อำเภอกงไกรลาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอกงไกรลาศ
แผนที่จังหวัดสุโขทัย เน้นอำเภอกงไกรลาศ
ทองม้วนชวนกิน อร่อยลิ้นขนมผิง
ปลาร้าเด็ดจริง ยอดยิ่งน้ำปลาดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกงไกรลาศ
อักษรโรมัน Amphoe Kong Krailat
จังหวัด สุโขทัย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 502.382 ตร.กม.
ประชากร 64,592 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 128.57 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6404
รหัสไปรษณีย์ 64170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
พิกัด 16°57′9″N 99°58′34″E / 16.95250°N 99.97611°E / 16.95250; 99.97611
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5569 1185, 0 5569 1407
หมายเลขโทรสาร 0 5569 1030

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กงไกรลาศ เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย

สภาพทั่วไป[แก้]

อำเภอกงไกรลาศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุโขทัย อยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมตอนล่าง ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำยมไหลผ่านเป็นสายหลักของอำเภอ แม่น้ำยมที่ไหลผ่านบริเวณอำเภอกงไกรลาศมีความคดเคี้ยว จึงทำให้บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากบ่อยครั้ง บริเวณตอนใต้ของอำเภอ คือ ตำบลหนองตูม มีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 1 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติหนองตูม

ประวัติ[แก้]

 • [1]กงไกรลาศเดิมเป็นแขวงหนึ่งของเมืองสุโขทัย ปรากฏหลักฐานการตั้งเป็นอำเภอกงไกรลาศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยมีพระกงไกรลาศดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ชื่อ "เกาะกง"
 • ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ในสมัยหลวงบุรีไทยพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอกงไกรลาศเป็นอำเภอบ้านไกร เนื่องจากเกาะกงมีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก ไม่สะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน ในปีเดียวกันนั้นจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมประมาณ ๑๕ เส้น
 • ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ในสมัย นายเปลี่ยน สิทธิเวช ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบ้านไกรเป็นอำเภอกงไกรลาศ ดังเดิม เนื่องจากชื่อกงไกรลาศ ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยมาช้านาน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในสมัย นายเอื้อน รงค์ทอง ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมคับแคบขยายไม่ได้ ทั้งยังมีน้ำท่วมถึง ประกอบกับอาคารที่ว่าการอำเภอเริ่มชำรุดทรุดโทรม จึงให้ขออนุญาตย้ายไปสร้างที่แห่งใหม่ กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้ย้ายไปสร้างที่แห่งใหม่บริเวณริมถนนสิงหวัฒน์ หลักกิโลเมตรที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกร่าง เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิม ๓ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ จนถึงปัจจุบัน สถานที่เดิมใช้เป็นที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลกงจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกงไกรลาศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกงไกรลาศแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กง (Kong) 7. ป่าแฝก (Pa Faek)
2. บ้านกร่าง (Ban Krang) 8. กกแรต (Kok Raet)
3. ไกรนอก (Krai Nok) 9. ท่าฉนวน (Tha Chanuan)
4. ไกรกลาง (Krai Klang) 10. หนองตูม (Nong Tum)
5. ไกรใน (Krai Nai) 11. บ้านใหม่สุขเกษม (Ban Mai Suk Kasem)
6. ดงเดือย (Dong Dueai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกงไกรลาศประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกง ตำบลบ้านกร่าง และตำบลป่าแฝก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกงและตำบลบ้านกร่าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไกรนอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไกรกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไกรในทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเดือยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแฝก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกแรตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าฉนวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษมทั้งตำบล

การคมนาคม[แก้]

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (แม่สอด-มุกดาหาร) ช่วงที่ผ่านอำเภอกงไกรลาศ ชื่อว่า ถนนสิงหวัฒน์
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1055 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (บ้านกร่าง) เทศบาบตำบลกงไกรลาศ-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 (หนองตูม)
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ - อำเภอพรหมพิราม)
 4. ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในแผนงานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • โรงพยาบาลกงไกรลาศ
 • สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ
 • โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
 • ธนาคารกรุงไทย สาขากงไกรลาศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากงไกรลาศ
 • ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขากงไกรลาศ
 • บ่อน้ำมันปิโตรเลียม บ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง
 • บ่อน้ำมันปิโตรเลียม บ้านคุยสมอ บ้านหนองตูม ตำบลหนองตูม
 • บ่อน้ำมันปิโตรเลียม บ้านหนองเสาเถียร ตำบลไกรใน
 • ปั๊มน้ำมันวันใหม่พาวเวอร์

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดกงไกรลาศ[2]
 • หลวงพ่อโตวิหารลอย
 • วัดทุ่งเนินพยอม
 • ถนนคนเดินเส้นทางวัฒนธรรมบ้านกง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]