เทศบาลตำบลเขาขวาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลเขาขวาง
เทศบาลตำบลเขาขวางตั้งอยู่ในThailand Ratchaburi
เทศบาลตำบลเขาขวาง
เทศบาลตำบลเขาขวาง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′57.1″N 99°46′17.4″E / 13.715861°N 99.771500°E / 13.715861; 99.771500พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′57.1″N 99°46′17.4″E / 13.715861°N 99.771500°E / 13.715861; 99.771500
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
ตำบลนางแก้ว, ชำแระ (บางส่วน), เขาชะงุ้ม (บางส่วน), เตาปูน (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลเขาขวาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสมพงศ์ พรามสุภา
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.470 ตร.กม. (8.290 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด7,296 คน
 • ความหนาแน่น339.82 คน/ตร.กม. (880.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 2 ถนนเขางู - เบิกไพร ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์0-3235-9831
เว็บไซต์http://www.khaokwang.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเขาขวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลชำแระ ตำบลเตาปูน ตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประมาณ 23 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 12 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 โดยจัดตั้งท้องถิ่นบางส่วนของตำบลชำแระ บางส่วนของตำบลเตาปูน บางส่วนของตำบลเขาชะงุ้ม และบางส่วนของตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม ขึ้นเป็น สุขาภิบาลเขาขวาง[2] อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชำแระ บางส่วนของตำบลเตาปูน บางส่วนของตำบลเขาชะงุ้ม และบางส่วนของตำบลนางแก้ว

ชุมชนบริเวณสุขาภิบาลเขาขวางนั้น มีความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ใช้พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลเขาขวาง[3] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเขาขวาง จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขาขวาง[4] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 24 กันยายน 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล โดยยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว มารวมกับพื้นที่เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี[5] โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชนในเขตตำบลนั้น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าชุมพล และตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเตาปูน บางส่วนของตำบลชำแระ บางส่วนของตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลนางแก้วทั้งตำบล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกทอง (บางส่วน) ตำบลเตาปูน
 • หมู่ที่ 2 บ้านเตาปูน (บางส่วน) ตำบลเตาปูน
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยผักบุ้ง (บางส่วน) ตำบลชำแระ
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ (บางส่วน) ตำบลเขาชะงุ้ม
 • หมู่ที่ 1-9 เต็มพื้นที่ ตำบลนางแก้ว

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 7,295 คน โดยแยกได้ดังนี้

ตำบล ชุมชน หมู่ที่ ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

ประชากร

(คน) พ.ศ. 2562[6][7][8][9]

ครัวเรือน (หลัง)
เตาปูน **ทะเบียนบ้านกลาง - 12 5 17 3
โคกทอง (บางส่วน) 1 314 373 687 205
เตาปูน (บางส่วน) 2 607 640 1,247 431
ชำแระ ห้วยผักบุ้ง (บางส่วน) 5 9 12 21 8
เขาชะงุ้ม หนองโบสถ์ (บางส่วน) 6 8 6 14 5
นางแก้ว เขาดิน 1 314 359 673 239
หนองพง 2 287 296 583 284
นางแก้วตะวันออก 3 332 404 736 239
นางแก้วตะวันตก 4 260 291 551 186
เขาค่าง 5 177 183 360 96
เขาขวาง 6 472 487 959 411
ขุยจาม 7 201 210 411 137
ไผ่เจริญ 8 260 243 503 160
ห้วยตาบุญจันทร์ 9 276 258 534 148
รวม - 3,529 3,767 7,296 2,552

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลเขาขวาง พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (116 ง): (ฉบับพิเศษ) 22-23. 23 สิงหาคม 2536. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (67 ก): 38–39. 11 พฤศจิกายน 2540. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล" (PDF). 24 กันยายน 2547: 1–2. Cite journal requires |journal= (help); Check date values in: |date= (help)
 6. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาขวาง (ตำบลเตาปูน) พ.ศ. 2562
 7. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาขวาง (ตำบลชำแระ) พ.ศ. 2562
 8. [3]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาขวาง (ตำบลนางแก้ว) พ.ศ. 2562
 9. [4]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาขวาง (ตำบลเขาชะงุ้ม) พ.ศ. 2562