อำเภอแม่จริม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแม่จริม
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอแม่จริม
ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี
เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุยอยหงส์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแม่จริม
อักษรโรมัน Amphoe Mae Charim
จังหวัด น่าน
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5502
รหัสไปรษณีย์ 55170
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 998.152 ตร.กม.
ประชากร 16,057 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 16.08 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแม่จริม หมู่ที่ 4
ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน 55170
พิกัด 18°42′12″N 101°0′18″E / 18.70333°N 101.00500°E / 18.70333; 101.00500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5476 9050
หมายเลขโทรสาร 0 5476 9050

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแม่จริม (คำเมือง: Lanna-Mae Charim.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 38 กิโลเมตร อำเภอแม่จริมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

แม่จริมรู้จักกันในชื่อเดิมว่า "บ่อว้า" อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองน่าน และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมืองออกจากการปกครองของอำเภอเมืองน่าน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่จริม[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอแม่จริม[2]

ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองของตำบลหมอเมือง รวมตั้งเป็นตำบลน้ำพาง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองของตำบลหมอเมือง รวมตั้งเป็นตำบลน้ำปาย ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2525 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองของตำบลหนองแดง รวมตั้งเป็นตำบลแม่จริม และในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2526 มีพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่จริม กับกิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยให้โอนตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริม ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอสันติสุข จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแม่จริมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองแดง (Nong Daeng) 10 หมู่บ้าน
2. หมอเมือง (Mo Mueang) 06 หมู่บ้าน
3. น้ำพาง (Nam Phang) 10 หมู่บ้าน
4. น้ำปาย (Nam Pai) 06 หมู่บ้าน
5. แม่จริม (Mae Charim) 06 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแม่จริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองแดงและบางส่วนของตำบลหมอเมือง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแดง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำปายทั้งตำบลและตำบลหมอเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแดง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่จริมทั้งตำบล

การคมนาคม[แก้]

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 (แม่จริม-น่าน)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 (แม่จริม-สันติสุข)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 (แม่จริม-บ้านน้ำมวบ)

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]