอบ
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะกูด
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะช้าง
 10. [10]ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) [อำเภอแหลมงอบ]
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล
 12. [12]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐