เทศบาลตำบลบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับบางปู ในความหมายอื่น ดูที่ บางปู (แก้ความกำกวม)
เทศบาลตำบลบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ)
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายธีรพล ชุนเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด63.50 ตร.กม. (24.52 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด119,760[1] คน
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 789 หมู่ 1 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ประเทศไทย 10280
โทรศัพท์021743390-99
โทรสาร023239453
เว็บไซต์http://www.bangpoocity.com/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางปู มีพื้นที่ประมาณ 63.50 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวขนานไปกับฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีถนนสุขุมวิทและคลองชลประทานผ่านกลางตลอดพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 29.250 บนถนนสุขุมวิทไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 51.150 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ฝั่งน้ำจืดคลองชลประทาน (ทิศเหนือ) มีรัศมีจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิทออกไป โดยเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลเมตร และพื้นที่ฝั่งน้ำเค็ม มีรัศมีจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิทไปจดทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ดังนี้

ตำบล หมู่บ้าน
ตำบลท้ายบ้าน 7
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 8
ตำบลบางปู 4
ตำบลบางปูใหม่ 10

ด้านเหนือ จากจุดซึ่งอยู่ห่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตรงปากคลองตาพรฝั่งใต้ 100 เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองตาพรฝั่งใต้

จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามริมคลองตาพรฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนท้ายบ้านฝั่งตะวันออก

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตหลักที่ 3 ตั้งอยู่ริมคลอง ชลประทานฝั่งตะวันออกตรงแนวเส้นตั้งฉากกับถนน
สุขุมวิท กิโลเมตรที่ 29.250 จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองแพรกษาฝั่งใต้

จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคลองแพรกษาฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ปากลำรางฝั่งตะวันตก ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลท้ายบ้านกับตำบลแพรกษา

จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมลำรางฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ ริมถนนพุทธรักษาฝั่งเหนือ

จากหลักเขตที่ 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลท้ายบ้านกับตำบลแพรกษาไปทางทิศใต้ ถึง หลัก 9 เขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองน้ำร้อนฝั่งใต้

จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามริมคลองน้ำร้อนฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงปากคลองหลวงฝั่งตะวันตก แล้วเลียบตามริมคลองหลวงฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองตาตุ่มฝั่งใต้

จากหลักเขตที่ 8 เลียบตามริมคลองตาตุ่มฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขต ที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองตาชื้นฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามริมคลองตาชื้นฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วเลียบตามริมลำรางตาชื้นฝั่งใต้ ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแพรกจอมทอง ฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ 10 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหัวลำภูฝั่งตะวันตก ตรงปากลำรางฝั่งใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษา

จากหลักเขตที่ 11 เลียบตามลำรางฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก แล้วเลียบตามริมคลองหัวต่อฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ และเลียบตามริมลำรางฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสลัด ฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ 12 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยายจิ๋วฝั่งตะวันออกตรงปากลำตากุดฝั่งใต้

จากหลักเขตที่ 13 เลียบตามริมลำตากุดฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก แล้วเลียบตามริมคลองตำหรุเก่าฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ และเลียบตามริมคลองลัดตำหรุไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปลาฝั่งตะวันออกตรงปากคลองลัดบางปูฝั่งใต้

จากหลักเขตที่ 14 เลียบตามริมคลองลัดบางปูฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเกลือฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 15 เลียบตามคลองเกลือฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือ

จากหลักเขตที่ 16 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือตรงแนวเส้นตั้งฉากจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 51.150

จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนสุขุมวิทตรง กิโลเมตรที่ 51.150 แล้วเลียบตามริมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ถึงกิโลเมตรที่ 51 แล้วเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก ตรงเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการกับอำเภอบางบ่อ

จากหลักเขตที่ 18 เลียบตามริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมฝั่งทะเล 100 เมตร

ด้านใต้และด้านตะวันตก จากจุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลตรงปากคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก 100 เมตร เป็นเส้นขนานกับริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตก แล้วเป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปบรรจบจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงหลักเขตที่ 1 ระยะ 100 เมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลบางปูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางปูเป็นเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

เดิมสุขาภิบาลบางปูเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในเขการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๘ รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง ๓๓ ปี ๙ เดือน ๒๓ วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็น ประธานกรรมการสุขาภิบาล คนแรก และนายสด ชูไสว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล คนสุดท้าย

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ประชากร[แก้]

ประชากรปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบางปูมีประชากรทั้งสิ้น 118,870 คน ซึ่งนับว่าเป็นเขตการปกครองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของประเทศไทย (รองจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

การศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 13 แห่ง
  • โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (สช.) จำนวน 9 แห่ง
  • โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
  • โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ศาสนา[แก้]

ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูมีวัด 11 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]


จากการที่พื้นที่เทศบาลมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และประชากร โดยเฉพาะทำให้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรเปลี่ยนไป แม้ว่าจะมีการขยายการบริการสาธารณสุขภายในพื้นที่เขต เทศบาล ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง แต่เนื่องจากความต้องการใช้บริการของประชากรมีมาก เพราะมีแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ ในปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขนับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สถานีอนามัย[แก้]

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูมีสถานีอนามัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้าน สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่ สถานีอนามัยตำบลบางปู สถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่

เทศบาลตำบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ ให้แก่สถานีอนามัยเหล่านี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูยังมีสถานบริการอีก 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาล[แก้]

เทศบาลตำบลบางปูมีบริการของโรงพยาบาลเอกชนอีก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลรัทรินทร์ สาขาบางปู หมู่ที่ 6 กิโลเมตรที่ 34 ตำบลบางปูใหม่

2. โรงพยาบาลเมืองสมุทร สาขาบางปู หมู่ที่ 6 กิโลเมตรที่ 35 ตำบลบางปูใหม่

การสังคมสงเคราะห์[แก้]

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชากรในด้านต่าง ๆ มีมูลนิธิ จำนวน 4 แห่ง คือ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้าน มูลนิธิเด็กโสสะ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ มูลนิธิธรรมกตัญญู เป็นมูลนิธิเพื่อการศาสนาของสมาคมไต้หวัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

เส้นทางหลัก[แก้]

เส้นทางลัดและสายรอง[แก้]

  • ถนนพัฒนา 1 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) (ซอยเทศบาลตำบลบางปู 77)

ทางน้ำ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1191&statType=1&year=61 2561. สืบค้น 25 มีนาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]