เทศบาลตำบลอินทร์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
In Buri Subdistrict Municipality
เทศบาล
คำขวัญ: เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่
แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี
นำการศึกษาแบบยั่งยืน
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสมพร ตระกูลมาภรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 4.00 ตร.กม. (1.54 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 10,334
 • ความหนาแน่น 2,583 คน/ตร.กม. (6,690 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 3658 1990
โทรสาร 0 3658 1990
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลอินทร์บุรี หรือเมืองอินทร์บุรี ตั้งอยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคมนาคมของอำเภออินทร์บุรี เป็นที่ตั้งของของหน่วยงานราชการระดับอำเภอ และสถานศึกษาที่สำคัญทั้งของรัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับวิชาชีพ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลอินทร์บุรีเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นเทศบาลขนาดกลาง

ตราสัญลักษณ์[แก้]

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตัวเทศบาลเป็นที่ราบริมฝั่งน้ำ ย่านเศรษฐกิจอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 160 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 41 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอ่างทองประมาณ 56 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 105 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 75 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4.00 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลทับยา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

การคมนาคม[แก้]

 1. ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 11 (อินทร์บุรี-นครเชียงใหม่)
 2. ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์)
 3. ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 311 (สิงห์บุรี-ชัยนาท)
 4. ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 3275 (เทศบาลตำบลอินทร์บุรี-จบทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 32)
 5. ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 3285 (แยกอินทร์-บ้านหนองสุ่ม)
 6. ทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 3283 (เมืองอินทร์-บ้านทองเอน)
 7. ทางหลวงชนบทสิงห์บุรีหมายเลข 2006 (แยกอินทร์บุรี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-จบ ทล.3275)

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรชาย 4,901 คน จำนวนประชากรหญิง 5,433 คน จำนวนครัวเรือน 3,333 ครัวเรือน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,334 คน จำนวนชุมชน 8 ชุมชน ประกอบด้วย

 1. ชุมชนวัดโพธิ์ลังกา
 2. ชุมชนตลาดเหนือ
 3. ชุมชนตลาดกลาง
 4. ชุมชนวัดปราสาท
 5. ชุมชนหลังอำเภอ
 6. ชุมชนเฉลิมมาศ
 7. ชุมชนสวนหลวง
 8. ชุมชนวัดเชี่ยน

การศึกษา[แก้]

เทศบาลตำบลอินทร์บุรีจัดเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยสถานศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชน ดังนี้

 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
 1. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี
 2. โรงเรียนวัดประศุก
 3. โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ
 4. โรงเรียนอินทร์บุรี (มัธยมศึกษา)
 5. โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม (มัธยมศึกษา)
 • องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. โรงเรียนเทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมมาศอุทิศ
 • สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 1. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (สาขาอินทร์บุรี)
 • สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 1. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
 2. โรงเรียนอุดทศิลป์วิทยา
 3. โรงเรียนปราสาทวิทยา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี

สถานศึกษา/ระดับการศึกษา จำนวนครู จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
1. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ระดับ ปวช.-ปวส.
-
-
-
-
-
-
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ ปวช.-ปวส.
-
-
-
-
-
-
3. โรงเรียนอินทร์บุรี
ระดับมัธยมศึกษา
80
80
38
38
1,763
1763
4. โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
ระดับมธยมศึกษา
26
26
15
15
287
287
5. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
33
10
23
16
4
12
404
132
272
6. โรงเรียนอนุบาลวัดโบสถ์
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
58
16
42
24
9
18
873
196
677
รวม 197 93 3,327

การสาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรีมีหน่วยบริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วยโรงพยาบาล 3 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง คลินิกเอกชน 7 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รพท.ขนาด 280 เตียง)
 2. โรงพยาบาลพูลผล (รพ.เอกชน ขนาด 30 เตียง)
 3. โรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์ (รพ.เอกชน ขนาด 30 เตียง)

การเงินและพาณิชยกรรม[แก้]

เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จัดเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยสถาบันการเงินและแหล่งพาณิชยกรรมที่สำคัญดังนี้

 • การเงินการธนาคาร
 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอินทร์บุรี
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทร์บุรี
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอินทร์บุรี
 4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาอินทร์บุรี
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอินทร์บุรี
 6. ธนาคารออมสิน สาขาอินทร์บุรี
 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยอินทร์บุรี
 • ตลาดสดและศูนย์การค้า
 1. ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดเหนือ)
 2. ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดกลาง)
 3. ทวีกิจสรรพสินค้า
 4. เกษรซุปเปอร์ เซ็นเตอร์

หน่วยงานราชการที่สำคัญ[แก้]

 1. ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี
 2. สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี
 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี
 4. สำนักงานบริการโทรศัพท์อินทร์บุรี
 5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี
 6. สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
 7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
 8. หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี
 9. โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 10. โรงเรียนอินทร์บุรี (อบ.2)
 11. โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม (อบ.1)
 12. หน่วยผสมเทียมสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์สิงห์บุรี
 13. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
 14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีแห่งที่ 2(อินทร์บุรี)
 15. สถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี
 16. ตู้ยามตำรวจทางหลวงอินทร์บุรี
 17. ด่านเก็บค่าธรรมเนียม บขส.อินทร์บุรี
 18. ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี 1 (16110)
 19. ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี 2 (16111)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]