เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
ป๊อกแป๊ก
จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี
ตำบลหนองโน (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.440 ตร.กม. (0.556 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[1]
 • ทั้งหมด736
 • ความหนาแน่น511.11 คน/ตร.กม. (1,323.8 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
8/5 หมู่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก ถนนสายท่าช้าง - สันมะค่า ตำบลหนองโน
โทรศัพท์036-670-297
โทรสาร036-670-297
เว็บไซต์https://www.pokpaeklocal.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีมาทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1.440 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 900 ไร่

ประวัติ[edit]

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2507 เป็นสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก[2] อำเภอเมืองสระบุรี โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก เป็นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จนปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป[edit]

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

การปกครอง[edit]

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโน ได้แก่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497

  • บ้านป๊อกแป๊ก หมู่ที่ 1
  • บ้านนาร่อง หมู่ที่ 2 (บางส่วน)

ประชากร[edit]

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 719 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562 (หลัง)
ทะเบียนบ้านกลาง 0 2 2 4 3
บ้านป๊อกแป๊ก 1 174 200 374 145
บ้านนาร่อง 2 168 190 358 245
รวม - 344 392 736 393

อ้างอิง[edit]

  1. ประชากรในเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี