อำเภอตาคลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอตาคลี
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอตาคลี
ตำนานเมืองพระสังข์ หลวงพ่อดังสามอาจารย์
จันเสนเมืองโบราณ งามตระการถ้าเพชรถ้ำทอง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอตาคลี
อักษรโรมัน Amphoe Takhli
จังหวัด นครสวรรค์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 854 ตร.กม.
ประชากร 84,804 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 128.75 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6007
รหัสไปรษณีย์ 60140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอตาคลี เลขที่ 293/50 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
พิกัด 15°15′47″N 100°20′37″E / 15.26306°N 100.34361°E / 15.26306; 100.34361
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5626 1643
หมายเลขโทรสาร 0 5626 1254
เว็บไซต์ อำเภอตาคลี

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตาคลี เป็นอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอตาคลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทรัพยากร[แก้]

ทรัพยากรป่าไม้[แก้]

ทรัพยากรป่าไม้ ตาคลีก็มีภูเขาไม่น้อยเหมือนกัน จึงมีป่าไม้มากมาย รวมทั้งกองบิน 4 ที่ยังมีต้นไม้หลากสายพันธุ์ที่ยังคงรักษาไว้ แต่ที่มีการอนุรักษ์คือ

 • วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง

ทรัพยากรน้ำ[แก้]

ตาคลีนับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรน้ำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

แหล่งน้ำที่สำคัญ[แก้]

 • คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอตาคลีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 124 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตาคลี (Takhli) 24 หมู่บ้าน 6. หนองโพ (Nong Pho) 15 หมู่บ้าน
2. ช่องแค (Chong Khae) 12 หมู่บ้าน 7. หนองหม้อ (Nong Mo) 7 หมู่บ้าน
3. จันเสน (Chan Sen) 11 หมู่บ้าน 8. สร้อยทอง (Soi Thong) 10 หมู่บ้าน
4. ห้วยหอม (Huai Hom) 11 หมู่บ้าน 9. ลาดทิพรส (Lat Thippharot) 11 หมู่บ้าน
5. หัวหวาย (Hua Wai) 14 หมู่บ้าน 10. พรหมนิมิต (Phrom Nimit) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอตาคลีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองตาคลี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตาคลี
 • เทศบาลตำบลช่องแค ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช่องแคและตำบลพรหมนิมิต
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาคลี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองตาคลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องแค (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลช่องแค)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันเสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวหวายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหม้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้อยทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดทิพรสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลช่องแค)

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอตาคลี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ตาคลี 50,671 51,404 51,672 52,122 52,419 52,572 53,166 53,594 54,215
2 หนองโพ 10,009 10,057 10,061 10,047 10,011 10,012 10,058 10,051 10,048
3 หัวหวาย 9,035 9,023 9,035 9,049 9,081 9,085 9,106 9,120 9,108
4 ช่องแค 8,185 8,216 8,230 8,273 8,328 8,414 8,470 8,565 8,714
5 จันเสน 7,462 7,526 7,557 7,623 7,619 7,637 7,711 7,747 7,714
6 พรหมนิมิต 5,677 5,715 5,717 5,737 5,729 5,748 5,750 5,745 5,703
7 ลาดทิพรส 4,986 4,984 4,998 5,007 5,019 4,982 4,975 4,995 5,004
8 ห้วยหอม 4,943 4,919 4,932 4,894 4,869 4,860 4,900 4,872 4,799
9 สร้อยทอง 4,544 4,547 4,584 4,585 4,590 4,570 4,601 4,601 4,615
10 หนองหม้อ 3,537 3,566 3,598 3,594 3,595 3,604 3,699 3,715 3,744
รวม 109,049 109,957 110,384 110,931 111,260 111,484 112,436 113,005 113,664

เศรษฐกิจ[แก้]

อาชีพหลัก[แก้]

 1. เกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย สวนผลไม้ (มะม่วง)
 2. ปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง
 3. อุตสาหกรรม มีโรงงานมากมาย เช่น โรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น
 4. ค้าขาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อาชีพเสริม[แก้]

 1. เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ

ธนาคาร[แก้]

มี 9 บริษัท ได้แก่

 1. ธนาคารออมสิน ถ. พหลโยธิน
 2. ธนาคารกรุงไทย ถ.ตาคลีพัฒนา
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ. พหลโยธิน
 4. ธนาคารกรุงเทพ ถ.ตาคลีพัฒนา
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.ตาคลีพัฒนา
 6. ธนาคารทหารไทย ถ.พระสังข์
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.ศรีเทพ 1
 8. ธนาคารกสิกรไทย ถ.ศรีเทพ 2
 9. ธนาคารธนชาต (สาขาตาคลี วงเวียนตาคลี, สาขาช่องแค)

โรงพยาบาล[แก้]

 1. โรงพยาบาลตาคลี
 2. โรงพยาบาลพาเลซ โรงพยาบาลเอกชน
 3. โรงพยาบาลกองบิน 4 รับผิดชอบโดยกองทัพอากาศ
 4. โรงพยาบาลแพทย์ ช่องแค โรงพยาบาลเอกชน
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนประถมศึกษา
 1. โรงเรียนบ้านโพนทอง
 2. โรงเรียนปรียาโชติ
 3. โรงเรียนศรีวิชัยรัตน์
 4. โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
 5. โรงเรียนอำนวยวิทย์
 6. โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว
 7. โรงเรียนประดับวิทย์
 8. โรงเรียนจันทนาอนุสรณ์
 • โรงเรียนมัธยม
 1. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
 2. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
 3. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
 4. โรงเรียนหนองโพพิทยา
 5. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
 6. โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
 • มหาวิทยาลัย
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี
 2. ศูนย์ กศน.ตาคลี

ภาพรวมของชุมชน[แก้]

สัญลักษณ์ชุมชน[แก้]

พระสังข์ทรงม้าตาคลี (วงเวียนตาคลี)

ภูมิศาสตร์[แก้]

อำเภอตาคลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ที่ตั้งของชุมชนเมืองตาคลีนี้ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างเขา เมืองอยู่ล้อมรอบภูเขา ทำให้น้ำไม่ท่วมเมือง\

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายสำคัญ[แก้]

 1. ถนนพหลโยธิน(สายตาคลี-ชัยนาท)
 2. ถนนตาคลีหัวหวาย
 3. ถนนเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก
 4. ถนนพหลโยธิน (สายตาคลี-ตากฟ้า)

สถานีรถไฟ[แก้]

 1. ป้ายหยุดรถโรงเรียนจันเสน
 2. สถานีจันเสน
 3. ป้ายหยุดรถบ้านกกกว้าว
 4. สถานีช่องแค
 5. ที่หยุดรถทะเลหว้า
 6. สถานีโพนทอง
 7. สถานีบ้านตาคลี
 8. สถานีดงมะกุ
 9. สถานีหัวหวาย
 10. สถานีหนองโพ

สนามบินตาคลี[แก้]

เป็นสนามบินที่ไม่มีสายการบิน ปัจจุบันชื่อกองบิน 4 เป็นสนามบินที่ใหญ๋ที่สุดและทันสมัยที่สุด มีเครื่องบินขับไล่ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงในย่านภูมิภาคนี้

 • ภายในกองบิน 4 ประกอบด้วย
 1. อาคารอเนกประสงค์
 2. สนามกีฬากองบิน 4
 3. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
 4. โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบำรุง)
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 6. สหกรณ์กองบิน 4
 7. สนามกอล์ฟกองบิน 4

เทศกาลประเพณี[แก้]

 1. งานประเพณีไหว้พระ 9 วัดเมืองตาคลี ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
 2. ประเพณีงานเจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองตาคลี จัดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
 3. ประเพณีงานวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม จัดช่วงเดือนเมษายน (สงกรานต์)
 4. เทศกาลอาหารดีเมืองตาคลี จัดช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
 5. งานนมัสการหลวงพ่อเพชร กองบิน 4 จัดเดือนธันวาคม

สถานที่ราชการ[แก้]

 1. ที่ว่าการอำเภอตาคลี
 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี
 3. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
 4. ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี
 5. สถานีตำรวจภูธรตาคลี
 6. สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]