เทศบาลตำบลนาคำไฮ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบลนาคำไฮ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

เทศบาลตำบลนาคำไฮ
จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายเสถียร จิตเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.32 ตร.กม. (1.28 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด5,021 คน
 • ความหนาแน่น1,512.34 คน/ตร.กม. (3,916.9 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
19 หมู่ 7 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลนาคำไฮ แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2530 เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาคำไฮ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ปีเดียวกัน[1] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาคำไฮ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 3 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาคำไฮ จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาคำไฮนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลนาคำไฮเป็นตำบลที่จัดได้ว่าเจริญและการคมนาคมสะดวกสบายมาก เนื่องจากอยู่ริมถนนทางหลวงสายอุดรธานี-เลย เกือบทุกหมู่บ้าน เป็นรอยต่อเชื่อมหลายอำเภอ ทำให้มีโอกาสค้าขายต่าง ๆ ได้มาก

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 • ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 • ทิศตะวันตก ติดกับ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลนาคำไฮ ครองคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาคำไฮ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่  2 บ้านนาคำไฮ 
 • หมู่ 5 บ้านนาคำไฮน้อย 
 • หมู่ 6 บ้านนาคำไฮใต้ 
 • หมู่ 7 บ้านสว่างอำนวย 
 • หมู่ 10 บ้านนาคำไฮใหม่

อาชีพ[แก้]

 • อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน
 • อาชีพเสริม - ทำไร่, ทอผ้า, จักสาน, ทำผ้าห่ม, ทำขนม

สาธารณูปโภค[แก้]

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 910 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง[แก้]

อยู่ริมถนนทางหลวงอุดรธานี-เลย ทุกหมู่บ้าน จึงสามารถเดินทางจาก จ.อุดรธานี- เลย ได้สะดวก หรือจะเดินทางจาก จ.ขอนแก่น ก็ลัดสู่ อ.โนนสังมาได้สะดวก รวมทั้งจาก จ.หนองคาย ทางด้าน อ.ท่าบ่อ ก็ผ่าน อ.สุวรรณคูหาได้สะดวกเช่นกัน เส้นทางรถโดยสารที่ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮคือ

 • รถโดยสารสายหนองบัวลำภู - หนองคาย
 • รถโดยสารสายหนองบัวลำภู - สังคม
 • รถโดยสารสายหนองบัวลำภู - สุวรรณคูหา
 • รถโดยสารสายบ้านขาม - บ้านโนนสมบูรณ์
 • รถโดยสารสายอุดรธานี - เลย
 • รถโดยสารสายอุดรธานี - เชียงใหม่
 • รถโดยสารสายอุดรธานี - พิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์[แก้]

 • ผ้าไหม / ผ้าฝ้าย/เครื่องจักสาน/ผ้าห่ม/ขนมแตน
 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาคำไฮ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี