ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอหนองหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอหนองหิน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Hin
คำขวัญ: 
หนองหินถิ่นมหัศจรรย์ พฤกษ์พันธุ์ล้นหลาม
หินงามถ้ำสวย มากด้วยน้ำใจ
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอหนองหิน
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอหนองหิน
พิกัด: 17°7′24″N 101°51′30″E / 17.12333°N 101.85833°E / 17.12333; 101.85833
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด435.0 ตร.กม. (168.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด24,988 คน
 • ความหนาแน่น57.44 คน/ตร.กม. (148.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 42190
รหัสภูมิศาสตร์4214
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หนองหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูกระดึง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองหินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดเลย 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประวัติ[แก้]

หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2522[1]

เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[2]

ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

ภูมิประเทศ[แก้]

เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา และบางบริเวณเป็นที่ราบสูง

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบสลับกับเนินเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย

 • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง ลมพัดแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ลักษณะเป็นฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 134.25 มิลลิเมตร
 • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อากาศหนาวจัด มีลมแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองหิน (Nong Hin) 14 หมู่บ้าน
2. ตาดข่า (Tat Kha) 5 หมู่บ้าน
3. ปวนพุ (Puan Phu) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหนองหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหิน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองหิน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดข่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปานพุทั้งตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ[แก้]

เกษตรกรรม[แก้]

ประชากรประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด 70,875 ไร่ แยกเป็น

 • พื้นที่ทำนา 29,827 ไร่
 • พื้นที่ทำไร่ 28,948 ไร่
 • พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 12,100 ไร่

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง มะขามหวาน และมะม่วง

การปศุสัตว์[แก้]

อาชีพการเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอำเภอหนองหินได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการแจกพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ การตรวจรักษา การป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้เพื่อการบริโภคและการใช้งานภายในครอบครัว

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (128 ง): 2744–2746. 31 กรกฎาคม 2522.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหิน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (พิเศษ 51 ง): 19. 25 มิถุนายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2008-09-30.
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-09-30.