ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอเคียนซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเคียนซา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khian Sa
คำขวัญ: 
บ่อถ่านหิน ถิ่นนกน้ำ งามทุ่งทอง ล่องตาปี ไม้ดีจันทน์กะพ้อ
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเคียนซา
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเคียนซา
พิกัด: 8°50′27″N 99°11′39″E / 8.84083°N 99.19417°E / 8.84083; 99.19417
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด583.6 ตร.กม. (225.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด48,701 คน
 • ความหนาแน่น83.45 คน/ตร.กม. (216.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84260, 84210 (เฉพาะตำบลพ่วงพรมคร)
รหัสภูมิศาสตร์8414
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เคียนซา เป็นอำเภอตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอเคียนซาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนาสาร ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอบ้านนาสาร ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเคียนซา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2513 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ปีเดียวกัน[1]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร ขึ้นเป็น อำเภอเคียนซา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ปีเดียวกัน[2]

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2513 แยกพื้นที่ตำบลพ่วงพรมคร และตำบลเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเคียนซา[1] ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านนาสาร
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลเคียนซา ในท้องที่บางส่วนของตำบลเคียนซา[3]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2515 โอนพื้นที่หมู่ 1 บ้านไสขรบ (ในขณะนั้น) ของตำบลพ่วงพรมคร กิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร มาขึ้นกับตำบลอิปัน อำเภอพระแสง[4]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะกิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร เป็น อำเภอเคียนซา[2]
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลเขาตอก แยกออกจากตำบลเคียนซา[5]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 ตั้งตำบลอรัญคามวารี แยกออกจากตำบลพ่วงพรมคร[6]
 • วันที่ 25 กันยายน 2527 ตั้งตำบลบ้านเสด็จ แยกออกจากตำบลเคียนซา[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลเคียนซา เป็นเทศบาลตำบลเคียนซา[8] ด้วยผลของกฎหมาย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเคียนซาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเคียนซาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เคียนซา (Khian Sa) 7 หมู่บ้าน
2. พ่วงพรมคร (Phuang Phromkhon) 13 หมู่บ้าน
3. เขาตอก (Khao Tok) 6 หมู่บ้าน
4. อรัญคามวารี (Aranyakham Wari) 6 หมู่บ้าน
5. บ้านเสด็จ (Ban Sadet) 20 หมู่บ้าน
แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเคียนซาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเคียนซา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเคียนซา
 • เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเคียนซา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเคียนซา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพ่วงพรมครทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาตอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอรัญคามวารีทั้งตำบล

อุทยานแห่งชาติทางบก[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (116 ง): 3512. December 15, 1970. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (54 ก): (ฉบับพิเศษ) 30-33. March 28, 1974. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเคียนซา กิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (132 ง): 3359–3360. November 30, 1971.
 4. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (70 ก): (ฉบับพิเศษ) 2-3. May 2, 1972.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพุนพิน และอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (127 ง): 2806–2810. August 19, 1980.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (71 ง): 1367–1373. May 12, 1981.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (130 ง): 3391–3394. September 25, 1984.
 8. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.