อำเภอหนองหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอหนองหิน
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอหนองหิน
หนองหินถิ่นมหัศจรรย์ พฤกษ์พันธุ์ล้นหลาม
หินงามถ้ำสวย มากด้วยน้ำใจ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอหนองหิน
อักษรโรมัน Amphoe Nong Hin
จังหวัด เลย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 435.0 ตร.กม.
ประชากร 25,076 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 57.60 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4214
รหัสไปรษณีย์ 42190
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190
พิกัด 17°7′24″N 101°51′30″E / 17.12333°N 101.85833°E / 17.12333; 101.85833
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4285 2031
หมายเลขโทรสาร 0 4285 2031

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอหนองหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองหินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดเลย 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประวัติ[แก้]

หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523

เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1]

ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

ภูมิประเทศ[แก้]

เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา และบางบริเวณเป็นที่ราบสูง

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบสลับกับเนินเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย

 • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง ลมพัดแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ลักษณะเป็นฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 134.25 มิลลิเมตร
 • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อากาศหนาวจัด มีลมแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองหิน (Nong Hin) 14 หมู่บ้าน
2. ตาดข่า (Tat Kha) 5 หมู่บ้าน
3. ปวนพุ (Puan Phu) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอหนองหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหิน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดข่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปานพุทั้งตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ[แก้]

เกษตรกรรม[แก้]

ประชากรประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด 70,875 ไร่ แยกเป็น

 • พื้นที่ทำนา 29,827 ไร่
 • พื้นที่ทำไร่ 28,948 ไร่
 • พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 12,100 ไร่

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง มะขามหวาน และมะม่วง

การปศุสัตว์[แก้]

อาชีพการเลี้ยงสัตว์นับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอำเภอหนองหินได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการแจกพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ การตรวจรักษา การป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้เพื่อการบริโภคและการใช้งานภายในครอบครัว

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหิน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (พิเศษ 51 ง): 19. 25 มิถุนายน 2540.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.