ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอยะหริ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอยะหริ่ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Yaring
คำขวัญ: 
แดนประมง ดงน้ำตาล บ้านเมืองเก่า
นกเขาดี มีหาดสวย รวยป่าชายเลน
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอยะหริ่ง
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอยะหริ่ง
พิกัด: 6°51′59″N 101°22′9″E / 6.86639°N 101.36917°E / 6.86639; 101.36917
ประเทศ ไทย
จังหวัดปัตตานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด196.8 ตร.กม. (76.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด90,347 คน
 • ความหนาแน่น459.08 คน/ตร.กม. (1,189.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 94150,
94190 (เฉพาะตำบลตันหยงจึงงาและบาโลย)
รหัสภูมิศาสตร์9409
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ถนนรามโกมุท ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ยะหริ่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี เมืองยะหริ่งเคยเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองประเทศราชมลายูของสยาม ครอบคลุมบริเวณที่เป็นอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอมายอในปัจจุบัน

ที่มาของชื่อ[แก้]

เมืองยะหริ่งเดิมเรียกกันว่า เมืองยือริง (Jering) มาจากภาษามลายูแปลว่า ต้นเนียง หรืออาจเรียกอีกชื่อว่า เมืองยามู (Jamu) สมัยโบราณมีเจ้าผู้ครองเมืองเรียกกันว่า ดาตูยามู

ดาตู (Datu) มีความหมายเดียวกันกับ ระตู (Ratu) ในชวาแปลว่า เจ้าผู้ครองเมืองเล็กๆ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอยะหริ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

รายนามเจ้าเมืองยะหริ่ง[แก้]

รายนามพระยาเมือง ผู้ว่าราชการเมือง และนายอำเภอยะหริ่ง
 1. พระยายะหริ่ง (พ่าย) น้องชายพระยาตานี (ขวัญซ้าย) สมัยนายพ่ายได้สร้างศูนย์กลางการปกครองเมืองยะหริ่งที่บ้านยามู และสร้างวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) เพื่อเป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
 2. หลวงสวัสดิภักดี (ยิ้มซ้าย) บุตรพระยาตานี (ขวัญซ้าย) รักษาราชการเมืองยะหริ่ง
 3. พระยายะหริ่ง (นิยูโซฟ) อดีตเจ้าเมืองปัตตานีหรือพระยาตานี บุตรวันฟาตัน บุตรรัตนาดีรายา บุตรวันฟากิฮ์ อาลี มหารายาเลลา บุตรสุลต่านอับดุลฮามิดชาห์ (นิมุสตอฟา) ดาตูยามู-จามปา บุตรสุลต่านมุซอฟฟัร (วันมุซอฟฟัร) บุตรสุลต่านอับดุลลอฮ์ อุมดาตุดดีน (Wan Bo Tri Tri) เจ้าผู้ครองเมืองปัณฑุรังคะ อาณาจักรจามปา
 4. พระยายะหริ่ง (สุลต่านเดวา) อดีตพระยาจางวางกลันตัน
 5. พระยายะหริ่ง (นิตีมุง) บุตรพระยายะหริ่ง (นิยูโซฟ)
 6. พระยาพิบูลเสนานุกิจพิชิตเชษฐภักดี (นิเมาะ) บุตรพระยายะหริ่ง (นิยูโซฟ) น้องชายต่างมารดาพระยายะหริ่ง (นิตีมุง) สมัยนิเมาะได้สร้างมัสยิดยามูตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
 7. พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโวะ อับดุลละบุตร) บุตรพระยาพิบูลเสนานุกิจพิชิตเชษฐภักดี (นิเมาะ) ได้รับพระราชทานนามสกุล"อับดุลละบุตร"จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอยะหริ่งแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 81 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตะโละ (Talo) 5 หมู่บ้าน 10. หนองแรต (Nong Raet) 6 หมู่บ้าน
2. ตะโละกาโปร์ (Talo Kapo) 5 หมู่บ้าน 11. ปิยามุมัง (Piya Mumang) 5 หมู่บ้าน
3. ตันหยงดาลอ (Tanyong Dalo) 5 หมู่บ้าน 12. ปุลากง (Pula Kong) 4 หมู่บ้าน
4. ตันหยงจึงงา (Tanyong Chuengnga) 2 หมู่บ้าน 13. บาโลย (Baloi) 4 หมู่บ้าน
5. ตอหลัง (Tolang) 3 หมู่บ้าน 14. สาบัน (Saban) 5 หมู่บ้าน
6. ตาแกะ (Ta Kae) 4 หมู่บ้าน 15. มะนังยง (Manang Yong) 5 หมู่บ้าน
7. ตาลีอายร์ (Tali-ai) 4 หมู่บ้าน 16. ราตาปันยัง (Rata Panyang) 5 หมู่บ้าน
8. ยามู (Yamu) 5 หมู่บ้าน 17. จะรัง (Charang) 7 หมู่บ้าน
9. บางปู (Bang Pu) 3 หมู่บ้าน 18. แหลมโพธิ์ (Laem Pho) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอยะหริ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลตันหยง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะนังยง
 • เทศบาลตำบลบางปู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปูทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลยะหริ่ง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลยามู
 • เทศบาลตำบลตอหลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตอหลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโละและตำบลปุลากงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตันหยงดาลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาแกะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลีอายร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยามู (นอกเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแรตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปิยามุมังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตันหยงจึงงาและตำบลบาโลยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาบันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะนังยง (นอกเขตเทศบาลตำบลตันหยง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราตาปันยังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจะรังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ทั้งตำบล