เทศบาลตำบลเขาขวาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เขาขวาง
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
ตำบลนางแก้ว, ชำแระ (บางส่วน), เขาชะงุ้ม (บางส่วน), เตาปูน (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลเขาขวาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสมพงศ์ พรามสุภา
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.470 ตร.กม. (8.290 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด7,295
 • ความหนาแน่น339.77 คน/ตร.กม. (880.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนเขางู - เบิกไพร ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์0-3235-9831
เว็บไซต์http://www.khaokwang.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเขาขวาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเตาปูน  ตำบลนางแก้ว  ตำบลชำแระ  และตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยอยู่ห่างจากจังหวัดราชบุรี 23 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 21.47 ตารางกิโลเมตร รวม 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นสุขาภิบาลเขาขวาง[2] อำเภอโพธาราม โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเตาปูน ตำบลนางแก้ว ตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเขาขวาง เป็นเทศบาลตำบลเขาขวาง จนปัจจุบัน

วันที่ 24 กันยายน 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล โดยยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว รวมกับเทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี[3] โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชนในเขตตำบลนั้น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าชุมพล และตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเตาปูน บางส่วนของตำบลชำแระ บางส่วนของตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลนางแก้วทั้งตำบล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกทอง (บางส่วน) ตำบลเตาปูน
 • หมู่ที่ 2 บ้านเตาปูน (บางส่วน) ตำบลเตาปูน
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยผักบุ้ง (บางส่วน) ตำบลชำแระ
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ (บางส่วน) ตำบลเขาชะงุ้ม
 • หมู่ที่ 1-9 เต็มพื้นที่ ตำบลนางแก้ว

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลเขาขวาง มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 7,295 คน โดยแยกได้ดังนี้

ตำบล ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2561 (หลัง)
เตาปูน เตาปูน 0 12 6 18 3
โคกทอง (บางส่วน) 1 326 370 696 204
เตาปูน (บางส่วน) 2 619 634 1,253 407
ชำแระ ห้วยผักบุ้ง (บางส่วน) 5 9 13 22 8
เขาชะงุ้ม หนองโบสถ์ (บางส่วน) 6 10 6 16 5
นางแก้ว เขาดิน 1 318 369 687 237
หนองพง 2 274 277 551 262
นางแก้วตะวันออก 3 333 404 737 238
นางแก้วตะวันตก 4 265 289 554 186
เขาค่าง 5 171 183 354 95
เขาขวาง 6 465 495 960 408
ขุยจาม 7 204 216 420 135
ไผ่เจริญ 8 253 238 491 158
ห้วยตาบุญจันทร์ 9 279 257 536 147
รวม - 3,538 3,757 7,295 2,493

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลเขาขวาง พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว รวมกับเทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี