อำเภอกระบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกระบุรี
แผนที่จังหวัดระนอง เน้นอำเภอกระบุรี
คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ
มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกระบุรี
อักษรโรมัน Amphoe Kra Buri
จังหวัด ระนอง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 783.0 ตร.กม.
ประชากร 46,867 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 59.85 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8504
รหัสไปรษณีย์ 85110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกระบุรี เลขที่ 99
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง 85110
พิกัด 10°25′54″N 98°47′18″E / 10.43167°N 98.78833°E / 10.43167; 98.78833
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7789 1021
หมายเลขโทรสาร 0 7789 1021

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอกระบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระนอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกระบุรีตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองใกล้เคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกระบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน ได้แก่

1. น้ำจืด (Nam Chuet) 9 หมู่บ้าน
2. น้ำจืดน้อย (Nam Chuet Noi) 6 หมู่บ้าน
3. มะมุ (Mamu) 8 หมู่บ้าน
4. ปากจั่น (Pak Chan) 11 หมู่บ้าน
5. ลำเลียง (Lamliang) 11 หมู่บ้าน
6. จ.ป.ร. (Choporo) 10 หมู่บ้าน
7. บางใหญ่ (Bang Yai) 5 หมู่บ้าน
 แผนที่ตำบล

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกระบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลน้ำจืด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำจืด
  • เทศบาลตำบล จ.ป.ร. ครอบคลุมพื้นที่ตำบล จ.ป.ร. ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำจืด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะมุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากจั่นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำเลียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใหญ่ทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอกระบุรี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 จ.ป.ร. 12,524 12,473 12,326 12,226 12,151 12,035 11,970 11,840 11,682
2 ลำเลียง 9,095 9,069 8,899 8,813 8,746 8,634 8,619 8,482 8,383
3 น้ำจืด 7,927 7,968 7,739 7,536 7,476 7,633 7,674 7,563 7,647
4 ปากจั่น 7,117 7,171 6,868 6,841 6,786 6,913 6,840 6,797 6,951
5 มะมุ 4,882 4,903 4,799 4,702 4,644 4,795 4,775 4,793 4,806
6 บางใหญ่ 3,286 3,223 3,133 3,122 3,067 3,053 3,022 3,007 2,952
7 น้ำจืดน้อย 3,168 3,157 3,103 3,128 3,205 2,906 2,907 2,877 2,849
รวม 47,999 47,964 46,867 46,368 46,075 45,969 45,807 45,359 45,270

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]