เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.5 ตร.กม. (0.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด4,990
 • ความหนาแน่น3,326.66 คน/ตร.กม. (8,616.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนนเทพนิมิต ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
โทรศัพท์045-671022
โทรสาร045-671541
เว็บไซต์http://mungkhukhan.org/ เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ หรือที่คนในท้องถิ่นนิยมเรียก เมืองขุขันธ์ เป็นเทศบาลตำบลตั้งอยู่ในเขต อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เดิมเป็น สุขาภิบาลโดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลห้วยเหนือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล จากเทศบาลตำบลห้วยเหนือ เป็น เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์มีพื้นที่ 1.5 ตร.กม. หรือประมาณ 937.5 ไร่

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เป็นที่เนินสูง บริเวณจุดศูนย์กลางและลาดเอียงทุกด้านซึ่งล้อมรอบด้วยนาข้าว โดยมี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 หรือ ถนนสายขุขันธ์–ศรีสะเกษ ตัดผ่านกลางชุมชน

ประชากร[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลจำนวน 4,660 คน เป็นชาย 2,278 คนและหญิง 2,382 คน จำนวน 1,425 ครัวเรือน มีความหนาแน่นประมาณ 3,326 คน/ตารางกิโลเมตร โดยกระจุกตัวอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชนตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 และมีอัตราการเพิ่มของประชากรในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 0.12 อันเนื่องมาจากภายในเขตเทศบาลตำบลตำบลเมืองขุขันธ์ ได้มีการใช้พื้นที่เต็มพื้นที่แล้ว มีจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนบ้านภูมิเหนือ (หมู่ 6)
 • ชุมชนบ้านภูมิใต้ (หมู่ 6)
 • ชุมชนบ้านภูมิตะวันตก (หมู่ 6)
 • ชุมชนบ้านห้วย (หมู่ 1)
 • ชุมชนบ้านตาปิ่น (หมู่ 14)
 • ชุมชน บ.ข.ส. (หมู่ 6)

การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร[แก้]

การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์จะกระจุกตัวอยู่บริเวณภายในชุมชนเมือง โดยมีที่พักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองและพื้นที่การเกษตรจะอยู่นอกเขตเทศบาลโดยรอบ ส่วนการประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • การพานิชยกรรม ในรูปของการค้าขายปลีกเกาะกลุ่มอยู่ที่บริเวณสองข้างถนนสายหลัก
 • การอุตสาหกรรม จะกระจายอยู่ตามซอยหลัก ๆและพื้นที่พานิชย์จะเป็นอุตสาหกรรม ประเภทโรงสีข้าว ร้านซ่อมเครื่องยนต์ โรงน้ำแข็ง เป็นต้น

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่งชอปปิ้ง[แก้]

 • เทสโก โลตัส สาขาขุขันธ์
 • ส่องแสง ซูเปอร์สโตร์
 • ตลาดสดเทศบาล 1
 • ตลาดสดเทศบาล 2
 • ตลาดสดแหลมทอง (เอกชน)
 • "ตลาดต้องชม" ถนนอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ตลาดโต้รุ่ง)
 • ตลาดถนนคนเดิน (เฉพาะวันพฤหัสบดี)
 • ตลาดนัด (เฉพาะวันที่ 8, 18 และ 28 ของเดือน)

การศึกษา[แก้]

การศาสนา[แก้]

 • วัดกลางอัมรินทราวาส
 • วัดไทยเทพนิมิต

การกีฬา/นันทนาการ[แก้]

 • สวนสาธารณะ 2 แห่ง {สวนสาธารณะอันเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์เจ้าเมืองขุขันธ์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ)}
 • สระว่ายน้ำ 1 แห่ง
 • สนามเทนนิส 1 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
 • สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • โรงเรียนโอวจ๊ะ-แมจ๊ะ (ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์)

การคมนาคม / ขนส่ง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดิน

ถนนในเขตเทศบาล

 • ถนนไกรภักดี
 • ถนนคูเมือง 1
 • ถนนคูเมือง 2
 • ถนนคูเมือง 3
 • ถนนเทพนิมิตร
 • ถนนเจริญราษฎ์สมบัติ
 • ถนนหลวงปราบ
 • ถนนภูมิเหนือ 2
 • ถนนภูมิเหนือ 3
 • ถนนขุขันธ์ภักดี
 • ถนนสุขาภิบาล 15
 • ถนนสุขาภิบาล 12
 • ถนนภักดีโยธา
 • ถนนศรีประชานุกูล
 • ถนนศรีมงคล
 • ถนนท้าวปัญญา

ซอยในเขตเทศบาล

 • ซอยพระยาขุขันธ์
 • ซอยบ้านห้วย
 • ซอยเทพนิมต 1
 • ซอยเทพนิมิต 2
 • ซอยไชยภักดี
 • ซอยขุขันธิน
 • ซอยบริรักษ์
 • ซอยอนันตภักดี
 • ซอยศรีชาญชัย
 • ซอยปวงตึ๊ก 1
 • ซอยปวงตึ๊ก 2
 • ซอยปวงตึ๊ก 3
 • ซอยปวงตึ๊ก 4
 • ซอยปวงตึ๊ก 5
 • ซอยพิชัยภักดี
 • ซอยวิเศษภักดี
 • ซอยศรีมงคล
 • ซอยอัมรินทราวาส
 • ซอยตากะจะ
 • ซอยภูมิเหนือ 1
 • ซอยภูมิเหนือ 2
 • ซอยศรีเมือง
 • ซอยวิเศษสัจจา
 • ซอยภูมิพัฒนา
 • ซอยหลวงแก้วสุวรรณ
 • ซอยสังขะบุรี
 • ซอยสะเทือนภักดี

สถานีขนส่ง

 • มีสถานีรับส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก 2 แห่ง เป็นของเทศบาล 1 แห่ง เป็นของเอกชน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
 • สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
 • กองร้อย อส.อ.ที่ 5 อำเภอขุขันธ์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]