อำเภอเมืองชลบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
"เมืองชลบุรี" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เทศบาลเมืองชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเมืองชลบุรี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองชลบุรี
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Chon Buri
จังหวัด ชลบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 228.8 ตร.กม.
ประชากร 335,063 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 1,464.43 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2001
รหัสไปรษณีย์ 20000,
20130 (เฉพาะตำบลแสนสุข เหมือง บ้านปึก หมู่ที่ 4-5 ห้วยกะปิ และหมู่ที่ 7-8 เสม็ด),
20131 (เฉพาะหน่วยงานและหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
พิกัด 13°21′43″N 100°58′45″E / 13.36194°N 100.97917°E / 13.36194; 100.97917
โทรศัพท์ 0 3828 7199, 0 3827 4282
โทรสาร 0 3827 4282

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดชลบุรี

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีนามว่า อำเภอบางปลาสร้อย และได้เปลี่ยนมาเป็น อำเภอเมืองชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2481 ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55 หน้า 660 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน

ลำดับ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน ลำดับ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1. บางปลาสร้อย (Bang Pla Soi) - 10. หนองไม้แดง (Nong Mai Daeng) 7
2. มะขามหย่ง (Makham Yong) - 11. บางทราย (Bang Sai) 6
3. บ้านโขด (Ban Khot) - 12. คลองตำหรุ (Khlong Tamru) 6
4. แสนสุข (Saen Suk) - 13. เหมือง (Mueang) 5
5. บ้านสวน (Ban Suan) 10 14. บ้านปึก (Ban Puek) 7
6. หนองรี (Nong Ri) 14 15. ห้วยกะปิ (Huai Kapi) 7
7. นาป่า (Na Pa) 12 16. เสม็ด (Samet) 8
8. หนองข้างคอก (Nong Khang Khok) 7 17. อ่างศิลา (Ang Sila) 5
9. ดอนหัวฬ่อ (Don Hua Lo) 7 18. สำนักบก (Samnak Bok) 6
ถนนสายเลียบชายทะเล เมืองชลบุรี

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองชลบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาสร้อยทั้งตำบล ตำบลมะขามหย่งทั้งตำบล และตำบลบ้านโขดทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนสุขทั้งตำบล หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4 (บางส่วน) ตำบลเหมือง และหมู่ที่ 5 (บางส่วน) ตำบลห้วยกะปิ (แต่ในปัจจุบันทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ยกเลิกการปกครองในระดับหมู่บ้านแล้ว)
 • เทศบาลเมืองบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสวนทั้งตำบล หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 3 (บางส่วน) ตำบลหนองรี และหมู่ที่ 1 (บางส่วน), 4 (บางส่วน) ตำบลหนองข้างคอก
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านปึกทั้งตำบล หมู่ที่ 4 (บางส่วน), 5 (บางส่วน) ตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 (บางส่วน), หมู่ที่ 4-8 ตำบลเสม็ด และตำบลอ่างศิลาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2-3, 5 (บางส่วน), 6 (บางส่วน) ของตำบลคลองตำหรุ
 • เทศบาลตำบลบางทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางทรายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาป่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-3, 4 (บางส่วน), 5 (บางส่วน), 6-7 ตำบลห้วยกะปิ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอ่างศิลา)
 • เทศบาลตำบลเสม็ด ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-2, 3 (บางส่วน) ตำบลเสม็ด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา)
 • เทศบาลตำบลเหมือง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 (บางส่วน), 3 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 5 ตำบลเหมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแสนสุข)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2, 3 (บางส่วน), 4-14 ตำบลหนองรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2-3, 4 (บางส่วน), 5-7 ตำบลหนองข้างคอก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 4, 5 (บางส่วน), 6 (บางส่วน) ตำบลคลองตำหรุ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองตำหรุ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักบกทั้งตำบล

ประชากร[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีมีจำนวนประชากรแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

ตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) ประชากรรวม (คน) จำวนบ้าน (หลัง)
บางปลาสร้อย ทม.ชลบุรี 7,306 8,111 15,417 7,358
มะขามหย่ง ทม.ชลบุรี 2,874 3,227 6,101 2,555
บ้านโขด ทม.ชลบุรี 2,960 3,337 6,297 2,692
แสนสุข ทม.แสนสุข 17,800 20,772 38,572 33,373
บ้านสวน ทม.บ้านสวน 32,049 33,198 65,247 42,380
หนองรี ทม.บ้านสวน 498 531 1,029 507
อบต.หนองรี 6,951 7,445 14,396 8,458
รวม 7,449 7,976 15,425 8,965
นาป่า ทต.นาป่า 19,027 19,521 38,548 23,840
หนองข้างคอก ทม.บ้านสวน 842 905 1,747 827
อบต.หนองข้างคอก 3,049 3,037 6,086 3,599
รวม 3,891 3,942 7,833 4,426
ดอนหัวฬ่อ ทต.ดอนหัวฬ่อ 5,779 6,000 11,779 12,622
หนองไม้แดง ทต.หนองไม้แดง 6,348 5,985 12,333 10,352
บางทราย ทต.บางทราย 6,788 5,481 12,269 7,406
คลองตำหรุ ทต.คลองตำหรุ 2,059 2,257 4,316 5,888
อบต.คลองตำหรุ 1,761 1,921 3,682 1,999
รวม 3,820 4,178 7,998 7,887
เหมือง ทม.แสนสุข 3,285 3,667 6,952 3,109
ทต.เหมือง 3,746 3,991 7,737 6,571
รวม 7,031 7,658 14,689 9,680
บ้านปึก ทม.อ่างศิลา 3,994 4,554 8,548 5,256
ห้วยกะปิ ทม.แสนสุข 423 478 901 385
ทม.อ่างศิลา 3,428 4,094 7,522 4,411
ทต.ห้วยกะปิ 7,024 7,857 14,881 9,040
รวม 10,875 12,429 23,304 13,836
เสม็ด ทม.อ่างศิลา 6,092 6,915 13,007 7,671
ทต.เสม็ด 9,894 11,953 21,847 16,089
รวม 15,986 18,868 34,854 23,760
อ่างศิลา ทม.อ่างศิลา 2,754 3,098 5,852 3,313
สำนักบก อบต.สำนักบก 2,566 2,524 5,090 2,948
รวม 159,297 170,859 330,156 222,649

สถานศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองชลบุรีมีจำนวนหลายแห่ง แบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดังนี้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18[แก้]

 1. โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย,ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา,จนถึงอุดมศึกษา ตั้งอยู่ ด.แสนสุข
 2. โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.บางทราย
 3. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.บ้านสวน
 4. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.3 ต.บ้านสวน
 5. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม (ชื่อเดิม: โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.4 ต.อ่างศิลา
 6. โรงเรียนชลกันยานุกูล เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย
 7. โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข (ชื่อเดิม: โรงเรียนแสนสุข) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ตั้ง : 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ซ. 3 ต.แสนสุข
 8. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.7 ต.หนองรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1[แก้]

 1. โรงเรียนวัดบุญญราศรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 34/13 ม.2 ต.คลองตำหรุ
 2. โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 46/1 ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ
 3. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ม.2 ต.นาป่า
 4. โรงเรียนวัดนาเขื่อน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.นาป่า
 5. โรงเรียนนาป่ามโนรถ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.4 ต.นาป่า
 6. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 4 ม.11 ต.นาป่า
 7. โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 200 ม.6 ต.บางทราย
 8. โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 44 ม.2 ต.บางทราย
 9. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
 10. โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.ไทยประชา ต.บ้านโขด
 11. โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 45 ม.2 ต.บ้านปึก
 12. โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.5 ต.บ้านสวน
 13. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 99/5 ม.3 ต.บ้านสวน
 14. โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.9 ต.บ้านสวน
 15. โรงเรียนวัดสำนักบก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศกึษา ที่ตั้ง : 43/2 ม.2 ต.สำนักบก
 16. โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.3 ต.เสม็ด
 17. โรงเรียนวัดเตาปูน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 39/2 ม.5 ต.เสม็ด
 18. โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข
 19. โรงเรียนวัดบางเป้ง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข
 20. โรงเรียนบ้านแหลมแท่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.อ่างศิลา-บางแสน ต.แสนสุข
 21. โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 53 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข
 22. โรงเรียนบ้านหนองตะโก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.1 ต.บ้านสวน
 23. โรงเรียนวัดผาสุการาม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 36/5 ม.4 ต.หนองข้างคอก
 24. โรงเรียนบ้านวังตะโก เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 28 ม.7 ต.หนองข้างคอก
 25. โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 201 ม.2 ต.หนองไม้แดง
 26. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.หนองไม้แดง
 27. โรงเรียนวัดศรีพโลทัย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.1 ต.หนองไม้แดง
 28. โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 111 ม.7 ต.หนองรี
 29. โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 7 ม.13 ต.หนองรี
 30. โรงเรียนบ้านหัวโกรก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 34/1 ม.5 ต.หนองรี
 31. โรงเรียนบ้านชากพุดซา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.4 ต.ห้วยกะปิ
 32. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.1 ต.ห้วยกะปิ
 33. โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ เปิดสอนระดับขั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 110 ม.5 ต.เหมือง
 34. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 111 ม.3 ต.เหมือง
 35. โรงเรียนวัดตาลล้อม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 73/1 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.เหมือง
 36. โรงเรียนพระตำหนักมหาราช เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 75 ม.4 ต.อ่างศิลา
 37. โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 50/5 ม.5 ต.อ่างศิลา

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[แก้]

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี[แก้]

 1. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 333/3 ม.3 ต.เสม็ด
 2. โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 111 ม.7 ต.ห้วยกะปิ

สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี[แก้]

 1. โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 858/10 ถ.เจตน์จำนง ต.บางปลาสร้อย
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 688/19ง ซ.โรงเจ ต.มะขามหย่ง
 3. โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 80/9ก ซ.วัดต้นสน ต.บางปลาสร้อย
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 696 ซ.คลองสังเขป ต.บางปลาสร้อย
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย

สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ[แก้]

 1. โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.3 ต.คลองตำหรุ

สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ[แก้]

 1. โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ

สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)[แก้]

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช. และ ปวส. ที่ตั้ง : 388 ม.5 ต.บ้านสวน
 2. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (ชื่อเดิม: วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่ตั้ง : 156 ม.5 ต.ห้วยกะปิ

สังกัดกรมการศาสนา[แก้]

 1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์ ตั้งอยู่ ม.9 ต.บ้านสวน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)[แก้]

 1. โรงเรียนสุตา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 198 ม. 6 ต.บางทราย
 2. โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 47/4 ม.2 ต.หนองไม้แดง
 3. โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 170/17 ม.9 ต.บ้านสวน
 4. โรงเรียนประภัสสรวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 80/90 ม.3 ต.เสม็ด
 5. โรงเรียนเจริญสุขวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 10/4 ม.7 ต.หนองรี
 6. โรงเรียนสถาพรพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 30/2 ม.3 ต.เสม็ด
 7. โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้ง : 166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข
 8. โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 45ง ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย
 9. โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 72/2 ม. 4 ต.เสม็ด
 10. โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 299/26 ม. 5 ต.บ้านสวน
 11. โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 700/4 ม. 1 ตใคลองตำหรุ
 12. โรงเรียนสุอารีวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 143/13 ม. 5 ต.บ้านสวน
 13. โรงเรียนกล่อมปฐมวัย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 699/12 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง
 14. โรงเรียนเมืองชลพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 53 ม.10 ต.บ้านสวน
 15. โรงเรียนกาญจนะวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 519ฐ ซ.ไกรเกรียงยุค ต.มะขามหย่ง
 16. โรงเรียนธารทิพย์วิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 108 ม.2 ต.บ้านสวน
 17. โรงเรียนนารานุบาล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 10/4 ถ.เทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง
 18. โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 342/3 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย
 19. โรงเรียนอนุบาลรินทอง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 17/5จ ซ.โปษยานนท์ ต.บางปลาสร้อย
 20. โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 155/19 ม.9 ต.บ้านสวน
 21. โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 622ฝ ซ.ปรีดารมย์ ต.บ้านโขด
 22. โรงเรียนแมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้ง : 435/2 ม.5 ต.บ้านสวน
 23. โรงเรียนเกษมวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 369 ม.5 ต.บ้านสวน
 24. โรงเรียนแสนสุขศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 22/1 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข
 25. โรงเรียนสุขุมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 109 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข
 26. โรงเรียนศุทธรัตน์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 17/5ง ซ.นพรัตน์ ต.บางปลาสร้อย
 27. โรงเรียนกุลศิริศาสน์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 835/58ก ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง
 28. วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (ชื่อเดิม: โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส. ที่ตั้ง : 314/8 ม.5 ต.บ้านสวน
 29. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ (ชื่อเดิม: โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ) เปิดสอนระดับชั้นปวช. และ ปวส. ที่ตั้ง : 156/5 ม.3 ต.บ้านสวน
 30. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่ตั้ง : 60/9 ม.4 ต.หนองข้างคอก
 31. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี (ชื่อเดิม : โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่ตั้ง : 695/11ก ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง
 32. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ (ชื่อเดิม : โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 856 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย
 33. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (ชื่อเดิม: โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 80/90 ม.3 ต.เสม็ด
 34. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (ชื่อเดิม: โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 478 ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.มะขามหย่ง
 35. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 89 ม.3 ต.หนองรี
 36. โรงเรียนธรรมวาที (การศึกษาสงเคราะห์) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 761 ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.มะขามหย่ง
 37. โรงเรียนวุฒิวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 800 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปสาสร้อย
 38. โรงเรียนบูรพาวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 65/1 ม.2 ต.เสม็ด
 39. โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 10/5 ม.1 ต.เสม็ด
 40. โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 133/7 ม.3 ต.บ้านสวน
 41. โรงเรียนอนุบาลนฤมล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 92/9 ม.4 ต.ห้วยกะปิ
 42. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนวมินทราชินี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 201 ม.4 ต.บางทราย
 43. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 52/35 ม.1 ต.หนองรี
 44. โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 24/5 ม.3 ต.ดอนหัวฬ่อ

สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[แก้]

 1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้ง : 700/3 ม.1 ต.คลองตำหรุ

มหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข[แก้]

 1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ 29 ม.4 ต.บ้านสวน
 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตั้งอยู่ที่ 69/1 ม.2 ต.บ้านสวน[1]

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

 1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เปิดสอนนักเรียนพิเศษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ 90 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย[แก้]

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี เปิดสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่ 97/33 ม.1 ต.เสม็ด

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[แก้]

 1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (ชื่อเดิม : วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี) เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง
 2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา แบบโรงเรียนประจำ ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ปัจจุบันประชาชนได้พร้อมกันทำพิธีบวงสรวงทุกเย็นวันอังคาร

ตั้งอยู่ที่ถนนเจตจำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพเขียนเก่าเรื่องทศชาติชาดกและพลับพลาตรีมุขเก่าแก่สร้างด้วยไม้มีพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม เรียกกันว่า "หลวงพ่อเฉย"

 • พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวชลบุรีได้พร้อมใจกันสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2509 ประดิษฐานอยู่ ณ พอพระริมถนนวชิรปราการ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เมตร พระพุทธสิหิงค์องค์นี้เป็นองค์จำลองมาจากองค์จริง เป็นที่เคารพสักการะของชาวชลบุรี

หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
ศาลเจ้านาจาไทจื้อ ตำบลอ่างศิลา,จังหวัดชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ทางเข้าหาดบางแสน จัดออกเป็น 3 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และห้องปฏิบัติการวิจัย ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีการเก็บรวบรวมสรรพสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมาจัดแสดงให้ชม โดยแยกประเภทสัตว์น้ำตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ วันธรรมดา เปิดเวลา 8.30-16.30 น. วันหยุดราชการ เปิดเวลา 8.30-17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท

 • ตลาดหนองมน

อยู่ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นตลาดขายของที่ระลึกของเมืองชลบุรี สิ่งของที่หาซื้อได้จากตลาดหนองมน ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ ขนม อาหารและอาหารสำเร็จรูป เช่น ห่อหมก ข้าวหลาม กล้วยและเผือกฉาบ ผลไม้กวนและแช่อิ่ม และเครื่องสานไม้ไผ่และหวายที่มาจากอำเภอพนัสนิคม ที่มีฝีมือการสานประณีต สินค้าที่ขึ้นชื่อที่สุดคือข้าวหลามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 • อ่างศิลาหรืออ่างหิน

เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล ห่างจากตัวเมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ การทำครกหิน หินแกะสลักเป็นรูปสัตว์ เช่น ช้าง เสือ นอกจากนี้ยังเป็นย่านอาหารทะเล และมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดจำหน่าย

 • เขาสามมุก

เป็นเนินเตี้ย ๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาลาดขึ้นเขาสามมุก เขาสามมุกเป็นที่อยู่อาศัยของลิงจำนวนมาก บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป

 • ชายหาดบางแสน

เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียง 10 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 104 เข้าไป 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด ในบริเวณหาดมีเครื่องดื่มและอาหารทะเลขายเรียงรายอยู่ริมหาด หาดบางแสนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยและต้องการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพียงวันเดียวหรือไปปิกนิกและเล่นน้ำทะเล

วงเวียนชายหาดบางแสน
 • แหลมแท่น
พระพุทธมงคลนิมิตต์ วัดธรรมนิมิตต์
 • บ่อหินเก่า

เดิมเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อหินเก่าที่หมดสัมปทานไปแล้วปัจจุบันอยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่มีสภาพสวยงามตามธรรมชาติ[2]

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว[แก้]

 • เขาสามมุกและศาลเจ้าแม่เขาสามมุก
 • ชมรมยิงปืน (กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์)
 • ชายหาดบางแสน
 • ตลาดหนองมน
 • ฝายน้ำล้น
 • พระตำหนักมหาราช
 • พระวิหารอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
 • พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ทหารเกาหลี
 • พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
 • มณฑลพระพุทธบาทวัดเขาบางทราย
 • วัดเก่าโบราณ
 • วัดเขาพระบาทบางทรายหรือวัดเขาบางทราย
 • วัดธรรมนิมิตต์
 • วัดบางเป้ง
 • วัดตาลล้อม
 • วัดแสนสุขสุทธิวราราม
 • วัดอู่ตะเภา
 • วัดหนองศรีสงวน
 • วัดใหญ่อินทาราม
 • วัดอ่างศิลา
 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร.ร.ชลกัลยานุกูล
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สัตว์น้ำทางทะเล
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี
 • ศาลหน่าจา
 • สวนหลวง ร.9 ชลบุรี
 • สำนักสงฆ์สันติภักดิ์
 • หอพระพุทธสิหิงค์
 • หาดวอนนภา
 • แหลมแท่น
 • อ่างศิลา

สถานที่พัก[แก้]

หรือที่ยุ่เบอร์โทสับ

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง ชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางปลาสร้อย ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนราษฎร์ประสงค์ ต.บ้านโขด
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามแม็คโคร ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ชลบุรี 2 ต.ห้วยกะปิ (สาขาคาร์ฟูร์ ชลบุรี เดิม)
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระยาสัจจา ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ต.มะขามหย่ง
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองมน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจตน์จำนง ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกอ่างศิลา ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด ชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเนินเต็ง ชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ชลบุรี ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแหลมทอง บางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาธุรกิจยานยนต์ ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโรบินสัน ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1 ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนวชิรปราการ ต.มะขามหย่ง
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองมน ชลบุรี ต.แสนสุข
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 2 ต.บ้านสวน
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสายอ้อมเมือง ชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 3 (สี่แยกเฉลิมไทย) ต.บ้านสวน
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ชลบุรี 2 (แยกอ่างศิลา) ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระยาสัจจา ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมทอง บางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ชลบุรี ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 2 ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาย่อยบ้านสวน ต.บ้านสวน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาหนองมน ต.แสนสุข
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาตึกคอม ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารทหารไทย สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารทหารไทย สาขาหนองมน ต.แสนสุข
 • ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านสวน-ชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารทหารไทย สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารทิสโก้ สาขาชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางปลาสร้อย ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยสาครพิทักษ์ (ชลบุรี) ต.มะขามหย่ง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพระยาสัจจา (ชลบุรี) ต.เสม็ด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดหนองมน (ชลบุรี) ต.แสนสุข
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร-ชลบุรี) ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดใหม่ (ชลบุรี) ต.บ้านโขด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนบายพาส (ชลบุรี) ต.หนองไม้แดง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแหลมทอง บางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารธนชาต สาขาชลบุรี ต.บ้านสวน
 • ธนาคารธนชาต สาขาแหลมทอง บางแสน ต.แสนสุข
 • ธนาคารธนชาต สาขาบางปลาสร้อย ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารธนชาต สาขาถนนพระยาสัจจา (ชลบุรี) ต.บ้านสวน
 • ธนาคารธนชาต สาขาถนนเจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารธนชาต สาขาหนองมน (ชลบุรี) ต.แสนสุข
 • ธนาคารธนชาต สาขาถนนสุขุมวิท (ชลบุรี) ต.บ้านสวน
 • ธนาคารธนชาต สาขาบิ๊กซี ชลบุรี 2 ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารธนชาต สาขาหนองมน ต.แสนสุข
 • ธนาคารธนชาต สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาชลุบรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ สาขาชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารยูโอบี สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารยูโอบี สาขาชลบุรี 2 ต.บ้านสวน
 • ธนาคารยูโอบี สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารยูโอบี สาขาอมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขาโฮมโปร ชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขาโฮมโปร ชลบุรี (อมตะ) ต.นาป่า
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอดร์ด (ไทย) สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารออมสิน สาขาหนองมน ต.แสนสุข
 • ธนาคารออมสิน สาขาถนนสุขประยูร ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารออมสิน สาขาดอนหัวฬ่อ ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารออมสิน สาขาวิคทอรี่ เซ็นเตอร์ ต.บางปลาสร้อย
 • ธนาคารออมสิน สาขาอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ
 • ธนาคารออมสิน สาขาบางทราย ต.บางทราย
 • ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตำหรุ
 • ธนาคารออมสิน สาขาถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี ต.เสม็ด
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยอมตะนคร ต.คลองตำหรุ

หน่วยกู้ภัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]