อำเภอเขาค้อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอเขาค้อ
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอเขาค้อ
คำขวัญ: ดินแดนแห่งขุนเขา ลำเนาพนาไพร
งามจับใจทะเลหมอก พันธุ์ไม้ดอก
เมืองหนาว เรื่องราววีรชนผู้กล้า
ตระการตาพระตำหนักเขาค้อ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°38′0″N 100°59′54″E / 16.63333°N 100.99833°E / 16.63333; 100.99833
อักษรไทยอำเภอเขาค้อ
อักษรโรมันAmphoe Khao Kho
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด604.00 ตร.กม. (233.21 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด40,243 คน
 • ความหนาแน่น66.62 คน/ตร.กม. (172.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์67270 (ไปรษณีย์เขาค้อ - เฉพาะตำบลเขาค้อ ตำบลทุ่งสมอ ตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง และตำบลหนองแม่นา),
67280 (ไปรษณีย์แคมป์สน - เฉพาะตำบลแคมป์สน และตำบลเข็กน้อย)
รหัสภูมิศาสตร์6711
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเขาค้อ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอเขาค้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหล่มสัก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอหล่มสัก ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาค้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ปีเดียวกัน[1]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก ขึ้นเป็น อำเภอเขาค้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ปีเดียวกัน[2]

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2527 เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอหล่มสัก โดยโอนพื้นที่หมู่ 11 บ้านจะวะสิต, หมู่ 12 บ้านธนิตคำเที่ยง และหมู่ที่ 14 บ้านริมสีม่วง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มาขึ้นกับตำบลทุ่งสมอ อำเภอหล่มสัก[3] เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การพัฒนาตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กและความมั่นคงของประเทศ
 • วันที่ 14 กันยายน 2527 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งสมอ และตำบลแคมป์สน อำเภอหล่มสัก มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาค้อ[1] ขึ้นกับอำเภอหล่มสัก
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 ตั้งตำบลริมสีม่วง ตั้งตำบลสะเดาะพง ตั้งตำบลหนองแม่นา และตั้งตำบลเขาค้อ แยกออกจากตำบลทุ่งสมอ[4]
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเขาค้อ กิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก[5]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลเข็กน้อย แยกออกจากตำบลแคมป์สน[6]
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2534 ยกฐานะกิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก เป็น อำเภอเขาค้อ[2]
 • วันที่ 24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลริมสีม่วง และสภาตำบลสะเดาะพง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ[7] อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเขาค้อตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเขาค้อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขาค้อ (Khao Kho) 14 หมู่บ้าน 5. สะเดาะพง (Sado Phong) 5 หมู่บ้าน
2. แคมป์สน (Khaem Son) 14 หมู่บ้าน 6. หนองแม่นา (Nong Mae Na) 10 หมู่บ้าน
3. ทุ่งสมอ (Thung Samo) 14 หมู่บ้าน 7. เข็กน้อย (Khek Noi) 12 หมู่บ้าน
4. ริมสีม่วง (Rim Si Muang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ

ท้องที่อำเภอเขาค้อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแคมป์สน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแคมป์สนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสมอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาค้อ ตำบลริมสีม่วง และตำบลสะเดาะพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่นาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเข็กน้อยทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (118 ง): 2996. 4 กันยายน 2527.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (107 ก): (ฉบับพิเศษ) 29-32. 19 มิถุนายน 2534.
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กับอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (108 ก): (ฉบับพิเศษ) 3-5. 16 สิงหาคม 2527.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน อำเภอวิเชียรบุรี กิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (162 ง): 5390–5402. 5 พฤศจิกายน 2528.
 5. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสีดา ภูหลวง นาอ้อ เมยวดี เขาค้อ ทุ่งทราย และศรีบรรพต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (171 ง): 5641–5642. 19 พฤศจิกายน 2528.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอหนองไผ่ และกิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 47-59. 15 กันยายน 2532.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). 24 กันยายน 2547: 1–2.