เทศบาลตำบลบางใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลบางใหญ่
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′12″N 100°21′32″E / 13.83667°N 100.35889°E / 13.83667; 100.35889
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.23 ตร.กม. (2.79 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด11,331 คน คน
 • ความหนาแน่น1,567.22 คน/ตร.กม. (4,059.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางใหญ่ 9 (คุ้มทรัพย์) ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์02985 8491-6
โทรสาร0 2985 8498
เว็บไซต์www.bangyai.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอ ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ ทางทิศตะวันตกของจังหวัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นชนบทอยู่ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่คือบริเวณบางใหญ่ซิตี้ (ชุมชนเมืองรอยต่อระหว่างอำเภอบางใหญ่กับอำเภอบางบัวทอง) แต่ที่จริงแล้วบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหินและเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

ประวัติ[แก้]

เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2516 สภาพท้องถิ่นย่านบางคูลัดมีสภาพชุมชนที่หนาแน่นพอสมควร ในวันที่ 29 มิถุนายน ของปีนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลบางคูลัด ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นางและตำบลบางใหญ่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า[1] แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สุขาภิบาลแห่งนี้ก็ถูกยุบลงเนื่องจากไม่สามารถบริหารกิจการต่าง ๆ ของตนเองได้[2]

จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2532 ประชาชนในเขต 3 ตำบล คือ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบางใหญ่ และตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าชื่อร้องขอให้ทางราชการดำเนินการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นอีกครั้งในย่านบางคูลัด โดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลบางใหญ่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม ของปีนั้น[3]

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล และให้ยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงทำให้สุขาภิบาลบางใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[4]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตเทศบาลตำบลบางใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 7.23 ตารางกิโลเมตร[5] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8), ตำบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 ทั้งหมู่ และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และตำบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และเทศบาลเมืองบางแม่นาง มีแนวเส้นขนานระยะห่าง 600 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต[3]
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางแม่นางและเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง มีคลองวัดพระนอน คลองบางใหญ่ และคลองโสน (หัวคู) เป็นเส้นแบ่งเขต[3]
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ มีแนวเส้นขนานระยะห่าง 500 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต[3]
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีเส้นตั้งฉากกับกึ่งกลางคลองบางใหญ่ระยะ 500 เมตร และคลองวัวเป็นเส้นแบ่งเขต[3]

ประชากร[แก้]

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 10,960 คน แยกเป็นชาย 5,292 คน หญิง 5,668 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1,515.91 คนต่อตารางกิโลเมตร

สังคมและวัฒนธรรม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2597–2598. 28 สิงหาคม 2516. Check date values in: |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบสุขาภิบาลบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (185 ง): 2229. 9 กันยายน 2518. Check date values in: |date= (help)
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (19 ง): 1001–1003. 1 กุมภาพันธ์ 2533. Check date values in: |date= (help)
  4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
  5. ข้อมูลรายชื่อเทศบาล จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′13″N 100°21′33″E / 13.8369°N 100.35906°E / 13.8369; 100.35906