อำเภอโพนทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอโพนทราย
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอโพนทราย
กู่ท้าวคันธนาม สวยงามท่าหาดยาว
ข้าวมะลิหอมทุ่งกุลา มากปลามูลและปลาเสียว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอโพนทราย
อักษรโรมัน Amphoe Phon Sai
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 215.852 ตร.กม.
ประชากร 27,999 คน (พ.ศ. 2556)
ความหนาแน่น 129.71 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4513
รหัสไปรษณีย์ 45240
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอโพนทราย ถนนประชาสุขสันต์ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
พิกัด 15°29′16″N 103°59′47″E / 15.48778°N 103.99639°E / 15.48778; 103.99639
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4359 5077
หมายเลขโทรสาร 0 4359 5077

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอโพนทราย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นเขตการปกครองของตำบลสามขาและตำบลโพนทรายซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอสุวรรณภูมิ แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกลจากอำเภอสุวรรณภูมิ การคมนาคมไม่สะดวก การไปมาหาสู่กันระหว่างอำเภอกับตำบลลำบากและเป็นปัญหามาก เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงได้ขอแยกตำบลสามขาตั้งเป็นตำบลศรีสว่าง และแยกพื้นที่ตำบลโพนทรายตั้งเป็นตำบลยางคำเพิ่มขึ้นอีก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2512-2518 ผู้นำท้องถิ่นและสภาตำบลโพนทรายเห็นว่าการไปติดต่อราชการที่อำเภอสุวรรณภูมิไม่สะดวกมาก จึงได้มีการเคลี่อนไหวเรียกร้องขอยกฐานะเป็นอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2519 จึงได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอโพนทราย ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอโพนทราย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอโพนทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโพนทรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพนทราย (Phon Sai) 14 หมู่บ้าน
2. สามขา (Sam Kha) 8 หมู่บ้าน
3. ศรีสว่าง (Si Sawang) 15 หมู่บ้าน
4. ยางคำ (Yang Kham) 10 หมู่บ้าน
5. ท่าหาดยาว (Tha Hat Yao) 10 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโพนทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพนทราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพนทราย
  • เทศบาลตำบลสามขา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามขาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสว่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนทราย) และตำบลยางคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหาดยาวทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • กู่คันธนาม
  • หาดยาว แม่น้ำมูล ตำบลท่าหาดยาว
  • พระพุทธวารีรักษ์.jpg
    ปิดทองพระพุทธวารีรักษ์ (วัดวารีกุฎาราม บ้านโพนทราย )