เทศบาลตำบลบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับบางปู ในความหมายอื่น ดูที่ บางปู (แก้ความกำกวม)
เทศบาลตำบลบางปู
คลองในตำบลบางปูใหม่
คลองในตำบลบางปูใหม่
เทศบาลตำบลบางปู ตั้งอยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลตำบลบางปู
เทศบาลตำบลบางปู
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°32′37.6″N 100°37′06.1″E / 13.543778°N 100.618361°E / 13.543778; 100.618361พิกัดภูมิศาสตร์: 13°32′37.6″N 100°37′06.1″E / 13.543778°N 100.618361°E / 13.543778; 100.618361
จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จัดตั้ง ● 2 สิงหาคม 2508 (สุขาภิบาลบางปู)
 ● 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.บางปู)
พื้นที่
 • ทั้งหมด63.5 ตร.กม. (24.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด119,500 คน
 • ความหนาแน่น1,881.89 คน/ตร.กม. (4,874.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05110105
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 789 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาลบางปู ซอย 72/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์www.bangpoocity.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางปู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติ[แก้]

เดิมเทศบาลตำบลบางปูมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบางปู ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง 33 ปี 9 เดือน 23 วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก และนายสด ชูไสว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนสุดท้าย

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลบางปูได้รับการจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตเทศบาลตำบลบางปูครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลดังนี้

ตำบล หมู่บ้าน
ตำบลท้ายบ้าน 7
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 8
ตำบลบางปู 4
ตำบลบางปูใหม่ 10
 • ด้านเหนือ

จากจุดซึ่งอยู่ห่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตรงปากคลองตาพรฝั่งใต้ 100 เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองตาพรฝั่งใต้

  • จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามริมคลองตาพรฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนท้ายบ้านฝั่งตะวันออก
  • จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตหลักที่ 3 ตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกตรงแนวเส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 29.250
  • จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองแพรกษาฝั่งใต้
  • จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคลองแพรกษาฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ปากลำรางฝั่งตะวันตกตรงเส้นแบ่งเขตตำบลท้ายบ้านกับตำบลแพรกษา
  • จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมลำรางฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแพรกษาฝั่งเหนือ
  • จากหลักเขตที่ 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลท้ายบ้านกับตำบลแพรกษาไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองน้ำร้อนฝั่งใต้
  • จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามริมคลองน้ำร้อนฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงปากคลองหลวงฝั่งตะวันตก แล้วเลียบตามริมคลองหลวงฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองตาตุ่มฝั่งใต้
  • จากหลักเขตที่ 8 เลียบตามริมคลองตาตุ่มฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองตาชื้นฝั่งตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามริมคลองตาชื้นฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วเลียบตามริมลำรางตาชื้นฝั่งใต้ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแพรกจอมทองฝั่งตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 10 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหัวลำภูฝั่งตะวันตกตรงปากลำรางฝั่งใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษา
  • จากหลักเขตที่ 11 เลียบตามลำรางฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก แล้วเลียบตามริมคลองหัวต่อฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ และเลียบตามริมลำรางฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสลัดฝั่งตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 12 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยายจิ๋วฝั่งตะวันออกตรงปากลำตากุดฝั่งใต้
  • จากหลักเขตที่ 13 เลียบตามริมลำตากุดฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก แล้วเลียบตามริมคลองตำหรุเก่าฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ และเลียบตามริมคลองลัดตำหรุไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปลาฝั่งตะวันออกตรงปากคลองลัดบางปูฝั่งใต้
  • จากหลักเขตที่ 14 เลียบตามริมคลองลัดบางปูฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเกลือฝั่งตะวันตก
 • ด้านตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 15 เลียบตามคลองเกลือฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือ
  • จากหลักเขตที่ 16 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือตรงแนวเส้นตั้งฉากจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 51.150
  • จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 51.150 แล้วเลียบตามริมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ถึงกิโลเมตรที่ 51 แล้วเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตกตรงเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการกับอำเภอบางบ่อ
  • จากหลักเขตที่ 18 เลียบตามริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
  • จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมฝั่งทะเล 100 เมตร
 • ด้านใต้และด้านตะวันตก จากจุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลตรงปากคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก 100 เมตร เป็นเส้นขนานกับริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตก แล้วเป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปบรรจบจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตรงหลักเขตที่ 1 ระยะ 100 เมตร

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

เขตเทศบาลตำบลบางปูมีพื้นที่ประมาณ 63.5 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขนานไปกับฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีถนนสุขุมวิทและคลองชลประทานผ่านกลางตลอดพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 29.250 ของถนนสุขุมวิท ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 51.150 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ฝั่งน้ำจืดคลองชลประทาน (ทิศเหนือ) มีรัศมีจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิทออกไปโดยเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลเมตร และพื้นที่ฝั่งน้ำเค็ม มีรัศมีจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิทไปจดทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร

ประชากร[แก้]

ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบางปูมีประชากรทั้งสิ้น 119,500 คน

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 13 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (สช.) จำนวน 9 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ศาสนา[แก้]

ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูมีวัด 11 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]

จากการที่พื้นที่เทศบาลมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และประชากร โดยเฉพาะทำให้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรเปลี่ยนไป แม้ว่าจะมีการขยายการบริการสาธารณสุขภายในพื้นที่เขตเทศบาล ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง แต่เนื่องจากความต้องการใช้บริการของประชากรมีมาก เพราะมีแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ ในปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขนับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[แก้]

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง คือ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่

เทศบาลตำบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่านี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

โรงพยาบาลเอกชน[แก้]

เทศบาลตำบลบางปูมีบริการของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 • โรงพยาบาลรัทรินทร์ สาขาบางปู หมู่ที่ 6 กิโลเมตรที่ 34 ตำบลบางปูใหม่
 • โรงพยาบาลเมืองสมุทร สาขาบางปู หมู่ที่ 6 กิโลเมตรที่ 35 ตำบลบางปูใหม่

การสังคมสงเคราะห์[แก้]

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชากรในด้านต่าง ๆ มีมูลนิธิ จำนวน 4 แห่ง คือ

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน
 • มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้าน
 • มูลนิธิเด็กโสสะ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่
 • มูลนิธิธรรมกตัญญู เป็นมูลนิธิเพื่อการศาสนาของสมาคมไต้หวัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

เส้นทางหลัก[แก้]

เส้นทางลัดและสายรอง[แก้]

 • ซอยเทศบาลบางปู ซอย 77 (ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

ทางน้ำ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]