อำเภอสิเกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอสิเกา
แผนที่จังหวัดตรัง เน้นอำเภอสิเกา
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ งามท้องทะเล เสน่ห์เกาะแก่ง แหล่งหอยตะเภา ภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอสิเกา
อักษรโรมัน Amphoe Sikao
จังหวัด ตรัง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 524.0 ตร.กม.
ประชากร 38,181 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 72.86 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 9205
รหัสไปรษณีย์ 92150, 92000 (เฉพาะตำบลนาเมืองเพชร)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสิเกา ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
พิกัด 7°34′18″N 99°20′42″E / 7.57167°N 99.34500°E / 7.57167; 99.34500
โทรศัพท์ 0 7529 1055
โทรสาร 0 7529 1055

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสิเกา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง สิเกา อำเภอเล็กๆ อำเภอหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสงบและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ที่มาของชื่อเมือง"สิเกา"นี้ หลายคนคงตีความไปต่างๆ นาๆ บ้างก็ว่ามีกงสี(บ้านพักชาวสวนยาง)เก่า เคยตั้งอยู่บริเวณนี้ บ้างก็ว่าคนจีนฮกเกี้ยนที่เคยอพยพมาจากสิงคโปร์และปีนังเข้ามาอยู่เรียกพื้นที่นี้ว่า"สี่เก้า" ต่อมาเพี้ยนเป็นสิเกา ซึ่งอย่างไรก็ตาม ที่มาของชื่อสิเกาที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ คำว่า "สิเกา" เพี้ยนมาจากคำว่ากงสีเก่า เนื่องจากได้มีชาวจีนปีนัง ฮกเกี้ยน และประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยประกอบอาชีพตัดไม้ขาย ต่อมาได้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ขึ้นที่ริมคลองสิเกา เพื่อนำไม้ คบ น้ำมันยาง ไม้ไผ่ และถ่านไม้โกงกางไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และบรรทุกสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในอำเภอสิเกา ในยุคนั้นจึงมีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่น ต่อมาปริมาณไม้ลดลง ชาวจีนจึงเลิกกิจการกลับประเทศจีน บ้างก็ย้ายไปตั้งรกรากใหม่ ในตลาดทับเที่ยง(เทศบาลนครตรัง) บ้างก็เปลี่ยนไปทำไร่พริกไทย สวนยางพารา สวนมะพร้าว บ้างก็มีลูกเมียตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลบ่อหิน (ตัวอำเภอปัจจุบัน) แต่ตัวโรงงานแปรรูปไม้หรือสถานที่ตั้งโรงงานยังมีอยู่ ชาวบ้านพากันเรียกว่า "กงสีเก่า" ต่อมานานวันเข้าก็เพี้ยนเป็น"สีเก่า" ผลสุดท้ายด้วยความเคยชินของสำเนียงใต้จึงได้เรียกเป็น"สิเกา หรืออีกแนวคิดหนึ่งก็คือที่ตั้งอำเภอนี้อยู่ใกล้ภูเขาสี่ลูก จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านสี่เขา" ต่อมาเพี้ยนเป็น"สีเกา" และ "สิเกา" ตามลำดับ อำเภอสิเกา ได้รับการสถาปนาเป็นอำเภอ ขึ้นต่อจากเมืองกันตัง(เมืองตรังในขณะนั้น) เมื่อปี พ.ศ. 2430 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุผลที่เลือกตั้งตัวอำเภอในที่ตั้งปัจจุบันบริเวณคลองสิเกาคือ เพื่อป้องกันข้าศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ญี่ปุ่นขึ้นเมือง) โดยเมื่อก่อน อำเภอสิเกามีพื้นที่กว้างขวางกว่าปัจจุบัน คือ พื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดของจังหวัด นับตั้งแต่ชายเขตอำเภอห้วยยอด ต่อมา พ.ศ. 2536 ได้มีการปรับเขตการปกครองใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกิ่งอำเภอวังวิเศษ ซึ่งแบ่งครึ่งพื้นที่เดิมอำเภอสิเกาไปทางด้านตะวันออกของปัจจุบัน ทำให้ขนาดของอำเภอสิเกามีขนาดเล็กลง กว่าเดิมไปมาก ปัจจุบันอำเภอสิเกามี ทั้งหมด 5 ตำบล ประชากรส่วนใหญ่ 60% นับถือศาสนาพุทธ 39%นับถือศาสนาอิสลาม และ 1% นับถือศาสนาคริสต์ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวสิเกา คือเกษตรกรรมทั้งกสิกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน และการประมงจับสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่ ชาวสิเกามีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีวิถีพอเพียงแบบชนบทมีความสงบ ทั้งทางธรรมชาติและสังคมทำให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน [1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสิเกาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสิเกาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ่อหิน (Bo Hin) 9 หมู่บ้าน
2. เขาไม้แก้ว (Khao Mai Kaeo) 9 หมู่บ้าน
3. กะลาเส (Kalase) 8 หมู่บ้าน
4. ไม้ฝาด (Mai Fat) 7 หมู่บ้าน
5. นาเมืองเพชร (Na Mueang Phet) 7 หมู่บ้าน
 Tambon 9205.png

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสิเกาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสิเกา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อหิน
 • เทศบาลตำบลควนกุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกะลาเส
 • เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อหิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสิเกา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะลาเส (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนกุน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ฝาดทั้งตำบล

สถาบันการศึกษา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนี่อง 2 ปี) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี และภาคพิเศษ)

อุทยานแห่งชาติ[แก้]

 • อุทยานแห่งชาติทางทะเลหาดเจ้าไหม

สถาบันวิจัย[แก้]

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ต.ไม้ฝาด
 • สถานีวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด
 • สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 (สิเกา ตรัง)

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)

ศาสนสถาน[แก้]

 • วัดสิเกา ต.บ่อหิน
 • วัดไม้ฝาด ต.ไม้ฝาด
 • สำนักสงฆ์ห้วยต่อ ต.ไม้ฝาด
 • สำนักสงฆ์ทุ่งศรีทอง ต.ไม้ฝาด(ก่อตั้ง เมื่อปี2551)
 • วัดเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร
 • วัดคูหาวิไล ต.นาเมืองเพชร
 • วัดกมลศรี ต.กะลาเส
 • วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว
 • คริสตจักรบ้านนาเมืองเพชร ต.นาเมืองเพชร
 • มัสยิดบ้านบางค้างคาว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว
 • มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด
 • มัสยิดบ้านฉางหลาง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด
 • มัสยิดบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาดก
 • มัสยิดบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน
 • มัสยิดบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อหิน
 • มัสยิดบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหิน
 • มัสยิดบ้านทุ่งขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว
 • มัสยิดบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว
 • มัสยิดบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว
 • มัสยิดบ้านแหลมไทร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว

สถานีวิทยุกระจายเสียง[แก้]

 • สถานีวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 89.5 MHz

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ[แก้]

 • หาดปากเมง
 • หาดราชมงคล
 • หาดวิวาห์ใต้สมุทร
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
 • หาดเจ้าไหม
 • เขาแบนะ
 • หาดฉางหลาง
 • หาดหัวหินและทุ่งคลองสน
 • แหลมมะขามแหลมไทร
 • เขาเจ็ดยอด
 • น้ำตกอ่างทอง
 • เกาะเมง
 • เกาะยา
 • เกาะหลอ หลอ
 • เกาะม้า
 • เกาะปลิง
 • แหล่งดำน้ำชมปะติมากรรมพยูน ใต้ทะเลเกาะแหวน
 • เส้นทางพายเรือคยัค หาดราชมงคล คลองสิเกา อ่าวบุญคง เกาะยา เกาะเมง ปากคลองเมง
 • เขาหินปูนและถ้ำเขาเพดาน วัดคูหาวิไล

แม่น้ำสายสำคัญ[แก้]

 • คลองกะลาเส
 • คลองสิเกา
 • คลองสว่าง
 • คลองฉางหลาง

เทศกาลประจำปี[แก้]

 • งานเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร (14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
 • งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา (พฤศจิกายน ของทุกปี)
 • การแข่งขันตกปลา "เบิกฟ้าทะเลตรัง" (ธันวาคม ของทุกปี)
 • เทศกาลรำลึก “สึนามิ” 26 ธันวาคม ของทุกปี บริเวณหาดปากเมง

ท่าเรือ[แก้]

อำเภอสิเกา แต่เดิมนั้นมีท่าเรือหลักอยู่ที่ ต.บ่อหิน สำหรับการขนส่งปลาของชาวประมง และมีท่าเรือหรือสะพานปลาเล็กๆ สำหรับขึ้นท่าส่งไปขายยังเมืองตรัง เมื่อการท่องเที่ยวทางทะเลเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการสร้างท่าเรือเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลไปยังเกาะแก่งต่างๆ ในน่านน้ำทะเลตรัง เช่น เกาะมุก เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะยา เกาะปลิง และทะเลกระบี่ เกาะไหง เกาะรอกใน เกาะรอกนอก หินแดง หินม่วง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

 • ท่าเรือสิเกา (ขนส่งสินค้าประมง สัตว์น้ำ)
 • ท่าเรือท่องเที่ยวปากเมง (สินค้าประมง และท่าเรือท่องเที่ยว)
 • ท่าเรือท่องเที่ยวคลองสน (ท่าเรือท่องเที่ยวแห่งใหม่)

อุตสาหกรรมการเกษตรในอำเภอสิเกา[แก้]

อำเภอสิเกาเป็นอำเภอหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติและการทำเกษตรเป็นหลัก โดยมีวัตถุดิบทางการเกษตรหลักในท้องถิ่น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทำให้มีกลุ่มทุนเข้ามาดำเนินการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรหลายโรงงานด้วยกัน ทั้งโรงงานแปรรูปยางพารา ไม้ยางพาราและผลิตภัฑณ์ การแปรรูปและสกัดปาล์มน้ำมันและผลิตก๊าซชีวภาพจากกากของเสียจากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงโรงงานสกัดน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.นาเมืองเพชร ต.กะลาเส และ ต.เขาไม้แก้ว ตามเส้นทางหลวง ตรัง-สิเกา และ ทางหลวง สิเกา-ควนกุน

 • บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)สาขาตรัง
 • บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
 • บริษัท ตรังน้ำมันปาล์มจำกัด
 • บริษัท ตรังไบโอเทคโนโลยี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาเมืองเพชรพาราวู้ด
 • บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จีโว รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท แพลทินัมรับเบอร์ จำกัด
 • บริษัท โอทาโก้ จำกัด
 • บริษัท พารารับเบอร์ จำกัด
 • บริษัท ลามิน วู๊ด อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ (ตรัง) จำกัด

อ้างอิง[แก้]