อำเภอศรีเมืองใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอศรีเมืองใหม่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Mueang Mai
คำขวัญ: 
ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น
ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย
ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอศรีเมืองใหม่
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอศรีเมืองใหม่
พิกัด: 15°29′43″N 105°16′43″E / 15.49528°N 105.27861°E / 15.49528; 105.27861
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,310.0 ตร.กม. (505.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด71,086 คน
 • ความหนาแน่น54.26 คน/ตร.กม. (140.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34250
รหัสภูมิศาสตร์3402
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ถนนศรีเมืองใหม่-ฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศรีเมืองใหม่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีชื่อเดิมว่าอำเภอโขงเจียม[1] นับเป็น 1 ใน 5 อำเภอของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง

ประวัติ[แก้]

อำเภอศรีเมืองใหม่ เดิมชื่อ เมืองโขงเจียม อำเภอนี้มีการย้ายที่ตั้งว่าการอำเภอหลายครั้ง เดิมตั้งอยู่บ้านปากแซง ในปี พ.ศ. 2364 เรียกว่า เมืองโขงเจียมเหนือ ต่อมาในปี 2424 ย้ายไปตั้งที่ทำการใหม่ที่บ้านนาคอ เรียกว่า เมืองโขงเจียมใต้ ประมาณปี พ.ศ. 2446 ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่บ้านนาเอือด เรียกว่า อำเภอโขงเจียม พ.ศ.2457 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านด่านปากมูล พ.ศ.2500 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใหม่ที่โคกหมาจอก มีการจัดวางผังเมืองขึ้นใหม่ โดยมีวงกลมเสาธงกลางเมืองเป็นศูนย์กลางหมู่บ้านที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้จึงมีชื่อว่า บ้านศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม ต่อมา พ.ศ. 2514 ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอศรีเมืองใหม่จนถึงปัจจุบัน

คำว่า "ศรีเมืองใหม่" หมายถึง "ที่อยู่อาศัย (เมือง) ที่สร้างขึ้นใหม่ ที่เพรียบพร้อมด้วยความสุขความเจริญและความสง่างาม"

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอสุวรรณวารี[2]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสุวรรณวารี อำเภอโขงเจียม เป็น ตำบลโขงเจียม และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอสุวรรณวารี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอโขงเจียม[3] อีกครั้ง
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2482 โอนพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโขงเจียม ไปขึ้นกับอำเภอเขมราฐ[4]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลนาเอือด ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาคำ[5]
 • วันที่ 22 มกราคม 2500 ย้ายที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จากตำบลโขงเจียม มาตั้งที่ตำบลนาคำ และตั้งตำบลโขงเจียม ตำบลห้วยยาง และตำบลนาโพธิ์กลาง ขึ้นเป็น กิ่งอำเภอบ้านด่าน ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอโขงเจียม[6] ใช้ตัวที่ว่าการอำเภอโขงเจียมเดิมเป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอ
 • วันที่ 10 มกราคม 2502 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม เป็น อำเภอบ้านด่าน[7]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2505 ตั้งตำบลแก้งกอก แยกออกจากตำบลนาคำ[8]
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2513 ตั้งตำบลตะบ่าย แยกออกจากตำบลเอือดใหญ่[9]
 • วันที่ 14 กันยายน 2514 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอศรีเมืองใหม่[1]
 • วันที่ 27 เมษายน 2525 ตั้งตำบลนาเลิน แยกออกจากตำบลสงยาง[10]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลดอนใหญ่ แยกออกจากตำบลวาริน[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนาเอือด เป็นเทศบาลตำบลนาเอือด[12] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2544 เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลนาเอือด อำเภอศรีเมืองใหม่ เป็น เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่[13]
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 18 บ้านศูนย์ ตำบลคำไหล เป็น หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมากเหนือ[14]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีเมืองใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีเมืองใหม่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 122 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาคำ (Na Kham) 17 หมู่บ้าน 7. ตะบ่าย (Ta Bai) 12 หมู่บ้าน
2. แก้งกอก (Kaeng Kok) 7 หมู่บ้าน 8. คำไหล (Kham Lai) 18 หมู่บ้าน
3. เอือดใหญ่ (Ueat Yai) 8 หมู่บ้าน 9. หนามแท่ง (Nam Thaeng) 12 หมู่บ้าน
4. วาริน (Warin) 11 หมู่บ้าน 10. นาเลิน (Na Loen) 7 หมู่บ้าน
5. ลาดควาย (Lat Khwai) 8 หมู่บ้าน 11. ดอนใหญ่ (Don Yai) 7 หมู่บ้าน
6. สงยาง (Song Yang) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีเมืองใหม่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก้งกอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอือดใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวารินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดควายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสงยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะบ่ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำไหลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนามแท่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (98 ก): 618–620. September 14, 1971. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-10. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 40–68. April 29, 1917. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-07. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 354–363. April 17, 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 512–513. May 29, 1939.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาเอือด อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (99 ง): (ฉบับพิเศษ) 99-100. November 28, 1956.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอโขงเจียม และตั้งกิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (8 ง): 225–226. January 22, 1957. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-10. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 7. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอชุมพวง อำเภอเชียงยืน อำเภอแก้งคร้อ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอคอนสาร อำเภอเซกา อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่าน อำเภอขนอม อำเภอบ้านแพรก อำเภอกระทู้ และอำเภอคลองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (113 ก): (ฉบับพิเศษ) 8-11. January 10, 1959. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออำนาจเจริญ อำเภอโขงเจียม อำเภอบ้านด่าน อำเภอยโสธร และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (90 ง): 2067–2079. October 2, 1962.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออำนาจเจริญ อำเภอกุดชุม และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (80 ง): 2380–2386. August 25, 1970.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (60 ง): 1307–1309. April 27, 1982.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอตระการพืชผลบุณฑริก ศรีเมืองใหม่และอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (147 ง): (ฉบับพิเศษ) 17-33. July 31, 1987.
 12. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 13. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลนาเอือด เป็นเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (67 ก): 3–4. August 24, 2001. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-21. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 14. "ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (88 ง): 221. October 18, 2007.