เทศบาลตำบลบางใหญ่

พิกัด: 13°50′13.0″N 100°21′32.5″E / 13.836944°N 100.359028°E / 13.836944; 100.359028
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลบางใหญ่
ทต.บางใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
ทต.บางใหญ่
ทต.บางใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่
พิกัด: 13°50′13.0″N 100°21′32.5″E / 13.836944°N 100.359028°E / 13.836944; 100.359028
ประเทศ ไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางใหญ่
จัดตั้ง • 20 ธันวาคม 2532 (สุขาภิบาลบางใหญ่)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.บางใหญ่)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสามารถ อารยรุ่งโรจน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.23 ตร.กม. (2.79 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด12,083 คน
 • ความหนาแน่น1,671.23 คน/ตร.กม. (4,328.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05120305
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาล 9 (คุ้มทรัพย์) ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์www.bangyaimunicipality.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในหกแห่งของอำเภอ ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ ทางทิศตะวันตกของจังหวัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นชนบทอยู่ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่คือบริเวณบางใหญ่ซิตี้ (ชุมชนเมืองรอยต่อระหว่างอำเภอบางใหญ่กับอำเภอบางบัวทอง) แต่ที่จริงแล้วบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหินและเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2516 สภาพท้องถิ่นย่านบางคูลัดมีสภาพชุมชนที่หนาแน่นพอสมควร ในวันที่ 29 มิถุนายน ของปีนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลบางคูลัด ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นางและตำบลบางใหญ่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า[2] แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สุขาภิบาลแห่งนี้ก็ถูกยุบลงเนื่องจากไม่สามารถบริหารกิจการต่าง ๆ ของตนเองได้[3]

จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2532 ประชาชนในเขต 3 ตำบล คือ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบางใหญ่ และตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าชื่อร้องขอให้ทางราชการดำเนินการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นอีกครั้งในย่านบางคูลัด โดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลบางใหญ่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม ของปีนั้น[4]

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล และให้ยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงทำให้สุขาภิบาลบางใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตเทศบาลตำบลบางใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 7.23 ตารางกิโลเมตร[6] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5–8), ตำบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 ทั้งหมู่ และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3–6) และตำบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 4) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และเทศบาลเมืองบางแม่นาง มีแนวเส้นขนานระยะห่าง 600 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต[4]
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางแม่นางและเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง มีคลองวัดพระนอน คลองบางใหญ่ และคลองโสน (หัวคู) เป็นเส้นแบ่งเขต[4]
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ มีแนวเส้นขนานระยะห่าง 500 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต[4]
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีเส้นตั้งฉากกับกึ่งกลางคลองบางใหญ่ระยะ 500 เมตร และคลองวัวเป็นเส้นแบ่งเขต[4]

ประชากร[แก้]

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 12,083 คน แยกเป็นชาย 5,824 คน หญิง 6,259 คน[1] มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1,671.23 คนต่อตารางกิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางใหญ่". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2597–2598. 28 สิงหาคม 2516.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบสุขาภิบาลบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (185 ง): 2229. 9 กันยายน 2518.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (19 ง): 1001–1003. 1 กุมภาพันธ์ 2533.
  5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
  6. "สภาพทั่วไป". เทศบาลตำบลบางใหญ่. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-15. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]