อำเภอโขงเจียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอโขงเจียม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอโขงเจียม
รวมมัจฉา ภูผางาม น้ำสองสี ศิลป์ดีที่ผาแต้ม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอโขงเจียม
อักษรโรมัน Amphoe Khong Chiam
จังหวัด อุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 765.0 ตร.กม.
ประชากร 34,981 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 47.03 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3403
รหัสไปรษณีย์ 34220
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
พิกัด 15°19′8″N 105°29′44″E / 15.31889°N 105.49556°E / 15.31889; 105.49556
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4535 1041
หมายเลขโทรสาร 0 4535 1041

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

โขงเจียม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย โดยมีชื่อเดิมว่า อำเภอบ้านด่าน [1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอโขงเจียมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้ไขต้นฉบับ]

แต่เดิมนั้นอำเภอนี้เป็นเมืองที่ชื่อว่า เมืองโขงเจียม ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2364 ในตอนนั้นเมืองโขงเจียมได้ขึ้นตรงต่อเมืองนครจำปาศักดิ์ และต่อมารัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เมืองโขงเจียมมาขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐในปี พ.ศ. 2371 และในปี พ.ศ. 2443-2445 เมืองโขงเจียมก็ได้ถูกลดฐานะลงเป็น อำเภอโขงเจียม ขึ้นตรงกับเมืองเขมราฐ จากนั้นอีกไม่นานเมืองเขมราฐได้ถูกลดฐานะจากเมืองเขมราฐเป็นอำเภอเขมราฐขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี จึงทำให้อำเภอโขงเจียมขึ้นตรงกับเมืองอุบลราชธานีด้วย

ภูมิศาสตร์[แก้ไขต้นฉบับ]

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ สลับกับโนน (เนิน) เตี้ย ๆ

โขงเจียมมีเขตแดนทางตะวันออกติดแม่น้ำโขง เป็นที่ซึ่งแม่น้ำมูลไหลลงมาบรรจบบริเวณท้ายวัดโขงเจียม (วัดบ้านด่านเก่า) บริเวณที่แม่น้ำทั้งสองสายมาจดกันทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่า น้ำสองสี โดยน้ำที่ไหลจากน้ำโขงจะมีสีขาวขุ่น ส่วนน้ำที่มาจากลำน้ำมูลมีลักษณะใสหรือสีเขียวอมฟ้าเล็กน้อย บางครั้งจะเรียกกันว่า "โขงสีปูน มูลสีคราม"

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอโขงเจียมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โขงเจียม (Khong Chiam) 14 หมู่บ้าน
2. ห้วยยาง (Huai Yang) 11 หมู่บ้าน
3. นาโพธิ์กลาง (Na Pho Klang) 10 หมู่บ้าน
4. หนองแสงใหญ่ (Nong Saeng Yai) 9 หมู่บ้าน
5. ห้วยไผ่ (Huai Phai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอโขงจียมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโขงเจียม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโขงเจียม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแสงใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ทั้งตำบล

ประชากร[แก้ไขต้นฉบับ]

ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ ทำประมง และรับจ้างทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอโขงเจียมมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ผาแต้ม อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกลงรู เถาวัลย์ยักษ์ รอยพระพุทธบาทบ้านท่าล้ง เขื่อนปากมูล แก่งตะนะ และ แม่น้ำสองสี เป็นจุดที่แม่น้ำมูล ไหลลงสู่แม่น้ำโขง

การคมนาคม[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอโขงเจียมห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออก 75 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสถิตนิมานกาล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217) จากวารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร เลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกธนาคารออมสิน ตรงไป ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมูล แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222 ประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงอำเภอโขงเจียม นอกจากเส้นทางนี้ แล้วยังมีเส้นทางอื่นที่จะเดินทางมาได้ คือ เส้นทางอุบลราชธานี-ตระการพืชผล 50 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่อำเภอตระการพืชผล เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 อีก 60 กิโลเมตรถึงอำเภอโขงเจียม และเส้นทางสุดท้าย คือ อุบลราชธานี-ตาลสุม-โขงเจียม ระยะทาง 75 กิโลเมตร แต่สภาพถนนไม่สะดวกต่อการเดินทาง

โรงเรียนในอำเภอ[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.

ธนาคารในอำเภอ[แก้ไขต้นฉบับ]

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บุคคลสำคัญของอำเภอ[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. พรก. เปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่งมนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2514